Guies de les Biblioteques
Dins d'aquesta col·lecció hi ha les guies de cadascuna de les Biblioteques de la UAB, tant generals com específiques, amb explicació sobre els seus espais, fons generals i col·leccions especials, l'ordenació de cada biblioteca, etc.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Biblioteca de Ciència i Tecnologia (5)
Biblioteca de Ciències Socials (7)
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (6)
Biblioteca d'Humanitats (4)
Biblioteca de Medicina (5)
Biblioteca Universitària de Sabadell (3)
Biblioteca de Veterinària (7)