Trabajos de investigación y proyectos de final de carrera
Esta colección recoge los trabajos académicos finales (proyectos de final de carrera, trabajos de máster, postgrado, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad en la red. Destacamos, por su volumen, los proyectos y trabajos de final de carrera de la Escuela de Ingeniería.
Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2021-06-16
18:42
Alerta plastificada / Atencia García, Alba ; El Mnajed-Wkwider Zahraa, Màriam ; March Torné, Marta ; Montserrat Sánchez, Judith ; Prunés Luna, Mireia ; Cusidó Marin, Mariona ; Álvaro Sánchez, Sandra, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2021
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
2021-06-14
10:00
PerformArt / Soriano Cabello, Antonio ; Aznar González, Oriol ; Pajuelo Gutierrez, Laura ; Aguilar Vilalta, Laia ; Borrás Redondo, Laura ; Dueñas Guerra, Laura ; Álvaro Sánchez, Sandra, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Treball de l'assignatura Art Contemporani del Grau en Comunicació Audiovisual, curs 2020-2021. Professora: Sandra Álvaro Sánchez.
2021
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
2021-06-08
12:21
22 p, 593.2 KB Desarrollo de un análisis socioecológico integrado de la infraestructura verde metropolitana para evaluar los efectos en la salud y el bienestar de la población / González Carrasco, Marcos ; Marull López, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
La crisis sanitaria derivada de la aparición del SARS-CoV-2 ha evidenciado la necesidad de las ciudades de adaptarse a un nuevo contexto, uno donde la salud y el bienestar de la ciudadanía gane importancia. [...]
2020 (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Treballs de fi de màster. Màster Metròpoli)  
2021-06-08
12:14
53 p, 7.2 MB Entorns alimentaris, activitat física i obesitat infantil : anàlisi socioespacial de l'entorn de les escoles de Barcelona / Borràs Llarch, Marina ; Domene Gómez, Elena, dir. ; García Sierra, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
L'obesitat infantil presenta un gradient socioeconòmic invers, explicat per les dietes pobres en nutrients i la falta d'activitat física. El principal objectiu d'aquest estudi és buscar la relació entre l'obesitat infantil, els entorns alimentaris no saludables i l'accés a espais d'activitat física a l'aire lliure al voltant de les escoles de Barcelona, així com les desigualtats espacials modelades pel nivell socioeconòmic del barri. [...]
Childhood obesity is showing a high inverse socioeconomic gradient explained by poor diets and a lack of physical activity. The main objective of this study is to explore the relationship between childhood obesity, unhealthy food environments, and access to outdoor public green spaces around schools in Barcelona, and how the socioeconomic status of the neighbourhood is shaping spatial inequalities. [...]

2020 (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Treballs de fi de màster. Màster Metròpoli)  
2021-06-07
17:14
66 p, 3.9 MB La participació infantil, la seva rellevància en el projecte "Ciutat jugable" / Canas Torruella, Maria ; Gomà, Ricard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
El següent treball vol explicar el procés de co-creació que s'ha donat en el marc de les accions del projecte "Ciutat Jugable" a través d'un procés de participació infantil elaborat en els alumnes de 2n, 3è, 4rt, 5è i 6è d'Educació Primària de l'Escola Diputació (Nova Esquerra de l'Eixample, Barcelona) en el curs 2019-2020. [...]
The following work aims to explain the process of co-creation that has taken place in the framework of the actions of the project "Playable City" through a process of child participation developed in the students of 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th of Primary Education of the Escola Diputació (Nova Esquerra de la Eixample, Barcelona) in the 2019-2020 academic year. [...]

2020 (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Treballs de fi de màster. Màster Metròpoli)  
2021-06-07
17:07
48 p, 371.5 KB Ciudades que cuidan : el reconocimiento de la vulnerabilidad de los cuerpos en el ámbito urbano / Muñoz Vita, Irene ; Porcel, Sergio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Los trabajos de cuidados son tareas fundamentales para el sostenimiento de la vida, pero la concepción moderna del cuerpo como máquina productiva ha invisibilizado esta esfera, apartándola del discurso público. [...]
Caregiving is a fundamental task to sustain life, but the modern conception of the body as a productive machine has made this sphere invisible, separating it from public discourse. This paper proposes the enhancement of these tasks, on the one hand, through the recognition of the inherent vulnerability of every subject as a body, and on the other, through their inclusion in the scientific and political sphere. [...]

2020 (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Treballs de fi de màster. Màster Metròpoli)  
2021-05-21
12:27
60 p, 2.0 MB Mercat Social versus Mercat Global. La Modificació del Pla General Metropolità 22@2020 com a oportunitat de promoure l'Economia Social i Solidària al Poblenou / Menéndez i Molist, Adrià ; Martí-Costa, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
La recent modificació del Pla 22@ (2020) inclou la promoció de l'Economia Social i Solidària (ESS) a aquesta zona del Poblenou (Barcelona), però no en concreta les mesures per a efectuar-la. En conseqüència, ens preguntem sobre la realitat de l'ESS al Poblenou i les polítiques que l'administració ha de desenvolupar per a garantir-hi la seva presència. [...]
La recent modificació del Pla 22@ (2020) inclou la promoció de l'Economia Social i Solidària (ESS) a aquesta zona del Poblenou (Barcelona), però no en concreta les mesures per a efectuar-la. En conseqüència, ens preguntem sobre la realitat de l'ESS al Poblenou i les polítiques que l'administració ha de desenvolupar per a garantir-hi la seva presència. [...]

2020 (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Treballs de fi de màster. Màster Metròpoli)  
2021-05-20
17:41
57 p, 1.0 MB Corponexiones. Un cuerpo que piensa/critica/crea/conecta a través de la danza / Fuster Cascio, Diana Lorena ; Rifà Valls, Montse, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Martínez Mínguez, Maria Lourdes, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Creación del pensamiento crítico/analítico desde una perspectiva de corporal que conecta/crea/piensa/critica para crear Corponexiones a través de la danza y el movimiento, una investigación basada en las artes/IBA con el objetivo de construir y potenciar los conocimientos previos en cuerpos decolonizados.
Creació d'un pensament crític/analític des d'una perspectiva corporal que connecti/creï/pensi/critiqui per crear Corponexions a través de la dansa i el moviment, una investigació artística/basada en l'IBA amb l'objectiu de construir i potenciar coneixements previs en cossos descolonitzats.
Creation of critical/analytical thinking from a body perspective that connects/creates/thinks/criticizes to create Corponexions through dance and movement, an arts/IBA-based research with the aim of building and enhancing previous knowledge in decolonized bodies.

Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2019
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]  
2021-04-26
17:29
98 p, 17.6 MB Constructing a resistant education system in a logic of dependency : the production of a national curriculum in conflict ridden Western Sahara / Lainz, Paloma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Refugee education is a central topic of research and in the developmental sector. However, refugees are not a homogenous group, often perceived as victims and of need of assistance. Instead, this thesis envisions refugees as agents of change holding agency in a context of dependency. [...]
2018 (Treballs de màster i postgrau. Màster en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global (GLOBED))  
2021-04-19
15:27
32 p, 1.4 MB El Teatre d'un belluguet. Estudi teatral sobre el Taller Masriera. Quin serà el seu futur? / Valls Fernández, Marina ; Ramon Graells, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Taller Masriera situat al Carrer Bailèn, 70-72, actualment en procés de reobertura, va ser fa cent anys un centre teatral dirigit per Lluís Masriera. La Companyia Belluguet durant la seva activitat compresa entre 1921 i 1936 va cultivar un teatre d'aficionats, privat, íntim i artístic que avui ens pot servir com a referent. [...]
The "Taller Masriera" located in 70-72 Bailèn Street (Barcelona) that is preparing a new opening, was a Theatre Centre conducted by Lluís Mariera one hundred years ago. The Belluguet Theatre Company created an amateur, private, and intimate theatre hub from 1921 to 1936; today we can take that company as a reference. [...]

2020
Màster Universitari en Estudis Teatrals [1174]  
Enfocado a:
Biociencias. TFM (21)
Ciencias. TFM (429)
Ciencias de la Educación. TFM (130)
Ciencias de la Comunicación. TFM (183)
Ciencias Políticas y Sociología. TFM (84)
Ingeniería. TFM (302)
Filosofía y Letras. TFM (372)
Psicología. TFM (71)
Traducción e Interpretación. TFM (75)
Trabajos de construcción de tipologías en Ciencias Sociales (19)
Veterinaria. Trabajos (299)
Veterinaria. TFM (33)