Direcció de l’entitat

La documentació recollida en aquest apartat fa referència al testimoniatge legal i intern de la Societat del Gran Teatre del Liceu. El període que majoritàriament recorre va des de mitjans del segle XIX fins a finals del segle XX. Consta de les Actes de la Junta Permanent, de les Actes de les Juntes Generals, de les Memòries de les Juntes Generals, dels Estatuts i Reglaments del Gran Teatre del Liceu i del Dietari del Conserge. Aquest últim és un dietari, no és un document legal, i recull els esdeveniments de la vida diària que passaven a l’edifici, que de forma sempre manuscrita anotava l’empleat encarregat. La majoria d’aquesta documentació s’interromp durant el període de la guerra civil, i es reprèn a partir de febrer de 1939.

Els documents digitalitzats són reproduccions dels originals de la Societat del Gran Teatre del Liceu i s'ofereixen per a consulta pública mantenint els altres drets reservats.

Per a l'obtenció de reproduccions d'alta qualitat i per a sol·licitar permisos d'un ús comercial, cal adreçar-se a la Societat del Gran Teatre del Liceu a través del formulari.
Darreres entrades:
2017-05-24
15:46
16 p, 8.5 MB Memoria y estado de cuentas : mayo de 1891 / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : A. López Robert, 1891  
2017-05-24
15:46
142 p, 120.6 MB Copiador de comunicaciones : empieza 10 octubre 99 - termina el 17 diciembre 1924 [sic] / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1899
2 documents
2017-01-26
15:52
27 p, 24.4 MB Arriendo del teatro en 1848 : otorgado entre D. Joaquín de Gispert y José García y Berdung / Garcia ?, J. ; Gispert, Joaquín de ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1848  
2017-01-26
15:52
21 p, 17.3 MB Escritura de arriendo del Gran Teatro del Liceo, otorgado a favor de Amadeo Vergés, autorizada por D. José Falp, notario (...), en 19 de setiembre [sic] de 1863 / Falp, José ; Vergés, Amadeo ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1863  
2017-01-26
15:52
37 p, 26.1 MB Acta d'una reunió per tractar la proposició de la comissió d'hipoteques, la renúncia d'uns vocals i la restauració del teatre / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1854  
2017-01-26
15:52
59 p, 30.7 MB Convenio entre la Sociedad del Liceo filarmónico dramático barcelonés de S.M. la Reina Dª Isabel II y los señores accionistas, para la construcción de un Teatro en el local de aquel establecimiento situado en la Rambla de esta ciudad, y cesión de localidades del mismo / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1860  
2017-01-26
15:52
198 p, 181.8 MB Copiador de comunicaciones : 1 mayo 1881 a 28 febrero 1891 / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1891  
2017-01-26
15:52
3 p, 2.2 MB Registro de comunicaciones : Junta de Gobierno : 1º de abril de 1869, a 28 febrero 1881 / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1881  
2017-01-26
15:52
90 p, 81.0 MB Copiador de oficios y cartas de la Junta de Gobierno : empieza en 1º de enero de 1865 y concluye en 27 marzo de 1869 / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1869  
2016-07-13
10:28
2 p, 181.8 KB Citació per a la junta general d'accionistes / Acilu, Domingo de ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1854