Ponencias y comunicaciones
Recopilación de artículos presentados en jornadas y congresos profesionales para personal docente, investigador o administrativo vinculado a la UAB. También se recogen las actas de los congresos que han tenido lugar en la misma Universidad en el caso de que los organizadores nos lo soliciten.
Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2023-12-04
18:53
8 p, 2.8 MB Intervenció arqueològica a la Serra d'en Cals (Fitor-Fonteta, Baix Empordà) / Vicente, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bofill Martinez, Maria ; Ortiz, Anabel
En aquest article es presenta el programa d'intervenció arqueològica desenvolupada a la serra d'en Cals, al terme municipal de Fitor/Fonteta (Gavarres, Baix Empordà), entre el 5 i el 15 de setembre de 20111. [...]
2012
Onzenes Jornades d'Arqueologia de les Comarques de Girona, 15-16 de juny de 2012. pag 83-89  
2023-11-28
19:07
14 p, 6.5 MB Noves excavacions al nucli fortificat del Coll del Moro de Gandesa (2014-2015) / Jornet Niella, Rafel (Universitat de Barcelona) ; Belarte Franco, Maria Carme (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) ; Sanmartí-Grego, Joan (Universitat de Barcelona) ; Asensio Vilaró, David (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Morer de Llorens, Jordi (Món Iber Rocs S.L.)
L'any 2014 és reprenen les excavacions programades al nucli fortificat de Coll del Moro de Gandesa després d'incorporar-lo en un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona titulat: "El primer mil·lenni a. [...]
In 2014 the excavations at the fortified settlement of Coll del Moro de Gandesa have been restarted, within the framework of a University of Barcelona project entitled: "The first millennium b. c. in the territories of the lower Ebro river: formation, development and dissolution of the Iberian culture". [...]

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016. Volum I, pag 342-355  
2023-11-28
18:55
13 p, 4.8 MB L'excavació de la Zona 3 en el Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d'Ebre), un nou fragment de trama urbana en l'angle sudoest de la ciutat ibèrica / Asensio Vilaró, David (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jornet Niella, Rafel (Universitat de Barcelona) ; Miró i Alaix, Maite (Catalunya. Servei d'Arqueologia i Paleontologia) ; Sanmartí, Joan, 1955-2022 (Universitat de Barcelona)
El jaciment ibèric del Castellet de Banyoles es caracteritza per un seguit de trets singulars, com ara les grans dimensions (4,2 ha), la complexitat arquitectònica de diverses construccions i l'aparició d'objectes sumptuaris o de prestigi. [...]
The Iberian archaeological site of El Castellet de Banyoles is characterised by a series of unique features, including its large size (4. 2 hectares), the architectural complexity of its buildings and the finds of luxurious or prestige objects. [...]

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016. Volum I, pag 329-341  
2023-11-28
18:42
12 p, 2.3 MB Els elements d'adorn personal a l'Ebre. Una aproximació a la societat (neolític inicial-bronze final) / Reverté Callarisa, Ariadna (Universitat Autònoma de Barcelona)
El riu Ebre, font de riquesa i vida, un dels rius més influents de la Península Ibèrica, és l'eix vertebrador i consolidador dels primers pagesos i les societats agrícoles ramaderes de l'Edat del Bronze. [...]
Ebre River, source of wealth and life, one of the most influential rivers of the Iberian Peninsula, is the backbone of the first consolidator and farmers and agricultural farming societies of the Bronze Age. [...]

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016. Volum I, pag 136-147  
2023-11-28
18:32
9 p, 792.9 KB Reflexió sobre l'estètica global, l'ús i la funcionalitat dels collars d'època neolítica de les terres de l'Ebre / Capella, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona)
El present treball vol contribuir al coneixement dels ornaments d'època neolítica localitzats en els sepulcres de les terrasses del tram inferior del riu Ebre. En particular es centra en l'anàlisi dels collarets realitzats en material malacològic. [...]
This work aims to contribute to our knowledge on the body ornaments recovered from the Neolithic tombs documented on the terrace of the lower stretch of the Ebro River, specially focusing on the analysis of necklaces made with seashells as raw material. [...]

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016. Volum I, pag 127-135  
2023-11-28
17:59
11 p, 3.6 MB Aportacions al coneixement arqueològic de Flix. Resultats de les prospeccions sistemàtiques al nord del Meandre / Alcàntara Fors, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arnaiz, R. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Presentem en aquest article els resultats de les intervencions arqueològiques de prospecció i excavació realitzades al terme municipal de Flix (Ribera d'Ebre) durant part dels mesos d'abril i setembre de 2015. [...]
We report in this article the results of the archaeological survey and excavation carried out in the municipality of Flix (Ribera d'Ebre) during part of April and September 2015. The documenting of several archaeological expectancy spots and areas during the survey led to a second operation carried out in three locations of different characteristics in order to test the reliability of the data collected and the hypotheses previously stated.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016. (Volum I), pag 116-126  
2023-11-28
17:50
12 p, 1.5 MB 60 anys després de la Cova del Calvari (Amposta, Montsià). Revisió en curs i aportació de noves dades analítiques al Campaniforme del nord-est de la Península Ibèrica / Soriano, Ignacio (Universitat de Lleida. Departament d'Història) ; Martínez, Pablo (Universitat de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia) ; Labaune, Matthieu (Université de Bourgogne) ; Cattin, Florence (Université de Bourgogne) ; Oliart Caravatti, Camila (Universitat Autònoma de Barcelona)
La Cova del Calvari (Amposta, Montsià, Tarragona) constitueix un jaciment funerari únic corresponent al grup Campaniforme, format per "contexts tancats" relativament intactes (cinc tombes individuals i una col·lectiva). [...]
Calvary Cave (Amposta, Tarragona province, Spain) is a unique burial site corresponding to Bell Beaker, consisting of comparatively intact "closed finds" (five individual graves and one collective tomb). [...]

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016. (Volum I), pag 104-115  
2023-11-28
17:34
60 anys després de la Cova del Calvari (Amposta, Montsià). Revisió en curs i aportació de noves dades analítiques al Campaniforme del nord-est de la Península Ibèrica / Soriano, Ignacio (Universitat de Lleida. Departament d'Història) ; Martínez, Pablo (Universitat de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia) ; Labaune, Matthieu (Université de Bourgogne) ; Cattin, Florence (Université de Bourgogne) ; Oliart Caravatti, Camila (Universitat Autònoma de Barcelona)
2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016, : 2016
   
2023-11-28
17:21
14 p, 1.9 MB El tram baix de l'Ebre a les èpoques del Neolític i Bronze inicial : aportacions al seu coneixement a partir de l'assentament del Molló (Móra la Nova) / Piera, M. (Universitat Autónoma de Barcelona) ; Gómez Bach, Anna 1977- (Gómez Bach) (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Molist, Miquel, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; P. Ríos (Universidad Autónoma de Madrid) ; R. Alcàntara (Universitat Autónoma de Barcelona) ; R. Arnaiz (Universitat Autónoma de Barcelona) ; Montero, I. (Universidad Autónoma de Madrid)
Les diverses actuacions arqueològiques al jaciment del Molló, situat a Móra la Nova (Ribera d'Ebre) han permès recopilar noves dades per al coneixement de les primeres ocupacions humanes assentades a la vall de l'Ebre. [...]
The archaeological fieldwork carried on Molló site, located in Móra la Nova (Ribera d'Ebre) has allowed to generate new useful data for our knowledge of the first human settlements established in Ebro's valley. [...]

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016. (Volum I), pag. 91-103  
2023-11-28
15:26
12 p, 2.3 MB Les ocupacions prehistòriques a les Coves de l'Aumediella (Benifallet) : una visió sintètica / Molist, Miquel, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Gómez Bach, Anna 1977- (Gómez Bach) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Alcàntara Fors, Roger ; Arnaiz, R. ; Bofill, M. ; Reverté, A.
Les coves de l'Aumediella, situades en un dels meandres del riu Ebre a l'alçada de Benifallet (Baix Ebre), han estat fruit de diverses troballes d'interès arqueològic, ben documentades des d'inicis del segle XX. [...]
The Aumediella's caves, located in a meander of the Ebro River in its passage by Benifallet (Baix Ebre), have generated several findings of archaeological interest, well documented from the early twentieth century. [...]

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016. (Volum I), pag. 78-89  
Enfocado a:
Ponencias y comunicaciones de la UAB (1,201)