Presentacions
Recull de documents que serveixen per a fer una explicació pública, ja sigui dins de l’entorn de unes jornades o congressos o com a resultat d’una conferència. Normalment realitzada per personal docent, investigador o administratiu vinculat a la UAB. També es recullen les actes dels congressos que han tingut lloc a la mateixa Universitat en el cas que els organitzadors ens ho sol·licitin.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-05-26
09:45
12 p, 29.2 MB Ópera na Prisão - TRACTION / with Ginny Dougary, Baz Dreisinger and Hugo Seabra / Lameiro, Paulo ; Dougary, Ginny ; Dreisinger, Baz ; Seabra, Hugo
2022 (TRACTION: Opera co-creation for a social transformation)
Prison Insights. Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), : maio 2022  
2022-05-26
09:38
17 p, 3.5 MB If only the world was designed a bit better. Accessibility in the meta-world / Orero, Pilar (Univeritat Autònoma de Barcelona) ; Quested, Andy (ITU IRG-AVA co-chair & ITU-R Working Party 6C chair)
El Fòrum de la Cimera Mundial sobre la Societat de la Informació (CMSI), representa la reunió anual més important de la comunitat de múltiples parts interessades de 'Les TIC per al desenvolupament' i és una plataforma multipartita mundial que facilita l'aplicació de les línies d'acció de la CMSI per impulsar el desenvolupament sostenible. [...]
2022 (TRACTION: Opera co-creation for a social transformation)
World Summit on the Information Society Forum (WSIS Forum), : 2022  
2022-05-17
16:13
22 p, 633.8 KB Usos dels temps en el mercat de treball, 10 objectius pendents per a la negociació col·lectiva. Una visió de context / Carrasquer, Pilar
Ponència experta dins del marc de la jornada: Usos dels temps, 10 objectius per a la negociació col·lectiva organitzada pel Consell de Relacions Laborals el 5 de maig del 2022 a la seu del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC, amb el triple objectiu de reflexionar sobre els usos dels temps en el context actual; presentar el monogràfic sobre l'impacte de la COVID-19 en aquests usos dels temps i difondre les orientacions de l'acord del Consell "10 objectius per a la negociació col·lectiva".
2022
Jornada "Usos dels temps, 10 objectius per a la negociació col·lectiva". Barcelona, : 2022  
2022-05-04
15:19
21 p, 448.4 KB The EACT Project : evaluation in the acquisition of translation competence / Universitat Autònoma de Barcelona. Avaluació en l'Adquisició de la Competència Traductora (EACT) ; Haro, María del Mar (Universidad de Granada) ; Way, Catherine (Universidad de Granada)
2021
ICTIC 3, : 2021  
2022-04-29
16:03
25 p, 3.7 MB The reception of Chinese translated literature and cinema : a persistent metonymy / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona)
The reception of translated cultural products is a key element to understand translation dynamics. The success of a certain product (and its translation) might condition the possibilities of importing further products of a similar nature to a specific culture. [...]
2021
Symposium Translation and Knowledge Transfer: News trends in the theory and practice of translation and interpreting. Universidad de Córdoba, online, : 2021  
2022-04-29
15:51
20 p, 2.3 MB Una aproximación cuantitativa a los recursos digitales para aprender chino: la base de datos e·Chinese / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Paoliello, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona)
El uso de las tecnologías está cada vez más presente en todos los ámbitos de la vida y, por lo tanto, también lo está en el estudio de la lengua china. El empleo de herramientas digitales no solo facilita la enseñanza y aprendizaje de esta lengua, sino que incluso en ciertos contextos está sustituyendo los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. [...]
2022
East and West Contact and Dialogue: International Conference of Contemporary China Studies. Universidad de León, online, : 2022  
2022-04-29
15:45
17 p, 618.1 KB Child Language Brokering in a bilingual region : how does it reflect and affect language use and attitudes? / Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Children and young people from migrated families often learn host languages faster than their parents might do and, therefore, from very young ages they help their parents, families or members of their community translating or interpreting, which is known as Child Language Brokering (CLB). [...]
2021
Symposium Translation and Knowledge Transfer: News trends in the theory and practice of translation and interpreting. Universidad de Córdoba, online, : 2021  
2022-03-23
11:41
30 p, 2.1 MB Accessible 360º Immersive Video Storytelling / Brescia Zapata, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Hughes, Chris (Salford University) ; Krejtz, Krzysztof (SWPS University) ; Duchowski, Andrew (Clemson University)
2022 (TRACTION: Opera co-creation for a social transformation)
CSUN Assistance Technology Conference 2022, : Març 2022  
2022-03-18
12:46
17 p, 3.7 MB TEDx / Hernández Salazar, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Parc de Recerca) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Parc de Recerca
TEDxBarcelona: què és, quin objectiu té aquesta plataforma i les xerrades que s'hi fan, com participar-hi, com contribueixen a l'educació oberta i quin impacte tenen. Una vegada fet aquest marc general es concreta amb la iniciativa TEDxUABBarcelona: objectiu, concurs, el tema "Pensament innovador", la formació als 6 o 8 millors i animar-los a què es presentin a futures edicions de la UAB, si és el cas.
TEDxBarcelona: qué es, qué objetivo tiene esta plataforma y las charlas que se realizan, cómo participar, cómo contribuyen a la educación abierta y qué impacto tienen. Una vez realizado este marco general se concreta con la iniciativa TEDxUABBarcelona: objetivo, concurso, el tema "Pensamiento innovador", la formación a los 6 u 8 mejores y animarles a que se presenten a futuras ediciones de la UAB, si es el caso.
TEDxBarcelona: what it is, what is the purpose of this platform and the talks that take place on it, how to participate in it, how they contribute to open education and what impact they have. Once this general framework has been completed, the TEDxUABBarcelona initiative takes shape: objective, competition, the topic "Innovative thinking", training for the best 6 or 8 and encouraging them to apply to future editions of the UAB, if applicable.

2022
Open Education Week. Bellaterra, Catalunya, : 2022
2 documents
2022-03-18
12:24
19 p, 4.1 MB UAB Open Labs / Mias Mias, Alfons (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Recerca) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Recerca
OpenLabs: què són i quins espais hi ha, en quin context de la UAB s'engloba: innovació oberta UAB, com s'organitzen i quina és la forma de treball: treball col·laboratiu, cooperatiu de tota la comunitat universitària i territori. [...]
OpenLabs: qué son y qué espacios hay, en qué contexto de la UAB se engloba: innovación abierta UAB, cómo se organizan y cuál es la forma de trabajo: trabajo colaborativo, cooperativo de toda la comunidad universitaria y territorio . [...]
OpenLabs: what they are and what spaces there are, in what context of the UAB it is included: open innovation UAB, how they are organized and what is the way of working: collaborative, cooperative work of the whole university community and territory . [...]

2022
Open Education Week. Bellaterra, Catalunya, : 2022
2 documents