Revistes
Recull revistes a text complet editades per la UAB, vinculades a la universitat o coeditades amb altres institucions. Així com revistes del fons de reserva del Servei de Biblioteques digitalitzades amb subvencions públiques, destaquem la col·lecció de Revistes antigues d’art i cultura amb nombrosos títols del segle XIX i principis del segle XX.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-03-14
17:03
Journal of human security and global law
El Journal of Human Security and Global Law és una revista interdisciplinària publicada des de 2022 per la Càtedra Manuel Ballbé i la Universitat Autònoma de Barcelona. Inclou articles d'investigació empírica i teòrica en totes les àrees de la seguretat humana (ambiental, econòmica, alimentària, sanitària, comunitària, política i personal) (PNUD, 1994), procedents de totes les regions del món des d'una aproximació metodològica pròpia de les ciències historicojurídiques. [...]
El Journal of Human Security and Global Law es una revista interdisciplinaria publicada desde 2022 por la Cátedra Manuel Ballbé y la Universidad Autónoma de Barcelona. Incluye artículos de investigación empírica y teórica en todas las áreas de la seguridad humana (ambiental, económica, alimentaria, sanitaria, comunitaria, política y personal) (PNUD, 1994), procedentes de todas las regiones del mundo desde una aproximación metodológica propia de las ciencias histórico-jurídicas. [...]
The Journal of Human Security and Global Law is an interdisciplinary journal published since 2022 by the Cátedra Manuel Ballbé and the Autonomous University of Barcelona. It includes articles on empirical and theoretical research in all areas of human security (environmental, economic, food, health, community, political and personal) (UNDP, 1994) from all regions of the world from a methodological approach specific to the historical and legal sciences. [...]

Cerdanyola del Vallès : Universitat Autònoma de Barcelona i Cátedra Manuel Ballbé, 2022-
2 documents
2024-03-14
17:00
Fraseolex : revista internacional de fraseología y lexicología / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Aquesta revista està destinada a publicar treballs que contribueixin a enriquir el coneixement de la fraseologia i de la lexicologia no només de l'espanyol, sinó també d'altres llengües. Qualsevol d'aquestes temàtiques pot ser tractada des de la perspectiva multidisciplinària referent a estudis empírics quantitatius i/o qualitatius, estudis relacionats amb la fraseografia i la lexicografia, amb el contacte de llengües i amb la variació de l'espanyol (diatópica, diastràtica i/o diafàsica). [...]
FRASEOLEX (Revista Internacional de Fraseología y Lexicología) está destinada a publicar trabajos originales que contribuyan a enriquecer el conocimiento de la fraseología y de la lexicología no solo del español, sino también de otras lenguas. [...]
FRASEOLEX (Revista Internacional de Fraseología y Lexicología) is intended to publish works that contribute to enriching the knowledge of phraseology and lexicology not only of Spanish, but also of other languages. [...]

Cerdanyola del Vallès : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola, 2022-
2 documents
2023-07-21
11:11
4 p, 2.3 MB La Traza
Barcelona : [s.n.], 1924-
2 documents
2023-07-21
10:54
33 p, 6.0 MB Gaceta del notariado español : revista universal de la institución de la fé pública / Colegio Notarial de Madrid
Madrid : José Gonzalo de las Casas, 1877  
2023-03-17
09:26
100 p, 25.7 MB Cuadernos mente y cerebro
Monografías sobre los grandes temas de la psicología y las neurociencias.
Barcelona : Prensa Científica, 2012-2021
30 documents
 Accés restringit a la UAB
2023-03-17
09:21
91 p, 31.6 MB Investigación y ciencia. Especial
Recopilaciones de los mejores artículos publicados en la revista Investigación y ciencia a través de números monográficos.
Barcelona : Prensa Científica, 2015-2021
52 documents
 Accés restringit a la UAB
2023-03-17
09:14
100 p, 28.2 MB Temas investigación y ciencia
Trata sobre los temas clave que guían el desarrollo de la ciencia.
Barcelona : Prensa Científica, 1995-2021
106 documents
 Accés restringit a la UAB
2023-03-17
09:09
91 p, 17.3 MB Investigación y ciencia
Divulga el desarrollo de la ciencia y la técnica con la colaboración de los mejores expertos internacionales. Nota a la web de l'editorial: les informamos de que las actividades editoriales de Investigación y Ciencia cesarán a partir del 31/01/2023. [...]
Barcelona : Prensa Científica, 1976-2023
556 documents
 Accés restringit a la UAB
2023-03-16
15:50
91 p, 16.4 MB Mente y cerebro
La Universitat Autònoma de Barcelona té un accés restringit a aquesta revista com a antiga subscriptora. Las actividades editoriales de Investigación y Ciencia cesaron a partir del 31/01/2023. Nuestro último número de "Mente y Cerebro" fue el 118 (publicado en enero de 2023).
Barcelona : Prensa Científica, 2002-2023
118 documents
 Accés restringit a la UAB
2022-11-09
18:26
GeoFocus / Asociación de Geógrafos Españoles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Madrid : Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica, Asociación de Geógrafos Españoles, 2001-
   
Enfocat a:
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic - Revistes (64)
Revistes antigues d'art i cultura (112)
Revistes de la UAB (88)
Revistes històriques de veterinària (176)