Treballs de fi de grau (TFG)
Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes orientats al desenvolupament d'una recerca o una innovació amb la supervisió d’un tutor. Generalment són d’aplicació en el camp professional de l'àmbit de la titulació. L’alumne ha d’aplicar els coneixements, habilitats i competències adquirits durant els seus estudis.

Aquesta col·lecció recull els Treballs elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de grau de la UAB, a partir del curs 2012-2013.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-09-28
12:49
14 p, 2.0 MB La regla 3-30-300 a Barberá del Vallés / Segura Rodríguez, Alex ; Domingo-Marimon, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto de zonas verdes en Barberà del Vallès, se ha aplicado la regla de 3-30-300 para evaluar la presencia y calidad de las áreas verdes en la ciudad. El objetivo principal de este trabajo es analizar si la ciudad de Barberá del Vallés (Barcelona) cumple la regla de 3-30-300 propuesta por el planificador urbano Nieuwenhuijsen y determinar que mejoras puede aportar una ciudad más verde. [...]
In this green areas project in Barberà del Vallès, the 3-30-300 rule has been applied to assess the presence and quality of green areas in the city. The main objective of this work is to analyze whether the city of Barberá del Vallés (Barcelona) complies with the 3-30-300 rule proposed by the urban planner Nieuwenhuijsen and to determine what improvements a greener city can provide. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
12:37
11 p, 23.4 MB Millora de la gestió de l'aigua en l'entorn de la UAB / Salvatella Pastor, Robert ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La gestió eficient de l’aigua en una universitat és fonamental, especialment durant èpoques prolongades de sequera. Un sistema de gestió d’aigua adequat pot ajudar les universitats a adaptar-se als canvis en els patrons climàtics i maximitzar els recursos hídrics disponibles. [...]
The efficient management of water at a university is essential, especially during prolonged periods of drought. An appropriate water management system can help universities adapt to changing weather patterns and maximise available water resources. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
12:26
13 p, 2.8 MB De les dades a l'acció : monitoratge de l'aigua / Sahuquillo Planas, Pere ; Rivas Contreras, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball s’enfoca principalment en analitzar i avaluar el consum de l’aigua en els edificis d’un municipi fictici amb l’objectiu de proporcionar a l’entitat encarregada una eina que li permeti gestionar el consum d’aigua de manera eficient. [...]
The project focuses primarily on analyzing and evaluating water consumption in the buildings of a fictional municipality created by myself, with the aim of providing the local government with a tool to manage water consumption efficiently. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
12:13
13 p, 5.1 MB La mobilitat a l'Arc Metropolità de Barcelona : situació, mesures i solucions / Ruiz Gallego, Òscar ; Avellaneda Garcia, Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El vehicle privat és un dels principals contribuents al canvi climàtic i l’escenari multicrisi que pot devenir posa en dubte un model de mobilitat basat en ell. El present article té per objectiu analitzar les pautes de mobilitat entre les ciutats de l’Arc Metropolità de Barcelona, identificar les mancances que existeixen en aquest àmbit a nivell d’infraestructures i serveis de transport i valorar els grans projectes de mobilitat definits per al mateix, especialment el del Quart Cinturó. [...]
Private transport is one of the main contributors to climate change and the multi-crisis scenario that can take place bring into question the model of mobility based on it. This article aims to analyse the mobility patterns between the cities of the Metropolitan Arch of Barcelona, to identify the shortcomings that exist in this area in terms of transport infrastructures and services and to evaluate the mobility projects defined for it, especially the one known as the “Fourth Belt”. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
11:57
12 p, 4.7 MB Perspectives de l'oferta i la demanda i aproximacions des de les Smart Cities / Roman Salas, Guillem ; Valle Álvaro, Elisabet del, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els darrers anys s’ha fet palès el fet de que l’accés a l’habitatge s’ha anat complicant de cada vegada més, especialment per a les generacions més joves, que constitueixen les capes de la societat que per motius evidents menys temps han tingut d’acumular recursos. [...]
In recent years, it has become clear that access to housing has become increasingly difficult, especially for younger generations, who constitute the layers of society who, for obvious reasons, have had less time to accumulate resources. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
11:37
10 p, 1.3 MB Soluciones inteligentes con tecnologías disruptivas para entornos caóticos - Movilidad urbana / Quella Aracil, Yuri ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Uno de los grandes retos de las ciudades del mañana será gestionar el gran volumen de personas que se desplaza de un sitio a otro mediante un vehículo. Este trabajo final de grado es un estudio y propuesta de una posible solución empleando tecnologías disruptivas para entornos que podrían convertirse en caóticos. [...]
2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
11:27
11 p, 2.0 MB Creacio d’una interfície per a la gestió de dades del Canòdrom / Prats Ustrell, Marcel ; Vázquez Castro, María Ángeles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d’una interfície capaç d’optimitzar el temps utilitzat en la gestió de les dades recollides per la Comunitat Canòdrom de Barcelona. Això va des de la descàrrega ordenada de les dades fins a la creació de gràfics, passant per la tractació d’aquestes. [...]
Creation of an interface capable of optimizing the time used in managing the data collected by the Canodrom de Barcelona Community. This ranges from the organized data download to the creation of graphics, including the processing of this data. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-27
13:43
Mental health, anxiety and well-being / Parés Gallego, Gerard ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This report can be used to improve the quality of life and mental health of citizens as long as the relevant legislation is applied and following the regulations step by step, it can be used for motivation and inspiration of new projects of personal, social and policy with the aim of providing greater well-being to the population. [...]
2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-27
12:59
8 p, 873.5 KB Tic tac toe amb intel·ligència artificial / Morales Soto, Rubén ; Pedret Ferré, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El tres en ratlla és el joc seleccionat per poder aplicar els coneixements i tecnologies apreses al llarg del grau. Aquest projecte parteix d’un anterior en el qual es va desenvolupar un robot capaç de moure les peces del joc amb moviments provocats de forma manual. [...]
El tres en raya es el juego seleccionado para poder aplicar los conocimientos y tecnologías aprendidas a lo largo del grado. Este proyecto parte de uno anterior en el cual se había desarrollado un robot capaz de mover las piezas del juego con movimientos provocados de forma manual. [...]
Tic tac toe is the selected game to apply the knowledge and tecnologies learned trhough the degree. This project comes from a previous one in which was developed a robot able to move game pieces with manual movements. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-27
12:50
11 p, 6.7 MB FoodE App : procesos de mejora en aplicación móvil para alimentación local y sostenible / Montes Fernández, Javier ; Gabarrell Durany, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La aplicación FoodE App consta de iniciativas de Sistemas Alimentarios de Ciudad-Región (CRFSI) expuestas dentro de la aplicación con las que los usuarios pueden interactuar de distinta manera. Esta aplicación nace del proyecto FoodE impulsado por la Unión Europea en el programa Horizon 2020. [...]
The FoodE App consists in initiatives of City-Region Food Systems (CRFSI) exposed within the app with which users can interact in different ways. This app was born from the FoodE project which is promoted by the European Union in the Horizon 2020 program. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
Enfocat a:
Escola d'Enginyeria. TFG (1,437)
Facultat de Biociències. TFG (1,440)
Facultat de Ciències. TFG (200)
Facultat Ciències de l'Educació. TFG (147)
Facultat de Ciències de la Comunicació. TFG (1,846)
Facultat d’Economia i Empresa. TFG (142)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. TFG (418)
Facultat de Dret. TFG (562)
Facultat de Filosofia i Lletres. TFG (725)
Facultat de Medicina. TFG (63)
Facultat de Psicologia. TFG (86)
Facultat de Traducció i d'Interpretació. TFG (533)
Facultat de Veterinària. TFG (1,144)
Premis UAB. TFG (235)