Darreres entrades:
2024-03-14
17:03
Journal of human security and global law
El Journal of Human Security and Global Law és una revista interdisciplinària publicada des de 2022 per la Càtedra Manuel Ballbé i la Universitat Autònoma de Barcelona. Inclou articles d'investigació empírica i teòrica en totes les àrees de la seguretat humana (ambiental, econòmica, alimentària, sanitària, comunitària, política i personal) (PNUD, 1994), procedents de totes les regions del món des d'una aproximació metodològica pròpia de les ciències historicojurídiques. [...]
El Journal of Human Security and Global Law es una revista interdisciplinaria publicada desde 2022 por la Cátedra Manuel Ballbé y la Universidad Autónoma de Barcelona. Incluye artículos de investigación empírica y teórica en todas las áreas de la seguridad humana (ambiental, económica, alimentaria, sanitaria, comunitaria, política y personal) (PNUD, 1994), procedentes de todas las regiones del mundo desde una aproximación metodológica propia de las ciencias histórico-jurídicas. [...]
The Journal of Human Security and Global Law is an interdisciplinary journal published since 2022 by the Cátedra Manuel Ballbé and the Autonomous University of Barcelona. It includes articles on empirical and theoretical research in all areas of human security (environmental, economic, food, health, community, political and personal) (UNDP, 1994) from all regions of the world from a methodological approach specific to the historical and legal sciences. [...]

Cerdanyola del Vallès : Universitat Autònoma de Barcelona i Cátedra Manuel Ballbé, 2022-
2 documents
2024-03-14
17:00
Fraseolex : revista internacional de fraseología y lexicología / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Aquesta revista està destinada a publicar treballs que contribueixin a enriquir el coneixement de la fraseologia i de la lexicologia no només de l'espanyol, sinó també d'altres llengües. Qualsevol d'aquestes temàtiques pot ser tractada des de la perspectiva multidisciplinària referent a estudis empírics quantitatius i/o qualitatius, estudis relacionats amb la fraseografia i la lexicografia, amb el contacte de llengües i amb la variació de l'espanyol (diatópica, diastràtica i/o diafàsica). [...]
FRASEOLEX (Revista Internacional de Fraseología y Lexicología) está destinada a publicar trabajos originales que contribuyan a enriquecer el conocimiento de la fraseología y de la lexicología no solo del español, sino también de otras lenguas. [...]
FRASEOLEX (Revista Internacional de Fraseología y Lexicología) is intended to publish works that contribute to enriching the knowledge of phraseology and lexicology not only of Spanish, but also of other languages. [...]

Cerdanyola del Vallès : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola, 2022-
2 documents
2022-11-09
18:26
GeoFocus / Asociación de Geógrafos Españoles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Madrid : Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica, Asociación de Geógrafos Españoles, 2001-
   
2022-09-19
14:54
Translat Library / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Medievals ; Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats ; University of Massachusetts Amherst
Translat Library és una revista dedicada a la cultura literària d'Europa del 1200 al 1600, amb èmfasi en les traduccions vernacles, les lletres romàniques i la tradició llatina. Translat Library publica assaigs breus i rigorosos que aporten nova documentació i edicions de textos inèdits. [...]
Massachusetts : Universitat Autònoma de Barcelona ; University of Massachusetts Amherst, 2019-
5 documents
2022-02-24
09:22
Quaderns IEE / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Quaderns IEE és una revista d'accés obert i gratuït, promoguda per l'Institut d'Estudis Europeus de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport del Centre de Documentació Europea. El seu objectiu és donar a conèixer els estudis que es realitzen sobre temes europeus des d'una perspectiva multidisciplinària. [...]
Quaderns IEE es una revista de acceso abierto y gratuito, promovida por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el apoyo del Centro de Documentación Europea. Su objetivo es dar a conocer los estudios que se realizan sobre temas europeos desde una perspectiva multidisciplinar. [...]
Quaderns IEE is a free and open access journal, promoted by the Institute of European Studies of the Autonomous University of Barcelona, with the support of the European Documentation Center. Its objective is to publicize the studies carried out on European issues from a multidisciplinary perspective. [...]

Bellaterra : Centre de Documentació Europea, 2022-
5 documents
2019-12-10
16:14
Langue(s) & Parole : revista de filología francesa y románica / Centre International de Phonétique Appliquée (Mons, Bèlgica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica
Bellaterra : CIPA, 2015-

Inclou recensions. Núm. monogràfics.

7 documents
2019-07-16
09:43
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias / Universitat Autònoma de Barcelona
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018-
6 documents
2019-03-12
10:42
CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura ide les Ciències Socials, 2018-2022
9 documents
2018-12-04
11:13
Karanos : bulletin of ancient Macedonian studies / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies is an Academic Journal focused in the Historical, Socioeconomical and Cultural perspectives related with Ancient Macedonia, from the Argead Dynasty to the Hellenistic Macedonian Kingdoms (Seleucids, Ptolemies, Antigonids, among others) and the Roman province of Macedonia.
Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies es una revista académica dedicada a los diferentes aspectos históricos, arqueológicos y culturales de la Macedonia antigua, ya sea relacionados directamente con el reino argéada o con cualesquiera de sus manifestaciones posteriores en las realidades de los reinos helenísticos, ya con la provincia romana de Macedonia.

Cerdanyola del Vallès : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana, 2018-
5 documents
2018-02-15
15:07
dA Derecho Animal : Forum of Animal Law Studies / Giménez-Candela, Marita, ed. ; ICALP (International Center for Animal Law and Policy)
Cerdanyola del Vallès : International Center for Animal Law and Policy, 2010-
47 documents