Grup de Recerca en Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

La trajectòria del Grup de Recerca en Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció s’inicia l’any 1995 amb caràcter interuniversitari sota el nom “Criminologia aplicada a la Penologia” (UAB-UPF-UdG), obtenint una gran projecció nacional i internacional i amb una sèrie de publicacions col·lectives de referència en matèria penològica. Des del 2013 el grup s’inscriu només en el marc de la Universitat Autònoma de Barcelona, i l’any 2014 és reconegut com a grup d’investigació emergent per la Generalitat de Catalunya (2014-SGR-1481). L’objectiu fonamental és la investigació sobre desistiment de la delinqüència, és a dir, el procés causal que porta a una persona a deixar de delinquir: conèixer com interactuen els factors subjectius (canvi cognitiu) i intersubjectius (vincles i suports socials) per donar lloc a un procés de desistiment del delicte. La rellevància pràctica d’aquesta línia de recerca es troba en la seva incidència en les polítiques públiques dirigides a aconseguir la finalització de les carreres delictives de les persones que són condemnades penalment. La pretensió del grup és que les recerques realitzades tinguin una traducció a la pràctica, amb una forta vocació de col·laboració amb les administracions competents en matèria d’execució penal i, en general, amb administracions i entitats encarregades de dur a la pràctica polítiques d’intervenció penal com a resposta davant la comissió de delictes.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-07-05
13:01
94 p, 409.0 KB El paper de les famílies en la reinserció de les persones que surten de la presó / Ibàñez Roig, Aina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pedrosa Bou, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona)
La recerca presentada explora quines dificultats troben les famílies per donar suport i afavorir el procés de reinserció un cop els seus familiars surten de presó. Tot i que molts estudis han comprovat com la família desenvolupa un efecte positiu en la reinserció de les persones empresonades, manca informació sobre les estratègies concretes que utilitzen i les càrregues que comporten. [...]
La investigación presentada explora qué dificultades encuentran las familias para apoyar y favorecer el proceso de reinserción una vez sus familiares salen de prisión. A pesar de que muchos estudios han comprobado como la familia desarrolla un efecto positivo en la reinserción de las personas encarceladas, falta información sobre las estrategias concretas que utilizan y las cargas que conllevan. [...]

Barcelona : Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2018
2 documents
2018-02-07
10:30
8 p, 517.5 KB Jornada de tancament : de la presó a la comunitat / de la Encarnación Ordóñez, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona)
El projecte de recerca “De la presó a la comunitat”, desenvolupat amb el suport del Programa RecerCaixa 2014 i realitzat entre els anys 2015 i 2017 ha tingut com a objectius, en primer lloc, conèixer l’experiència del retorn a la comunitat de persones que han passat per presó i, en segon lloc, explorar si l’acompanyament per part d’un mentor no professional pot millorar les perspectives de reinserció de les persones que surten de presó sense acompanyament. [...]
El proyecto “De la prisión a la comunidad”, desarrollado con el apoyo del Programa RecerCaixa 2014 y realizado entre los años 2015 y 2017, ha tenido como objetivos, en primer lugar, conocer la experiencia del retorno a la comunidad de personas que han estado en prisión y, en segundo lugar, explorar si el acompañamiento realizado por parte de un mentor no profesional puede mejorar las perspectivas de reinserción de las personas que salen de prisión sin acompañamiento. [...]

2018
2 documents
2018-02-07
10:26
9 p, 516.2 KB Jornada : el paper dels mentors en el pas de la presó a la comunitat / Encarnación Ordóñez, Esther de la (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ibàñez i Roig, Aina (Universitat Autònoma de Barcelona)
El projecte de recerca “De la presó a la comunitat”, desenvolupat amb el suport del Programa RecerCaixa 2014 i realitzat entre els anys 2015 i 2017, ha tingut com a objectius, en primer lloc, conèixer l’experiència del retorn a la comunitat de persones que han passat per presó i, en segon lloc, explorar si l’acompanyament per part d’un mentor no professional pot millorar les perspectives de reinserció de les persones que surten de presó sense acompanyament. [...]
El proyecto “De la prisión a la comunidad”, desarrollado con el apoyo del Programa RecerCaixa 2014 y realizado entre los años 2015 y 2017, ha tenido como objetivos, en primer lugar, conocer la experiencia del retorno a la comunidad de personas que han estado en prisión y, en segundo lugar, explorar si el acompañamiento realizado por parte de un mentor no profesional puede mejorar las perspectivas de reinserción de las personas que salen de prisión sin acompañamiento. [...]

2018
2 documents
2017-12-15
11:23
45 p, 2.1 MB Guia de Recursos per a persones que surten de presó a través del projecte de recerca "De la presó a la comunitat" / Cid Moliné, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Andrés Pueyo, Antonio (Universitat de Barcelona)
Una persona que arriba a la comunitat després de passar un període de la seva vida a presó pot ser que tingui més dificultats que la resta de persones d’aconseguir la seva integració social. Existeixen diferents àmbits que poden ser problemàtics: la manca de domicili, tenir problemes de salut o d’addicció a substàncies, no disposar de treball, no gaudir de mitjans econòmics de supervivència, no disposar d’una situació regular al territori, no gaudir d’una família d’acolliment, estar poc vinculat a la comunitat o tenir altres problemes amb la justícia. [...]
2017 (Guia de recursos per a persones que surten de presó a través del projecte de recerca “De la presó a la comunitat”)  
2017-12-13
18:32
75 p, 660.2 KB Les agressions en contextos tancats de Justícia Juvenil / Mancho Fora, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquesta recerca explora el fenomen de l'agressivitat originada en entorns tancats, com ho són els centres educatius de Justícia Juvenil de Catalunya. Aquest, però, és només un dels àmbits on la major part de les eines que s'han emprat poden ser d'utilitat. [...]
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) 2012 (Documentos de trabajo (Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)))
2 documents
2017-12-13
18:24
141 p, 6.3 MB Les visites familiars a presos com a element reductor de la reincidència / Cassà Torrente, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'objectiu d'aquesta recerca consisteix a analitzar la relació entre les visites de familiars i la posterior reincidència dels interns de les presons catalanes, per poder examinar si, tal i com sembla corroborar la recerca internacional i apunten diverses teories criminològiques, els vincles socials juguen un paper important en la influència que exerceix la presó en la reincidència. [...]
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) 2015 (Documentos de trabajo (Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)))  
2017-12-13
18:21
45 p, 488.4 KB Estudi longitudinal sobre el procés de reinserció de persones empresonades / Cid Moliné, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
L’informe que presentem suposa una continuació de la recerca El procés de desistiment de persones empresonades: obstacles i suports (Cid i Martí, 2011). En la primera fase de la recerca es va entrevistar a una mostra de 67 homes empresonats per delictes contra la propietat i per tràfic de drogues amb l’objectiu de determinar els factors explicatius de les narratives de les persones al final del compliment de la condemna. [...]
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) 2016 (Documentos de trabajo (Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)))
2 documents
2017-10-25
12:48
14 p, 348.9 KB Encarcelamiento, lazos familiares y reincidencia : explorando los límites del familismo / Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cid Moliné, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
Este artículo analiza los efectos en la reincidencia de los contactos familiares durante el encarcelamiento y explora los mecanismos explicativos que vinculan ambos factores, en un contexto en el que las familias ejercen un rol central en la provisión de bienestar. [...]
This paper analyzes the effects of family contacts during incarceration on recidivism and explores the mechanisms that relate these factors. A two-wave mixed method design is applied on a sample of men given prison sentences for ordinary acquisitive crimes in the province of Barcelona. [...]

2015 - 10.3989/ris.2013.02.04
Revista internacional de sociología, Vol. 73 Núm. 1 (enero-abril 2015)  
2017-09-21
11:30
15 p, 793.7 KB The role of families in prison reentry / Ibàñez i Roig, Aina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca "Desistiment del delicte i polítiques de reinserció") ; Pedrosa, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca "Desistiment del delicte i polítiques de reinserció")
Resultats preliminars del projecte "El paper de les famílies en la reinserció de les persones que surten de presó" finançat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), el qual tracta d'abordar com l'empresonament afecta a les famílies, com aquestes afronten el retorn de les persones a la comunitat, i com el suport que ofereixen contribueix al procés de reinserció.
2017
Annual Conference of the European Society of Criminology. Cardiff, 17è : 2017  
2017-06-19
13:06
18 p, 2.1 MB Transition to adulthood and desistance from crime. Personal networks of clients from the Catalan Juvenile Justice System / Albani Moreno, Eugenia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Ibàñez i Roig, Aina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Cid Moliné, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca en criminologia aplicada a la penologia
This workshop aims to discuss the role of the juvenile justice’s interventions in processes of desistance from crime. We understand desistance as a relational process towards social recognition, where social action is considered the outcome of social relationships in the context of (a) the exercise of agency, (b) within the limits of a social structure, and (c) the influence of others through social interaction. [...]
2017
CEP Conference on Juvenile and Young Adult Offenders. Barcelona, Catalunya, : 2017