Grup de Recerca en Dret penal i Noves Tendències de la Política Criminal

El Grup de Recerca en Dret Penal i Noves Tendències de la Política Criminal ve treballant conjuntament des de principis dels anys 1990. Des del seu inici ha centrat la seva recerca en l’anàlisi de les noves tendències del dret penal i la política criminal contemporània, el que li ha permès ser referent en temàtiques com els delictes contra l’administració pública i la lluita contra la corrupció; el dret penal del risc i la delinqüència tecnològica; el dret penal securitari i la petita delinqüència reincident o la delinqüència sexual greu; la prevenció i sanció de la delinqüència econòmica; així com la influència dels mitjans de comunicació en la presa de decisions politicocriminals.

L’especialització dels seus membres també li ha permès formar part del quadre docent de màsters i postgraus especialitzats d’abast nacional i internacional. El grup també ha desenvolupat una tasca important d’assessorament expert a diferents organismes nacionals i estrangers.

 

Darreres entrades:
2018-06-25
14:07
13 p, 91.3 KB Responsabilidad jurídica y política de los partidos en España / García-Arán, Mercedes (Universitat Autónoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Botella, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Los partidos políticos, pese a adoptar la forma de asociaciones privadas, desempeñan una función claramente pública como instrumento constitucional de la participación política, lo que les exige un especial compromiso con el respeto al interés social general, además de someter su actividad económico-financiera al control del Tribunal de Cuentas. [...]
2018  
2018-02-21
19:10
49 p, 5.0 MB Objectius i carències de la política criminal contra la petita delinqüència / Cugat Mauri, Míriam (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Aguilar Romo, Mónica (Audiència Provincial de Barcelona) ; Guardiola Lago, María Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cuenca García, Maria José (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Navarro Blasco, Eduardo (Audiència Provincial de Barcelona) ; Rebollo Vargas, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona)
A més de la reflexió sobre la necessitat o la justificació de les reformes legals, l’objecte central d’aquest treball rau en la valoració de la viabilitat de les mesures penals i processals adoptades des de 2003 per lluitar contra el fenomen de la petita delinqüència reiterada, ja que partíem que l’objectiu de les reformes processals dirigides a aconseguir l’enjudiciament immediat de les faltes, estava destinat a estrangular les possibilitats aplicatives dels nous tipus de falta reiterada elevada a delicte, que requerien el transcurs del temps necessari per a la seva acumulació sense enjudiciament previ. [...]
In addition to the reflections on the need to justify legal reforms, the focus of this paper lies in the assessment of the viability of the criminal and procedural measures taken since 2003 to face minor recidivist crime, though the goal of the procedural reforms aimed to achieve the immediate prosecution of the offenses, it was meant to limit the possibilities to apply the new types of recidivist offense upgraded to criminal offense. [...]

2012
Revista catalana de seguretat pública, Núm. 25 (Març 2012) , p. 177-225