Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural - Labcompublica

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural – Labcompublica de la UAB, és un grup d’investigació consolidat i reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR976). Es va crear l’any 2012, com a resultat de la fusió del Feminari Dones i Cultura de Masses i el Laboratori de Comunicació Pública.
Les investigacions d’aquests equips van coincidir en assenyalar que el periodisme ha centrat la seva mirada en les institucions, les entitats i les dades abstractes. Com a conseqüència d’aquesta deshumanització, és necessari que les investigacions s’orientin a desenvolupar metodologies i eines innovadores per facilitar que una ciutadania cada vegada més plural, pugui exercir els seus drets democràtics, començant per disposar d’una informació completa i comprensible. .
En els darrers anys, hem desenvolupat una metodologia per a la millora de la transparència de les administracions públiques locals, aplicant un procediment d’avaluació rigorós i una estratègia de comunicació eficaç. Els resultats d’aquest treball han demostrat que es pot contribuir a la millora de la comunicació pública des de l’àmbit acadèmic universitari. Partint d’aquesta experiència, desenvolupem també un projecte perquè les entitats sense ànim de lucre disposin de recursos que els hi facilitin diagnosticar l’estat de la seva comunicació i millorar-la..
Per assolir aquests objectius, l’equip ha desenvolupat diferent eines, com el Mapa Interactiu dels Mitjans de Comunicació a Catalunya o el Mapa Infoparticipa, i actualment també està desenvolupant les plataformes HumanismePlural.com i TransparEnt.info.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-02-07
11:24
39 p, 954.0 KB Impacto de metodologías y herramientas en línea para la evaluación y mejora de la transparencia y la calidad de la información de las entidades no lucrativas / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez Breijo, Vanessa (Universidad de La Laguna) ; Lavado i Campàs, Alexandre (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las organizaciones sin ánimo de lucro deben mejorar su comunicación para ser más confiables y conseguir así mayores recursos económicos y humanos. Es fundamental que la transparencia se sitúe en el centro de este cambio, aprovechando las posibilidades de las TIC, cumpliendo con las imposiciones legales a las que obliga la percepción de fondos públicos e incorporándola como un valor que fortalece al sector. [...]
As organizações sem fins lucrativos devem melhorar a sua comunicação para serem mais confiáveis e assim obter mais recursos económicos e humanos. A transparência deve ser colocada no centro desta mudança, aproveitando as possibilidades das TIC, cumprindo as imposições legais obrigatórias na atribuição de fundos públicos e incorporando-a como um valor que deve fortalecer o sector. [...]
Non-profit organizations must improve their communication to be more reliable and thus obtain more economic and human resources. Transparency must be placed at the heart of this change, taking advantage of the possibilities of ICT, complying with mandatory legal requirements in the allocation of public funds and incorporating it as a value that should strengthen the sector. [...]

2018
Razón y palabra, Vol. 22, Núm. 3-102 (2018) , p. 237-272  
2019-02-07
11:13
28 p, 1.1 MB La transparencia de los municipios de Ecuador en sus sitios web : metodología y resultados / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Medranda Morales, Narcisa Jessenia (Universidad Politécnica Salesiana (Quito, Equador))
El acceso a la información es un nuevo derecho de las personas. La transparencia de las administraciones públicas, como valor y práctica, comporta beneficios en términos de democracia y desarrollo. [...]
Access to information is a new human right. As for the value and practice, the transparency of public administrations brings benefits to democracy and development. The methodology of Infoparticipa, designed and applied in Spain to evaluate and drive improvements, has been conceived as a civic audit. [...]

2018 - 10.14201/alh201880143169
América Latina Hoy, Vol. 80 (2018) , p. 143-169  
2019-01-13
18:30
12 p, 6.3 MB Transparencia y gobierno abierto : la información pública en las televisiones nacionales del Ecuador / Coronado Otavalo, Ximena (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) ; López-López, Paulo Carlos (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) ; Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Medranda Morales, Narcisa Jessenia (Universidad Politécnica Salesiana (Quito, Equador))
La investigación parte de la concepción de que las televisiones, en tanto que organizaciones que trabajan con un bien de servicio público, deben responder de una forma clara a los principios de transparencia, gobierno abiertos y rendición de cuentas. [...]
The research is based on the idea that television companies, as organizations that work in post of public service, must respond in a clear way to the principles of transparency, open government and accountability. [...]

2018
RISTI (Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información), Vol. E 16 (2018) , p. 403  
2018-12-27
17:18
9 p, 1.3 MB 9è informe TransparEnt, quart trimestre 2017 / Molina Rodríguez-Navas, Pedro
Bellaterra : Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP-UAB); Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, 2018 (TransparEnt)  
2018-12-27
17:16
9 p, 1.2 MB 8è informe TransparEnt, tercer trimestre 2017 / Molina Rodríguez-Navas, Pedro
Bellaterra : Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP-UAB); Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, 2017 (TransparEnt)  
2018-12-27
17:12
9 p, 1.1 MB 6è. Informe TransparEnt, primer trimestre 2017 / Molina Rodríguez-Navas, Pedro
Bellaterra : Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP-UAB); Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, 2017 (TransparEnt)  
2018-12-27
17:10
9 p, 1.2 MB 5è. Informe TransparEnt, novembre-desembre 2016. / Molina Rodríguez-Navas, Pedro
Bellaterra : Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP-UAB); Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, 2017 (TransparEnt)  
2018-12-27
17:09
10 p, 1.2 MB 4t. Informe TransparEnt, octubre 2016 / Molina Rodríguez-Navas, Pedro
Bellaterra : Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP-UAB); Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, 2016 (TransparEnt)  
2018-12-27
17:07
10 p, 1.3 MB Tercer Informe TransparEnt, juliol-setembre 2016 / Molina Rodríguez-Navas, Pedro
Bellaterra : Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP-UAB); Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, 2016 (TransparEnt)  
2018-12-27
17:05
10 p, 1.1 MB Segon Informe TransparEnt, juny 2016 / Molina Rodríguez-Navas, Pedro
Bellaterra : Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP-UAB); Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, 2016 (TransparEnt)