Pedro Pascual

Col·lecció de documents del Dr. Pedro Pascual de Sans (1934-2006), físic català nascut a Sevilla, catedràtic a la Universitat de València (1963-1971) i des del 1971 a la Universitat de Barcelona. El fons és un dels arxius científics personals més importants per a la història de la física espanyola i la política científica contemporània. El fons consta de correspondència diversa del Dr. Pascual entre els anys 1962 i 2002; nombrosa documentació administrativa sobre el Grupo Interuniversitario de Física Teórica (G.I.F.T.), el Comitè Acadèmic de la Universitat de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera, el Parc Científic de Barcelona i d’altres; i una enorme quantitat d’apunts manuscrits de temes de Física. En total, es tracta de més de 3.400 documents relacionats amb la intensa activitat docent, administrativa i d'investigació en l'àrea de la física i la politica científica del Dr.Pascual, que pertanyen al Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual, el qual ha autoritzat la digitalització i la difusió d'aquest fons. La descripció dels documents està basada en l’inventari i catàleg realitzat pel Servei d’Arxius de Ciència.

En aquesta exposició de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia es relacionen els documents d’aquest fons amb la política científica espanyola en l’àmbit de la física durant els anys 50 i 60.

Aquests fons han estat dipositats i classificats per iniciativa del Servei d'Arxius en Ciència (SAC) de l'Institut d'Història de la Ciència (IHC).

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Pedro Pascual, apunts (43)
Pedro Pascual, correspondència (3,303)