Treballs de recerca i projectes de final de carrera
Aquesta col·lecció recull els treballs acadèmics finals (projectes de final de carrera, treballs de màster, postgrau, tesines...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat a la xarxa.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-10-02
09:48
1.7 MB Propuesta de traducción del videojuego Garden Story : el género y los nombres propios / Hernández Bronson, Diana ; Hernández García, Maria Elena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els videojocs són productes d'entreteniment gaudits per un públic cada cop més ampli i heterogeni, incloent-hi persones de diferents edats, ètnies i gèneres. A causa d'això, la necessitat d'utilitzar un llenguatge inclusiu ha guanyat molta importància tant a les versions originals com a les traduïdes, amb l'objectiu que el públic se senti representat i tingui la millor experiència de joc possible. [...]
Los videojuegos constituyen productos de entretenimiento con un público cada vez más amplio y heterogéneo, incluyendo a personas de diferentes edades, etnias y géneros. Debido a ello, la necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo ha ganado mucha importancia tanto en las versiones originales como en las traducidas, todo ello con el objetivo de que los usuarios se sientan representados y tengan la mejor experiencia de juego posible. [...]
Video games represent a form of entertainment enjoyed by an audience that is increasing in number and is becoming more diverse, including people of different ages, ethnicities, and genders. As a result, the need for an inclusive language has gained a lot of importance in both the original and translated versions to ensure that the players feel represented and have the best possible experience. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Traducció Audiovisual [1349]  
2023-10-02
09:48
699.7 KB Los subtítulos para personas sordas en los productos de terror : SPS del cortometraje 4 angelitos / Cabañes Martínez De Cripán, Estibaliz ; Ducca, Nadine Michelle, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Un dels procediments emprats per eliminar barreres en l'àmbit audiovisual és el subtitulat per a persones sordes (SPS). Aquesta modalitat de traducció té les seves característiques pròpies i, a Espanya, està regulada per la norma UNE 153010:2012. [...]
Uno de los procedimientos para eliminar barreras dentro del ámbito audiovisual es el subtitulado para personas sordas (SPS). Esta modalidad de traducción tiene sus propias características y, en España, está regulada por la norma UNE 153010:2012. [...]
One of the procedures to remove barriers within the audiovisual field is subtitling for the deaf and hard-of-hearing (SDH). This translation modality has its own characteristics, and, in Spain, it is regulated by the UNE 153010:2012 standard. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Traducció Audiovisual [1349]  
2023-10-02
09:48
2.4 MB Propuesta de traducción creativa de voces superpuestas : multilingüismo y broken English en el programa de telerrealidad Love Trip: Paris / García López, Claudia ; Iturregui Gallardo, Gonzalo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La traducció per a veus superposades o voice-over ha quedat relegada a un segon pla en comparació amb les altres modalitats de traducció audiovisual (TAV). Així mateix, tampoc s'han dedicat molts estudis a la traducció de productes de telerealitat. [...]
La traducción para voces superpuestas o voice-over ha quedado relegada a un segundo plano en comparación con las otras modalidades de traducción audiovisual (TAV). Asimismo, tampoco se han dedicado muchos estudios a la traducción de productos de telerrealidad. [...]
Voice-over translation has been overlooked compared to other modalities of audiovisual translation (AVT). Nor have many studies been devoted to the translation of reality television. This Master's dissertation focuses on a creative translation proposal for Love Trip: Paris: a reality show that includes participants from different cultural and linguistic backgrounds. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Traducció Audiovisual [1349]  
2023-10-02
09:48
508.9 KB Traducció automàtica neuronal aplicada a guies docents de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un estudi de cas / Roigé Foix, Joana ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), les guies docents han d'estar publicades en català, castellà i anglès. Des de l'aparició de la traducció automàtica neuronal (TAN), els motors de traducció ofereixen textos cada cop millors, el que permet publicar-los sense revisió. [...]
En la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), las guías docentes tienen que estar publicadas en catalán, castellano e inglés. Desde la aparición de la traducción automática neuronal (TAN), los motores de traducción ofrecen textos cada vez mejores, lo que permite publicarlos sin revisión. [...]
At the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), course guides must be published in Catalan, Spanish and English. Since the appearance of neural machine translation (NMT), translation engines offer increasingly better texts, which can sometimes be published without revision. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
2023-10-02
09:48
2.3 MB Avaluació de la utilitat de l'eina de neteja de corpus automàtica bicleaner : avaluació aplicada al corpus wilimatrix Anglès-Catlà en comparació amb l'avaluació manual de Keops / Balaguer Falco, Mar ; Riera Irigoyen, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball de fi de màster té com a objectiu avaluar la qualitat de l'eina de neteja i avaluació de corpus automàtica, Bicleaner. Per aconseguir-ho s'ha passat una mostra del corpus de WikiMatrix anglès-català de 200 feta amb segments aleatoris per l'eina. [...]
El presente trabajo de final de máster tiene como objetivo evaluar la calidad de la herramienta de limpieza y evaluación de corpus automática, Bicleaner. Para conseguirlo se ha pasado una muestra del corpus de WikiMatrix inglés-catalán hecha con segmentos aleatorios por la herramienta. [...]
The aim of this master's thesis is to evaluate the quality of the automatic corpus cleaning and evaluation tool, Bicleaner. To achieve this, a sample of the English-Catalan WikiMatrix corpus made with random segments has been evaluated with the tool. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [4315970]  
2023-10-02
09:48
1.3 MB Accesibilidad cognitiva de productos digitales : las adaptaciones a lectura fácil en el ejercicio de derechos electorales / Pérez Ramos, Álvaro ; Oncins Noguer, Estel·la, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Abordar l'accessibilitat cognitiva dels productes digitals requereix definir què són les discapacitats cognitives i de l'aprenentatge i tractar la idea d'accessibilitat des de la seva arrel, és a dir, la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. [...]
Abordar la accesibilidad cognitiva de los productos digitales requiere definir qué son las discapacidades cognitivas y del aprendizaje y tratar la idea de accesibilidad desde su punto de partida, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. [...]
Tackling cognitive accessibility for digital products requires defining what cognitive and learning disabilities are and addressing accessibility from its onset, that is, from the United Nations Covenant on the Rights of People with Disabilities. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [4315970]  
2023-10-02
09:48
11.7 MB Analysing Bicycle Parking in Barcelona : Geospatial Insights / Liebscht, Luca Moritz Liborio ; Cebollada Frontera, Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest article estudia els aparcaments de bicicletes des d'una perspectiva geoespacial. Les bicicletes ofereixen nombrosos avantatges respecte als cotxes, sent més saludables, ecològiques i assequibles, especialment en entorns urbans. [...]
Este artículo examina, desde una perspectiva geoespacial, las infraestructuras de aparcamiento para bicicletas y sus implicaciones para la movilidad urbana. Las bicicletas ofrecen numerosas ventajas frente a los coches: son más sanas, más ecológicas y más asequibles, sobre todo en entornos urbanos. [...]
This paper examines the often overlooked topic of bicycle parking infrastructure and it's implications for urban mobility from a geospatial perspective. Bicycles offer numerous benefits over cars, being healthier, greener, and more affordable, particularly in urban environments. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Geoinformació [1373]  
2023-09-29
17:26
115 p, 1.8 MB Els arxius dels centres educatius i la memòria educativa : estat de la qüestió i propostes de millora / Muntés Zabala, Bernat ; Zamora Escala, Jaume Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El present treball vol establir un estat de la qüestió dels arxius dels centres educatius públics de Catalunya i reivindicar la seva importància per a la societat. Es fixa en les aportacions bibliogràfiques més importants i es fa una comparació entre les directrius de gestió documental oficials i el tractament que es fa en els centres. [...]
El presente trabajo quiere establecer un estado de la cuestión de los archivos de los centros educativos públicos de Cataluña y reivindicar su importancia para la sociedad. Se fija en las aportaciones bibliográficas más importantes y se realiza una comparación entre las directrices de gestión documental oficiales y el tratamiento que se realiza en los centros. [...]
This research aims to describe the state of the archives of the public educational centres in Catalonia and to highlight their importance for society. It has considered the most important bibliographical contributions to establish the framework. [...]

2022
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
2023-09-29
16:12
103 p, 3.2 MB "Lo que te hace vibrar el corazón" : un estudio etnográfico sobre la identificación de la cultura catalana / Kearney Vidal, Josefina ; Clua i Fainé, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Para comprender una idea de "pérdida" de cultura catalana es que la presente investigación realiza una prospección etnográfica a dicha cultura, a partir de la definición e identificación actual que realizan sobre ella los integrantes de la Agrupación Cultural Folclórica de Barcelona. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]  
2023-09-28
10:22
52 p, 960.9 KB The Securitization of Islamic State Foreign Fighters during 2014-2018 and its implications for the counter-terrorist strategy of the European Union / Ruiz Pérez, Marta ; Demurtas, Alessandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Under the new dawn following the Islamic State's proclamation of the Caliphate in Mosul, northern Iraq, hundreds of Europeans saw in this event a call to join the ranks of the Islamic State and fight for the jihad. [...]
2023
Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament [1180]  
Enfocat a:
Biociències. TFM (23)
Ciències. TFM (434)
Ciències de l'Educació, TFM (156)
Ciències de la Comunicació. TFM (201)
Ciències Polítiques i Sociologia. TFM (130)
Enginyeria. TFM (986)
Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents. Treballs de recerca (84)
Filosofia i Lletres. TFM (437)
Psicologia. TFM (87)
Traducció i Interpretació. TFM (143)
Treballs de construcció de tipologies en Ciències Socials (23)
Veterinària. Treballs (299)
Veterinària. TFM (69)