Personal and institutional archives
Les biblioteques de la UAB han rebut importants donacions de material per part d'intelectuals i estudiosos de diverses branques del coneixement, pertanyents o no a la comunitat universitària. Aquests llegats estan constituïts per diferents tipus de materials (correspondència personal, biblioteques privades, retalls de premsa ...) i donen lloc, majoritàriament, a un fons diferenciat que pot tenir unes certes restriccions en la seva consulta. Hi ha alguns casos en que s’han digitalitzat part o la totalitat dels fons i aquestes digitalitzacions estan recollides en aquest dipòsit, en d’altres la documentació es conserva en el seu format original a les biblioteques, per tenir més informació de tot ells podeu consultar el nostre web. Fons Personals
Usage statistics Most popular
Narrow by collection:
Jordi Arbonès (1,230)
Jordi Arbonès professional activities (23) Jordi Arbonès Other documents (23) Jordi Arbonès correspondence (591) Jordi Arbonès dedications (217) Jordi Arbonès, creative works (198) Jordi Arbonès Creative works of others. Manuscripts (28) Jordi Arbonès recognition and criticism (150)
Maria Dolores Baucells (153)
María Dolores Baucells, articles (47) María Dolores Baucells, contributions to meetings and congresses  (55) María Dolores Baucells, research literature  (20) María Dolores Baucells, course materials (31)
Jordi Bigues - Archive Palomares (380)
Pere Calders (3,883)
Pere Calders, professional activities  (31) Pere Calders, audio (5) Pere Calders, correspondence  (784) Pere Calders, personal and family documentation (50) Pere Calders photographs  (1,007) Pere Calders, creative work  (1,836) Pere Calders, recognition and criticism (159) Pere Calders, video (11)
Jaume Camps (550)
Jaume Camps, activitat professional (191) Jaume Camps, apunts (187) Jaume Camps, congressos (36) Jaume Camps, documentació personal i familiar (11) Jaume Camps, photographs (92) Jaume Camps, il·lustracions (33)
Xavier Fàbregas (458)
Meat Digital Memory (MCD) (73) Slaughterhouses Digital Memory (SDM) (41) Memoria Digital de Etnología Veterinaria (MDEV)  (59) Memoria Digital de Producción Animal (MDPA)  (55) Digital Memory of Rural Life (MDVR)  (57) Forestry Digital Memory (MFD)  (28) Digital Gastronomic Memory (MGD) (47) America (4) Carcass classification  (8) Hides and skins (12) Dogs (11) Meat inspection  (29) Traditional pig slaughter (9) Meat residues (9) Fighting bull (5) Trichinella (11) Xavier Fàbregas i Comadran, materials de curs (2)
José Agustín Goytisolo (7,789)
José Agustín Goytisolo audio (118) José Agustín Goytisolo correspondence (3,923) José Agustín Goytisolo, dedications (209) José Agustín Goytisolo, personal and family documents (36) José Agustín Goytisolo, professional documentation (107) José Agustín Goytisolo, photographs (216) José Agustín Goytisolo, creative work (1,973) José Agustín Goytisolo, creative work of others (98) José Agustín Goytisolo, recognition and criticism (1,049) José Agustín Goytisolo videos (60)
Bernard Lesfargues (336)
Bernard Lesfargues audiovisual (3) Bernard Lesfargues correspondence (332) Bernat Lesfargues, obra de creació aliena. Manuscrits (1)
Antoni Lloret (254)
Jesús Moncada (25)
Jesús Moncada, drawings (25)
Ramón Ortiz Fornaguera  (429)
Ramón Ortiz Fornaguera. Correspondència (298) Ramón Ortiz Fornaguera. Documents (83) Ramón Ortiz Fornaguera. Treballs originals (48)
Pedro Pascual (3,346)
Pedro Pascual, notes (43) Pedro Pascual correspondence (3,303)
Jaume Roca (319)
Jaume Roca, activitat professional (50) Jaume Roca, apunts (147) Jaume Roca, congressos (32) Jaume Roca, documentació aliena (83) Jaume Roca, documentació personal i familiar (7)
David Rosenthal (6)
Ferran Sunyer i Balaguer (1,159)
Ferran Sunyer i Balaguer correspondence (1,159)
Miquel Tomàs Ondiviela  (263)
Radio Barcelona scripts (27)
Societat del Gran Teatre del Liceu (4,962)
Societat del Gran Teatre del Liceu, administration  (684) Societat del Gran Teatre del Liceu, posters (16) Societat del Gran Teatre del Liceu, management of the Institution (158) Societat del Gran Teatre del Liceu, technical documentation (282) Societat del Gran Teatre del Liceu, scenographies (234) Societat del Gran Teatre del Liceu, photographs (30) Societat del Gran Teatre del Liceu, librettos  (54) Societat del Gran Teatre del Liceu, scores (1,172) Societat del Gran Teatre del Liceu, programs of the opera performances (2,332)