Instituto de Derecho y Tecnología (IDT)

El Instituto de Derecho y Tecnología (IDT) se fundó en 2005 oficialmente como centro especial de investigación de la UAB dentro del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público. Actualmente las áreas de investigación del IDT incluyen el derecho y la inteligencia artificial, cultura legal y estudios judiciales, resolución alternativa de conflictos (ADR) y resolución alternativa de conflictos en línea (ODR), ontologías jurídicas, web semántica, protección de datos, seguridad, construcción de instituciones electrónicas y aplicaciones móviles, gestión de derechos con REL [Right Expression Languages], así como ética y regulaciones de la Web de Datos [Web of Data] e Internet de las Cosas [Internet of Things]. Además, el IDT contribuye de manera significativa a la organización de congresos, simposios, seminarios especializados, y la diseminación de los resultados de la investigación desarrollada a través de publicaciones científicas especializadas en las conferencias y seminarios más relevantes en el campo del derecho y la tecnología.

Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2018-04-26
18:55
17 p, 1.0 MB Legal compliance by design (LCbD) and through design (LCtD): preliminary survey / Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; González-Conejero, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Koker, Louis de (La Trobe University)
2017
CEUR workshop proceedings, Núm. 2049 (2017)  
2018-04-26
15:54
117 p, 6.0 MB Linked democracy : artificial intelligence for democratic innovation / Poblet, Marta, ed. ; Casanovas, Pompeu, ed. ; Plaza, Enric, ed.
2017
International Joint Conference on Artificial. Workshop on Linked Democracy: Artificial Intelligence for Democratic Innovation. Melbourne, Australia, : 2017  
2017-09-13
13:51
13 p, 319.6 KB Towards a linked information architecture for integrated law enforcement / Mayer, Wolfgang (University of South Australia) ; Stumptner, Markus (University of South Australia) ; Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Koker, Louis de (La Trobe University)
Law enforcement agencies are facing an ever-increasing flood of data to be acquired, stored, assessed and used. Automation and advanced data analy-sis capabilities are required to supersede traditional manual work processes and legacy information silos by automatically acquiring information from a range of sources, analyzing it in the context of on-going investigations, and linking it to other pieces of knowledge pertaining to the investigation. [...]
2017
CEUR workshop proceedings, Núm. 1897 (2017)  
2017-01-20
12:01
66 p, 4.7 MB Tecnologies per a la mediació en línia : estat de l’art, usos i propostes / Poblet, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Noriega, Pablo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya)) ; Suquet Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Gabarró, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Redorta Lorente, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
Aquest capítol recull la recerca que l’equip de mediació i tecnologia (ET11) ha realitzat en el marc del Llibre Blanc. Els objectius generals del capítol són presentar, d’una banda, una panoràmica de les tecnologies, processos i productes actualment existents en l’àmbit de la resolució en línia de conflictes (Online Dispute Resolution, ODR) i, d’altra, analitzar els usos de tecnologia i les necessitats dels proveïdors de serveis de mediació a Catalunya. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 873-940
2 documents
2017-01-20
11:21
45 p, 985.8 KB La mediació dins la piràmide de litigiositat per a Catalunya : anàlisi de costos / Ayuso, Mercedes (Universitat de Barcelona) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona)
Amb el disseny d’una piràmide de litigiositat es pretén quantificar el nombre de casos observats en cadascuna de les etapes per les quals pot passar la resolució d’un conflicte, des que es genera, fins que es resol. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 825-871
2 documents
2017-01-20
11:06
63 p, 516.3 KB La construcció institucional i jurídica de la mediació / Lauroba Lacasa, Ma. Elena (Universitat de Barcelona) ; Barral i Viñals, Immaculada (Universitat de Barcelona) ; Jaume Tarabal (Universitat de Barcelona) ; Isabel Viola (Universitat de Barcelona)
Aquest capítol aborda els aspectes jurídics principals de la mediació recollits a la legislació catalana (com ara el seu concepte, els principis, l’àmbit subjectiu i objectiu, el procediment i els efectes jurí-dics) per tal d’oferir la construcció jurídica actual de la institució i fer propostes de cara a una futura llei general de mediació.
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 761-824
2 documents
2017-01-20
09:18
25 p, 199.7 KB Mediació en dret administratiu / Nieto Moreno, Juan Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Casañas Adam, Elisenda (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Gabarró, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
Aquest capítol tracta d’analitzar les vies per a la introducció i desenvolupament de la mediació en el dret administratiu. L’anàlisi s’inicia amb l’exposició del marc teòric aplicable, tot contextualitzant el progressiu increment de la utilització de la mediació i d’altres ADR en dret administratiu. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 731-757
2 documents
2017-01-19
12:01
41 p, 1.0 MB Mediació en conflictes ambientals / Carbonell, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Prokopljevic, Milena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Di Masso, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Puebla, Conxa (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia) ; Lemkow, Louis (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia)
La mediació ambiental es presenta com a una oportunitat en la gestió d’alguns conflictes on la problemàtica en disputa té a veure amb la qualitat de vida de les persones i/o les condicions ambientals. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 687-729
2 documents
2017-01-19
11:05
32 p, 1.4 MB Gestió relacional i governança : mecanismes de resolució de conflictes en les polítiques de la Generalitat / Blesa, Carol (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Brugué, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Rosell, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
Aquest no és, en el sentit estricte del terme, un estudi sobre mediació, ja que –per expressar-ho de manera simplificada– no s’ocupa de com donar sortida al conflicte entre dues parts sense necessitat d’arribar a les instàncies judicials. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 653-685
2 documents
2017-01-19
10:51
65 p, 1.1 MB Justícia reparadora : mediació penal per adults i juvenil / Martin, Jaume ; Cano, Francisca (Universitat de Barcelona) ; Dapena, José
Una aproximació als trets essencials del desenvolupament històric i de l’actual implantació institucional a Catalunya de la mediació penal pot contribuir a la comprensió del que és un dels elements bàsics de la justícia restaurativa, tant des del vessant teòric com des del pràctic. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 587-651
2 documents