Jesús Moncada Estruga (Mequinensa, 1941- Barcelona, 2005)

La família de l’escriptor ha cedit el seu fons personal a la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Fons està format per part de la documentació personal i professional de Jesús Moncada. Consta bàsicament d’esborranys d’obres literàries, fotografies, dibuixos, correspondència, documentació professional i personal, etc.

El fons està parcialment digitalitzat. Trobareu la descripció del total de la documentació del Fons Moncada consultant la pàgina web: http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/moncada/

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Jesús Moncada, dibuixos (25)