Llibres
En aquesta col·lecció trobareu una tipologia documental variada: per exemple, llibres antics digitalitzats o documents institucionals estratègics, (per exemple, els estatuts de la UAB), estudis, avaluacions, i altres publicacions editades per la nostra Universitat.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-05-20
18:08
El Monasterio de Óvila : monografia sobre otro monumento español expatriado / Layna Serrano, Francisco, 1893-1971
Monografia il·lustrada sobre el monestir cistercenc d'Óvila escrita pel metge Francisco Layna el 1932 per denunciar la expatriació del convent i intentar aturar la seva venda. Conté un índex de gravats.
Monografía illustrada sobre el monasterio cistercense de Óvila escrita por el médico Francisco Layna en 1932 para denunciar la expatriación del convento e intentar detener su venta. Contiene un índice de grabados.
Illustraded monograph on the monastery of Óvila written by the doctor Francisco Layna in 1932. With an índex of prints.

Madrid : [s.n.], 1932
2 documents
2022-05-20
17:54
Real Monasterio de Poblet ; 3a ed., notablemente aum. y cuidadosamente corr. / Guitert i Fontseré, Joaquim, 1875-1957
Monografia il·lustrada sobre el monestir de Poblet escrita pel metge i historiador Joaquim Guitert que publicà el seu primer llibre sobre Poblet el 1921. Aquesta obra coneix tres edicions, la darrera del 1929. [...]
Monografia illustrada sobre el monasterio de Poblet escrita por el médico y historiador Joaquim Guitert que publicó su primer libro sobre Poblet en 1921. Esta obra conoce tres ediciones, la última de 1929. [...]
Illustrated monograph on the Monastery of Poblet written by the doctor and historian Joaquim Guitert who published his first book on Poblet in 1921. This work has three editions, the last one from 1929. [...]

Barcelona : Impr. de la Casa Provincial de Caridad, 1929
3 documents
2022-05-18
18:18
142 p, 72.3 MB Nueva historia del santuario y monasterio de Nuestra Señora de Montserrat / Crusellas, F. de P. 1831-1910 (Francesc de Paula)
Estudi escrit el 1896 sobre la història del santuari i el monestir de Montserrat des dels seus orígens fins a l'actualitat. Conté i·lustracions.
Estudio escrito en 1896 sobre la historia del santuario y el monasterio de Montserrat desde sus orígenes hasta la actualidad. Contiene ilustraciones.
Study written in 1896 about the history of the sanctuary and the monastery of Montserrat from its beginnings until the present day. With illustrations.

Barcelona : Tipografía Católica, 1896
4 documents
2022-05-18
16:46
142 p, 53.8 MB Monografia histórico-descriptiva de la Real Parroquia de los Stos. Juanes de Valencia / Gil Gay, Manuel
Monografia il·lustrada sobre l'església dels Sants Joans de València que fou premiada en les Jocs Florals de la Secció d'Arqueologia i Història de l'associació cultural valenciana de Lo Rat Penat el 1909.
Monografia ilustrada sobre la iglesia de los Santos Juanes en Valencia que fue premiada en los Juegos Florales de la Sección de Arqueología e Historia de la asociación cultural valenciana de Lo Rat Penat en 1909.
Illustrated monograph on the Santos Juanes church in Valencia. It was awarded in the Floral Games of the Archaeology and History section of the cultural society Lo Rat Penat in 1909.

[Valencia] : Tip. de San José, 1909
2 documents
2022-05-18
16:33
149 p, 72.8 MB Retratos de mujeres españolas del siglo XIX / Ezquerra del Bayo, Joaquín, 1863-1942 ; Pérez Bueno, Luís, 1874-1954
Memòria il·lustrada sobre Retrats de dones espanyoles del segle XIX que va ser premiada per la Junta de Iconografia Nacional el 1920. Conté un índex alfabètic de noms.
Memoria ilustrada sobre Retratos de mujeres españolas del siglo XIX que fue premiada por la Junta de Iconografía Nacional en el año 1920. Contiene un índice alfabético de nombres.
Illustrated work on Portraits of Spanish women of the 19th century. It was awarded by the Junta de Iconografia Nacional in 1920. With an alphabetical index of names.

Madrid : Imprenta de Julio Cosano, 1924
3 documents
2022-05-18
15:41
112 p, 21.8 MB San Ignacio en Manresa : álbum histórico / Padres de la Compañía de Jesús
Monografia escrita i il·lustrada per jesuïtes per commemorar el quart centenari del naixement del seu fundador San Ignasi de Loiola i la seva estada a Manresa el 1522.
Monografía escrita e ilustrada por los jesuítas para conmemorar el cuarto centenario del nacimientos de su fundador San Ignacio de Loyola y su estancia en la ciudad de Manresa en 1522.
Monograph written and illustrated by the Jesuits to commemorate the forth centenary of the birth of their founder Saint Ignatius of Loyola and his stay in the town of Manresa in 1522.

Barcelona : Impr. de Henrich i Ca., 1891
2 documents
2022-05-18
15:16
166 p, 55.5 MB San Lorenzo de El Escorial : el Monasterio, el Palacio Real, la Casita del príncipe : guía descriptiva y artística / Zurbitu, D.
Monografia sobre el monestir de El Escorial, complexe que inclou diversos edificis entre els quals hi ha el convent, el palau reial i la caseta del príncep. Conté un índex de gravats.
Monografía sobre el monasterio de El Escorial, complejo que incluye diversos edificios entre los cuales hay el convento, el palacio real i la casita del príncipe. Contiene un índice de grabados.
Monograph on the El Escorial Monastery, a complex with several buildings such as the convent, the Royal Palace and the Casita del Príncipe (Cottage of the Prince). With an index of prints.

Madrid : Razón y Fe, 1929
2 documents
2022-05-12
18:38
68 p, 44.6 MB Santa Maria de Valldoncella : cincuentenario del nuevo monasterio : 1913-1963
Monografia sobre Santa Maria de Valldonzella, monestir femení cistercenc situat actualment a Barcelona, a Sant Gervasi. En commemoració dels 50 anys del nou monestir (1913-1963) les monjes de Valldonzella van escriure aquest llibre que conté capítols en castellà i en català.
Monografía sobre Santa María de Valldonzella, monasterio femenino cisterciense situado actualmente en Barcelona, en Sant Gervasi. En conmemoración de los 50 años del nuevo monasterio (1913-1963) las monjas de Valldonzella escribieron este libro que contiene capítulos en castellano y en catalán.
Monograph on Santa María de Valldonzella,Cistercian female monastery located nowadays in Barcelona, in Sant Gervasi. To conmemorate the 50 years of the monastery (1913-1963) the nuns of Valldonzella wrote this book with chapters in Spanish and Catalan.

Barcelona : [s.n.], 1963  
2022-05-12
18:24
92 p, 40.5 MB Un Maestro de la escenografía : Soler y Rovirosa / Francés, José, 1883-1964
Publicació de l'Institut del Teatre Nacional en motiu de l'exposició de l'obra escenogràfica de Francesc Soler i Rovirosa que va tenir lloc al saló de descans del Gran Teatre del Liceu. Aquest treball va ser llegit pel seu autor, José Francés, el 20 d'octubre de 1927 a l'exposició.
Publicación del Instituto del Teatro Nacional con motivo de la exposición de la obra escenográfica de Francesc Soler i Rovirosa que tuvo lugar en el salón de descanso del Gran Teatro del Liceu. Este trabajo fue leído por su autor, José Francés, el 20 de octubre de 1927 en la exposición.
Publication by the Theatre Institute of Barcelona on the occasion of the exhibition of the scenographies of Francesc Soler i Rovirosa hold on the Gran Teatre del Liceu. Paper read by its author, José Francés, in the exhibition on 20 October 1927.

Barcelona : Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1928 (Publicaciones del Instituto del Teatro Nacional ; 2)  
2022-05-12
18:16
64 p, 53.4 MB Exposición de tapices franceses desde la Edad Media hasta nuestros días : Salones de la Sociedad Española de Amigos del Arte Madrid, marzo de 1952 / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg il·lustrat de l'exposició de tapissos francesos, organitzada per l'Institut Francès a Espanya, que va tenir lloc a Madrid el 1952. L'exposició ofereix una panoràmica dels tapissos a França, desde l'edat mitja fins a l'actualitat.
Catálogo ilustrado de la exposición de tapices franceses, organizada por el Instituto Francés en España, que tuvo lugar en Madrid en 1952. La exposición ofrece una panorámica de los tapices en Francia, desde la Edad Media hasta la actualidad.
Illustrated catalogue of the exhibition of French tapestry, organized by the French Institute in Spain, hold in Madrid in 1952. The exhibition offers a panorama of tapestry in France, since Middle Age to present days.

Madrid : Asociación francesa de Acción Artística, 1952  
Enfocat a:
Antiquària (abans 1801) (103)
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (600)
Eines d'Innovació Docent en Educació Superior (8)
Focus on international migration (39)
Llibres històrics de veterinària (136)
Manuscrits (S. XI-XIX) (128)
Memòria personal (83)
Papers del CEDOC (5)
Studia aurea monográfica (135)
Unitat d’Assessorament Psicopedagògic de la UAB (7)