Memòria Personal: base de dades de dietaris i memòria personal catalans
Les memòries personals són les que es conserven en diversos tipus de documents (llibres de comptes, cròniques, memòries, autobiografies, dietaris, epistolaris o correspondències) i aporten dades familiars, patrimonials, comptables, agronòmiques, històriques entre d’altres. S’han anat trobant en arxius personals, patrimonials o en cases particulars, entre altres. Les àrees on es coneix una concentració d’aquest tipus de documentació es relacionen amb la ciutat per una banda, gremis, cavallers... i amb el món pagès per l’altra, en relació estreta amb el mas o casa pirinenca, i fins i tot amb els espais de control monàstic.
Aquesta situació ha portat a pensar que existeix una estreta relació entre el sistema tradicional de la Catalunya Vella i la proliferació de memòries fins a finals de l’època moderna. Tot plegat és un conjunt d’informació que ben inventariada, catalogada i tractada pot donar informació de gran valor sobre la història de les mentalitats, la història política o la història de les identitats. Aquest tipus d’àmbit de recerca es troba en puixança a Europa, essent Catalunya un dels territoris coneguts amb una riquesa documental major.

La Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Grup de Recerca Manuscrits (Departament d’Història Moderna i Contemporània) i de la Biblioteca d’Humanitats tractarà de posar estructures en aquest “arxiu de la memòria personal” a escala europea, establint vincles amb els homònims italians, francesos i anglesos de primer nivell, perseguint una projecció nacional i internacional de la història de Catalunya a través d’aquestes fonts publicades i divulgades. De moment, la base de dades es concentraria entre el final de l’època medieval fins al segle XIX, deixant per a més endavant una ampliació cap a documents més contemporanis.
http://www.memoriapersonal.eu/

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2017-05-18
18:28
47 p, 13.2 MB [Notícies Soltes Sobre Vilafranca Recollides Per D. Salvador Miret i Colí] / Miret i Colí, Salvador
1708. Notícies soltes sobre Vilafranca recollides per D. Salvador Miret i Colí, regidor de Vilafranca, que va des de 1533 a 1864. Versen sobre la vila de Vilafranca del Penedès. És remarcable el relat de l'estada de les III a Barcelona i a Vilafranca. [...]
1708
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Manuscrit ; Ms. B-104  
2017-05-18
18:19
24 p, 6.6 MB Noticiari Català dels Segles XIV i XV. 1ª Part: Notícies Vàries de 1365 a 1427. 2ª Part: Privilegium Consulum Maris Ac Ipsorum Consulum Iudicis Appellacionum Gerunde / Torralles de Vic, Joan
Barcelona 14 octubre 1385. 1ª part: Notícies de desgràcies i altres fets ocorreguts a Catalunya. 2ª part: Privilegi de l'infant Joan als jurats i prohoms de Girona perquè puguin tenir cònsol de mercaders i un jutge d'apel·lació.
1385-1428
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Manuscrit ; Ms. B-281  
2017-05-18
17:57
68 p, 10.2 MB Successos de Catalunya en los Anys 1640 a 1641 / Ferrer, Joan Francesc
Còpia d'un escrit que va copiar el gendre de Joan Francesc Ferrer, dels esdeveniments a Catalunya als anys 1640-1641. Copiat de l'original del Sr. Sans i de Tord (templari) pel Sr. Careta, entregat el 29 d'agost del 1921.
1640-1641
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Manuscrit ; Ms. B-148  
2017-05-18
15:53
41 p, 6.6 MB Dietario Libro de Memorias, Referente a los Actos Practicados por el Sr. D. Pablo Ignacio de Dalmases Y de Ros, Como Embajador Enviado por las Cortes Catalanas a Inglaterra, Durante la Época de la Guerra de Sucesión / Dalmases i Ros, Pau Ignasi de, 1670-1718
1713
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Manuscrit ; Ms. A-339  
2017-05-17
19:03
97 p, 26.8 MB Libro de Noticias
A la 1ª plana on hi ha el títol, notícies soltes dels anys 1662, 1778, 1781 i amb tintes diferents. Catàleg d'esglésies i convents de Barcelona. Notícies de s. XVIII de Barcelona.
1700-1900
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Manuscrit ; Ms. B-052  
2017-05-12
15:03
186 p, 57.7 MB Memorias Autografas de Hieronim Saconamina, Ciutadà Habitant de Gerona Y Oydor Real de Catalunya / Saconomina, Jeroni
1572-1601. En el versus de la 1ª plana: la biografia de l'autor. Recull personal de defuncions, naixements familiars, anècdotes, successos, temporals, inundacions, actes públics, insaculacions. Entrada de Felip II (1585) a Barcelona. [...]
1572-1601
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Manuscrit ; Ms. B-029  
2017-05-11
15:56
442 p, 137.6 MB Dietari 1596-1601
1596-1601. Diferents fets passats a Catalunya fins el 1599. L'últim capítol és una relació de quan el diputat militar anà a València per donar l'enhorabona al Rei pel seu casament l'any 1599 i l'entrada de l'ambaixador de Pèrsia a Barcelona el dia 14 de juliol del 1601 per anar a la Cort d'Espanya.
1596-1601
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Manuscrit ; Ms. B-100  
2017-05-11
14:49
727 p, 221.3 MB Espejo de Cataluña (I). La Famosa Comedia de la Entrada del Marques de los Vélez en Catª. Rota de las Tropas Castellanas Y Assalto de Montjuich. 1641 (Ii). Dietari de la Guerra dels Segadors de Francesc Puig (Iii). Dietari Ii.- La Famosa Comedia de la Entrada del Marqués de los Vélez en Catª. Rota de las Tropas Castellanas Y Assalto de Montjuich (Iv) / Puig, Francesc
Continuació del títol: Datació: I. - 1646. II. - 1641 El nº I analitza les causes de les guerres de Catalunya, les conseqüències de la relació amb el govern de França des de Carlemany, els privilegis i les llibertats dels catalans, els tenen per concessió dels descendents de Guifré el Pilós, què poden fer els catalans quan s'atempta contra la Constitució, privilegis, etc. [...]
1641-1646
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Manuscrit ; Ms. B-150  
2017-05-10
18:40
244 p, 33.3 MB Llibre de Notas de Pere Martí Rigalt. Barcelona 27 Juny 1795 / Martí Rigalt, Pere
De 1795 a 1803. Notes diverses: rebuts, fòrmula de pintura, treballs fets pel jardiner de la Reial Audiència, pel daurador de la Reial Audiència, etc.
1795-1803
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Manuscrit ; Ms. A-273  
2017-05-10
16:37
706 p, 108.1 MB Familia Camps de Serra / Família Camps de Serra
1762- 1904 Notícies de la família Serra: arrendaments, vendes, censals, naixements dels fills de Josep Camps i Rosa Rovira, bateig, casaments etc. i també els difunts amb despeses d'enterrament etc. [...]
1762-1904
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Manuscrit ; Ms. A-171