ERC Synergy grant - 2013 - 610028: Quantify the responses of ecosystems and society in a world increasingly rich in N and C but limited in Phosphorus

El fòsfor (P) és un element confinat i finit a la terra, i la perspectiva que es limiti l’accés als seus recursos explotables ja ha desencadenat conflictes geopolítics. A diferència del que passa amb el P, en la majoria d’ecosistemes del planeta s’està produint un ràpid augment de la disponibilitat de carboni (C) i de nitrogen (N). El canvi imminent en l'estequiometria dels elements disponibles que en resulta no té cap equivalent en la història de la Terra i tindrà conseqüències profundes i encara desconegudes per a la vida, el sistema terrestre i la societat humana. Les desviacions que s’estan produint en els balanços de C:N:P als ecosistemes fer força afectaran l'estructura, la funció i la diversitat del sistema terrestre. La crisi en el mercat del P podria pressionar el sistema alimentari mundial i provocar un efecte ambiental en cadena, que abastaria des de l'expansió de terres agrícoles fins a canvis induïts per l’encariment del P en la gestió de la terra, la qual cosa agreujaria encara més el desequilibri estequiomètric en els recursos. No obstant això, els impactes d'aquesta pertorbació humana sense precedents en l'estequiometria elemental són encara un misteri per a la ciència. El projecte IMBALANCE-P proporcionarà una millora en la comprensió i previsió quantitativa d’aquests impactes que permetran desenvolupar una sèrie de polítiques encaminades a disminuir els riscos i a mitigar les conseqüències dels desequilibris estequiomètrics. S’empraran alguns dels models d'avaluació integrada i del sistema terrestre més importants d'Europa, calibrats utilitzant dades de limitació de nutrients en l'ecosistema obtinguts en experiments de camp. El projecte establirà un procés internacional de base científica en la diplomàcia del P.

Darreres entrades:
2018-02-14
17:45
18 p, 418.6 KB Fossil versus contemporary sources of fine elemental and organic carbonaceous particulate matter during the DAURE campaign in Northeast Spain / Minguillon, M. C. (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua) ; Perron, N. (Paul Scherrer Institut. Laboratory of Atmospheric Chemistry) ; Querol Carceller, Xavier (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua) ; Szidat, S. (University of Bern. Department of Chemistry and Biochemistry (Suïssa)) ; S. M. Fahrni (Paul Scherrer Institut. Laboratory of Atmospheric Chemistry) ; Alastuey, Andrés (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua) ; Jiménez, J. L. (University of Colorado. Department of Chemistry and Biochemistry) ; Mohr, C. (Paul Scherrer Institut. Laboratory of Atmospheric Chemistry) ; Ortega, A. M. (University of Colorado. Department of Atmospheric and Oceanic Science) ; Day, D. A. (University of Colorado. Department of Chemistry and Biochemistry) ; Lanz, V. A. (Paul Scherrer Institut. Laboratory of Atmospheric Chemistry) ; Wacker, L. (Laboratory of Ion Beam Physics, ETH Honggerberg (Suïssa)) ; Reche Andúgar, Cristina (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua) ; Cusack, Michael (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua) ; Amato, F. (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua) ; Kiss, G. (University of Pannonia, Air Chemistry Group of the Hungarian Academy of Sciences) ; Hoffer, A. (University of Pannonia, Air Chemistry Group of the Hungarian Academy of Sciences) ; Decesari, S. (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) ; Moretti, F. (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) ; Hillamo, R. (Finnish Meteorological Institute, Air Quality Research, (Finlandia)) ; Teinilä, K. (Finnish Meteorological Institute, Air Quality Research, (Finlandia)) ; Seco Guix, Roger (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Metzger, A. (Innsbruck University. Institute of Ion Physics and Applied Physics) ; Schallhart, S. (Innsbruck University. Institute of Ion Physics and Applied Physics) ; Muller, M. (Innsbruck University. Institute of Ion Physics and Applied Physics) ; Hansel, A. (Innsbruck University. Institute of Ion Physics and Applied Physics) ; Burkhart, J. F. (Norwegian Institute for Air Research (Norway)) ; Baltensperger, U. (Paul Scherrer Institut. Laboratory of Atmospheric Chemistry) ; Prévôt, A. S. H. (Paul Scherrer Institut. Laboratory of Atmospheric Chemistry)
We present results from the international field campaign DAURE (Determination of the sources of atmospheric Aerosols in Urban and Rural Environments in the Western Mediterranean), with the objective of apportioning the sources of fine carbonaceous aerosols. [...]
2011 - 10.5194/acp-11-12067-2011
Atmospheric chemistry and physics, Vol. 11, issue 23 (Des. 2011) , p. 12067-12084  
2018-02-07
06:20
12 p, 2.1 MB Shifts in plant foliar and floral metabolomes in response to the suppression of the associated microbiota / Gargallo-Garriga, Albert (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Pérez-Trujillo, Miriam (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Ressonància Magnètica Nuclear) ; Guenther, Alex (Pacific Northwest National Laboratory) ; Llusià Benet, Joan (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Rico, Laura (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Terradas, Jaume (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Farré Armengol, Gerard (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Filella Cubells, Iolanda (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Parella, Teodor (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Ressonància Magnètica Nuclear) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
The phyllospheric microbiota is assumed to play a key role in the metabolism of host plants. Its role in determining the epiphytic and internal plant metabolome, however, remains to be investigated. [...]
2016 - 10.1186/s12870-016-0767-7
BMC plant biology, Vol. 16 (April 2016)  
2018-01-31
18:19
23 p, 1.4 MB Species-specific impacts of invasive plant success on vertical profiles of soil carbon accumulation and nutrient retention in the Minjiang river tidal estuarine wetlands of China / Wang, Weiqi (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Wang, Chun (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Asensio Abella, Ma. Dolores (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Bartrons Vilamala, Mireia (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
The increasing presence of successful invasive plant species can have an impact on wetlands capacity to store and release C. We have investigated the relationships between stocks of different soil organic carbon (SOC) along the soil vertical profile and invasive plant success in a China wetland. [...]
2018 - 10.3390/soils2010005
Soils, Vol. 2, Issue 1 (March 2018) , art. 5  
2018-01-31
18:00
Global diurnal and nocturnal parameters of stomatal conductance in woody plants and major crops / Hoshika, Yasutomo (Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante) ; Osada, Yutaka (Sōgō Chikyū Kankyōgaku Kenkyūjo) ; De Marco, Alessandra (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Paoletti, Elena (Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante)
Aim: stomata regulate CO₂ uptake, water-vapour loss and uptake of gaseous pollutants. Jarvis-type models that apply multiple-constraint functions are commonly used to estimate stomatal conductance (gs), but most parameters for plant functional types (PFTs) have been estimated using limited information. [...]
2018 - 10.1111/geb.12681
Global ecology and biogeography, Vol. 27, issue 2 (Feb. 2018) , p. 257–275  
2018-01-31
17:59
Coping with iron limitation : a metabolomic study of Synechocystis sp. PCC 6803 / Rivas Ubach, Albert (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Poret-Peterson, Amisha T. (Arizona State University. School of Earth and Space Exploration) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Pérez-Trujillo, Miriam (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Ressonància Magnètica Nuclear) ; Legido-Quigley, Cristina (King’s College London. Institute of Pharmaceutical Science) ; Oravec, Michal (Akademie věd České Republiky. Centrum výzkumu globální změny) ; Urban, Otmar (Akademie věd České Republiky. Centrum výzkumu globální změny) ; Elser, James J. (University of California. Crops Pathology and Genetics Research Unit)
Iron (Fe) is a key element for all living systems, especially for photosynthetic organisms because of its important role in the photosynthetic electron transport chain. Fe limitation in cyanobacteria leads to several physiological and morphological changes. [...]
2018 - 10.1007/s11738-018-2603-1
Acta physiologiae plantarum, Vol. 40, art. 28 (Feb. 2018)  
2018-01-31
17:47
Thirsty tree roots exude more carbon / Preece, Catherine (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Farré Armengol, Gerard (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Llusià Benet, Joan (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Root exudation is an important input of carbon into soils and affects plant and soil communities, but little is known about the effect of climatic factors such as drought on exudation, and its ability to recover. [...]
2018 - 10.1093/treephys/tpx163
Tree physiology, Published online Jan. 2018  
2018-01-31
17:41
Ecosystem responses to elevated CO₂ governed by plant-soil interactions and the cost of nitrogen acquisition / Terrer, César (Imperial College, London. Department of Life Sciencies) ; Vicca, Sara (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Stocker, Benjamin (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Hungate, Bruce (Northern Arizona University. Center for Ecosystem Science and Society) ; Phillips, Richard P. (Indiana University, Bloomington. Department of Biology) ; Reich, P. B. (University of Minnesota. Department of Forest Resources) ; Finzi, Adrien C. (Boston University. Department of Biology) ; Prentice, I. Colin (Imperial College, London. Department of Life Sciencies)
Contents Summary 507 I. Introduction 507 II. The return on investment approach 508 III. CO₂ response spectrum 510 IV. Discussion 516 Acknowledgements 518 References 518 SUMMARY: Land ecosystems sequester on average about a quarter of anthropogenic CO₂ emissions. [...]
2018 - 10.1111/nph.14872
New phytologist, Vol. 217, issue 2 (Jan. 2018) , p. 507–522  
2018-01-31
17:10
10 p, 3.8 MB Increasing gap in human height between rich and poor countries associated to their different intakes of N and P / Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Janssens, Ivan A. (University of Antwerp. Research Group of Plant and Vegetation Ecology) ; Ciais, Philippe (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) ; Obersteiner, Michael (International Institute for Applied Systems Analysis) ; Krisztin, Tamás (International Institute for Applied Systems Analysis) ; Piao, Shilong (Sino-French Institute for Earth System Science) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
We analyzed mean height of men born in the 1960s, 1970s and 1980s in 80 countries. Both height and the change in height during the last decades were correlated with N and P intake, as well as the N:P intake ratio. [...]
2017 - 10.1038/s41598-017-17880-3
Scientific Reports, Vol. 7, (December 2017) , art. 17671  
2018-01-31
17:07
20 p, 1.8 MB Straw application strategy to optimize nutrient release in a Southeastern China rice cropland / Wang, Weiqi (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Wang, Chun (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Pan, Ting (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Zeng, Congsheng (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Lai, Derrick Y.F. (The Chinese University of Hong Kong. Institute of Environment, Energy and Sustainability) ; Bartrons Vilamala, Mireia (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
The management and improvement of paddy soils fertility are key factors for the future capacity of rice production. The return of rice straw to paddy soils is the best alternative to the application of industrial fertilizers for rice production sustainability. [...]
2017 - 10.3390/agronomy7040084
Agronomy, Vol. 7, Issue 4 (December 2017) , art. 84  
2018-01-31
17:03
37 p, 3.1 MB Impacts of global change on Mediterranean forests and their services / Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Filella Cubells, Iolanda (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Estiarte, Marc (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Llusià Benet, Joan (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Ogaya Inurrigarro, Romà (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Carnicer i Cols, Jofre (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Bartrons Vilamala, Mireia (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Rivas Ubach, Albert (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Grau Fernández, Oriol (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peguero Gutiérrez, Guillermo (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Margalef, Olga (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Pla, Sergi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Stefanescu, Constantí (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Asensio Abella, Ma. Dolores (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Preece, Catherine (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Liu, Lei (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Verger, Aleixandre (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Barbeta i Margarit, Adrià (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Achotegui Castells, Ander (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Gargallo-Garriga, Albert (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Sperlich, Dominik (University of Freiburg. Faculty of Environment and Natural Resources) ; Farré Armengol, Gerard (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Fernández-Martínez, Marcos (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Liu, Daijun (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Zhang, Chao (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Urbina Barreto, Ifigenia (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Camino Serrano, Marta (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Vives Ingla, Maria (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Stocker, Benjamin (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Balzarolo, M. (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Guerrieri, Rossella (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peaucelle, Marc (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Marañón Jiménez, Sara (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Bórnez Mejías, Kevin (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Mu, Zhaobin (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Descals, Adrià (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Castellanos, Alejandro (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Terradas, Jaume (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
The increase in aridity, mainly by decreases in precipitation but also by higher temperatures, is likely the main threat to the diversity and survival of Mediterranean forests. Changes in land use, including the abandonment of extensive crop activities, mainly in mountains and remote areas, and the increases in human settlements and demand for more resources with the resulting fragmentation of the landscape, hinder the establishment of appropriate management tools to protect Mediterranean forests and their provision of services and biodiversity. [...]
2017 - 10.3390/f8120463
Forests, Vol. 8, Issue 12 (December 2017) , art. 463