Treballs de recerca i projectes de final de carrera
Aquesta col·lecció recull els treballs acadèmics finals (projectes de final de carrera, treballs de màster, postgrau, tesines...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat a la xarxa. Destaquem, pel seu volum, els projectes i treballs de final de carrera de l’Escola d’Enginyeria.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-09-28
05:06
84 p, 583.8 KB Temporary transgenderism in Charles Stross's Glasshouse : patriachal suburbia and the limits of the post-human / Sáez Garrido, Ana ; Martín Alegre, Sara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Al 1893, en el seu article “The Man of the Year Million”, l'H. G Wells va predir com els avenços tecnològics accelerarien l'evolució humana. Així doncs, el Wells va anticipar un dels major mites explorats a la literatura de ciència ficció al llarg del segle XX: l'aparició de l'ésser posthumà i del Posthumanisme. [...]
As early as 1893, H. G Wells in his well-known pioneering article “The Man of the Year Million”, anticipated how the evolution of the human species would be accelerated by technological development. [...]
En 1893, en su artículo “The Man of the Year Million”, H. G Wells predijo como los avances tecnológicos acelerarían el proceso evolutivo de los seres humanos. Por tanto, Wells anticipó uno de los mayores mitos explorados en la literatura de ciencia ficción a lo largo del siglo XX: la aparición del ser posthumano y del Posthumanismo. [...]

2018  
2018-09-20
05:06
81 p, 2.1 MB Democracy, Globalization and Financial Crisis. A quantitative essay on the economic sovereignty of nation-states in the Eurozone / Medina-Català, Albert
During the Eurozone crisis, northern Eurozone countries have been able to maintain nation-state politics and high standards of national democracy. On the contrary, periphery Eurozone countries’ national governments have been forced to abdicate part of their nation-state politics through the application of policy formulas with scarce national ownership, which has, in turn, eroded their national democracy. [...]
Durant la crisi de l’Eurozona, els països del nord de l’Euro han estat capaços de mantenir la vitalitat de la política de l’Estat-nació i alts estàndards de qualitat democràtica al mateix temps. [...]
Durante la crisis de la Eurozona, los países del norte del Euro han sido capaces de mantener la vitalidad de la política del Estado-nación y altos estándares de calidad democrática al mismo tiempo. [...]

Facultat de Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 2018 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 47)  
2018-09-20
05:06
48 p, 1.5 MB La Unión Europea y el ejercicio del "actorness" en la vecindad europea en materia de comunicaciones estratégicas / Izquierdo Atienza, Jorge
Las nuevas dinámicas que marcan la política internacional y el carácter singular de la Unión Europea llevan a plantearse cuál es el alcance de su papel en materia de comunicaciones estratégicas en una región de vital importancia como es la Vecindad europea. [...]
Les noves dinàmiques que marquen la política internacional i el caràcter singular de la Unió Europea porten a plantejar-se quin és l'abast del seu paper en matèria de comunicacions estratègiques en una regió de vital importància com és el Veïnatge europeu. [...]

Facultat de Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 2018 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 46)  
2018-09-20
05:06
59 p, 1.3 MB La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión Europea / Martín Gómez, Elise
El presente trabajo consiste en la descripción y análisis de la política de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Unión Europea. El objetivo de este estudio es dar a conocer las medidas europeas y determinar si pueden ser eficaces para impedir la herramienta de la financiación del terrorismo, y, por consiguiente, del terrorismo, que es el blanqueo de capitales. [...]
El present treball consisteix en la descripció i anàlisi de la política en la lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme per part de la Unió Europea. L'objectiu d'aquest estudi és donar a conèixer les mesures europees i determinar si poden ser eficaces per impedir el blanqueig de capitals, ja que és la principal eina del finança-ment del terrorisme. [...]

Facultat de Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 2018 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 45)  
2018-09-18
08:33
56 p, 1.3 MB Resolving lexis- and grammar-related issues among peers during collaborative writing tasks : exploring interactional resources and learning opportunities / Martínez Gutiérrez, Irene ; Deal, Mandy Lee ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest estudi analitza, a través de la tècnica del anàlisis del discurs, diferents episodis d'interacció entre tres grups d' estudiants (entre 15 i 18 anys) d' anglès com a llengua estrangera quan realitzaven una activitat d' escriptura en grup. [...]
This study analyses, from a conversation analytic perspective, various sequences of interaction among three different groups of English as a Foreign Language students (between 15 and 18 years old) working on a collaborative writing task. [...]

2018  
2018-09-12
05:05
85 p, 2.9 MB Adding some color to pronunciation— or can non-native speakers learn to pronounce the colored vowels [ɚ] and [ɝ] after one phonology activity? / Lorente Bibiloni, Francisco Javier ; Felip, Rosamaria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Per aquest estudi es demanà als estudiants que fessin dues activitats on s'havien de gravar. Entre ambdues, se'ls va informar sobre la pronunciació dels fonemes [ɚ] i [ɝ] i se'ls demanà de fer una activitat de fonètica. [...]
For this study the students were asked to perform two activities in which they had to record themselves. In between, the pupils were given some input on the pronunciation of the phonemes [ɚ] and [ɝ] and were asked to perform a phonetics activity. [...]

2018  
2018-09-12
05:05
65 p, 995.3 KB The Importance of strategies for giving instructions : a case study / López Gutiérrez, Mirtza Helena ; Dooly, Melinda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest estudi és una recerca a petita escala basada en les instruccions de dos professors en pràctiques. La informació es va recollir a les pràctiques en un institut de Rubí (Barcelona). Mitjançant l'anàlisi de vídeos, es va extreure informació sobre com aquests dos professors van donar instruccions i es va usar per arribar a conclusions aplicables a la seva docència. [...]
This case study is a small-scale action research based on two student teachers' instruction-giving skills. Data were gathered during the internship in the Official Master's Degree in Teaching in Secondary Schools, Vocational Training and Language Centres offered by Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2018  
2018-09-12
05:05
52 p, 771.3 KB Escribir sobre el silencio : reflexiones sobre el uso del silencio como herramienta comunicativa en los epistolarios de Max Aub con Francisco Ayala, Manuel Tuñón de Lara y Vicente Aleixandre en el cuento El silencio y en Manuscrito cuervo : / Varela Rodríguez, Mireia ; López García, José Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La paraula és el vehicle comunicatiu per antonomàsia , postulant-se com nexe directe entre idea i expressió. No obstant, tal convenciment no és més que una fal·laç estratagema de autocomplaença humana per mitigar la seva veritable incapacitat comunicativa. [...]
La palabra es el vehículo comunicativo por antonomasia, postulándose como nexo directo entre idea y expresión. Sin embargo, tal convencimiento no es más que una falaz estratagema de autocomplacencia humana para mitigar su verdadera incapacidad comunicativa. [...]

2016  
2018-09-10
05:06
40 p, 660.0 KB How does creating a podcast in groups foster student-student interaction and promote cooperative learning? / Ianuzziello, Gianluigi ; Felip, Rosamaria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En els últims anys cada vegada més escoles han incorporat l'ús dels podcasts a les aules. Aquesta tesi examina com el podcasting - que es pot concebre com un òptim recurs per facilitar l'aprenentatge - afavoreix la interacció entre estudiants i promou l'aprenentatge cooperatiu. [...]
In the past few years, an increasing number of schools have incorporated the use of podcasts into their classes. This dissertation examines how podcasting — as an optimal resource to facilitate learning — can foster student-student interaction and promote cooperative learning. [...]

2018  
2018-09-10
05:06
56 p, 2.1 MB The Triple function of bookmarks as external representations in a cooperative speaking, listening and writing task / Cervera Teruel, Marina ; Simon Auerbach, Jill ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball presenta una anàlisi del potencial dels punts de llibre utilitzats com a representacions externes en una tasca de lectura cooperativa. Aquesta tasca ha consistit en una interacció cooperativa utilitzant l'Entrevista en tres passos de Kagan seguida d'una activitat individual de producció escrita. [...]
This paper presents an analysis of the potential of bookmarks employed as external representations in a cooperative task. This task consisted of a cooperative book report using Kagan's Three-Step Interview followed by an individual writing task. [...]

2018  
Enfocat a:
Biociències. Treballs de Fi de Màster (13)
Ciències. Treballs de Fi de Màster (88)
Ciències Ambientals. Projectes de final de carrera (332)
Ciències de la Comunicació. Treballs de Fi de Màster (132)
Enginyeria. Treballs de Fi de Màster (44)
Treballs de construcció de tipologies en Ciències Socials (15)
Veterinària. Treballs (299)
Veterinària. Treballs de Fi de Màster (43)