Pere Calders

Des del 1995 la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant les gestions del Departament de Filologia Catalana, acull els fons documentals de Pere Calders. El llegat consta de documentació personal i familiar, activitats professionals, obra creativa: publicada i inèdita, correspondència i fotografies. Gairebé tot el material del fons ha estat digitalitzat (concretament 2129 documents) i es pot consultar al Dipòsit Digital de Documents de la UAB. Hi trobareu prop de 250 documents relacionats amb la seva obra de creació, molts d’ells originals manuscrits o mecanoscrits: articles periodístics, contes, novel·les, acudits gràfics... Destaca en el fons l’apartat de la correspondència, un conjunt de més de 780 cartes, el gruix bàsic de les quals el forma la correspondència familiar, les més de 400 cartes que Pere Calders va creuar amb els seus pares durant l’exili a Mèxic.

El volum de material conservat de la documentació personal i familiar i de la documentació professional és més minsa (poc més de 80 documents en total). Trobareu més de 1000 fotografies. La major part dels originals procedeixen de la tria dels àlbums familiars, que la família Calders va deixar digitalitzar per poder-les incorporar-les al fons, però també s’hi han incorporat 17 rodets que no s’havien revelat i que contenien fotografies familiars pertanyents a l’època de maduresa de l’escriptor, quan ja havia retornat a Catalunya.

Cal remarcar que en el fons hi ha inclosa també la documentació de Vicenç Caldés i Arús, pare de Pere Calders, que no ha estat digitalitzada.

El fons, definitivament inventariat i catalogat es troba disponible i accessible a través de la pàgina web dels fons personals de la Biblioteca d’Humanitats de la UAB: www.uab.cat/biblioteques/calders

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Pere Calders, activitats professionals (31)
Pere Calders, àudio (5)
Pere Calders, correspondència (784)
Pere Calders, documentació personal i familiar (50)
Pere Calders, fotografies (1,007)
Pere Calders, obra creativa (1,836)
Pere Calders, reconeixement i crítica (159)
Pere Calders, vídeos (11)