Vídeos
Conté material audiovisual procedent de diferents fonts: vídeos institucionals de la UAB (vídeos de presentació de les biblioteques, promoció institucional, produccions pròpies de les Facultats), vídeos produïts pel PDI en exercici de la seva tasca de docència o de recerca i vídeos externs a la UAB fruit de convenis o compres que enriqueixen els fons documentals de la universitat.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-05-16
11:14
Jugando con Fotones / Pérez Del Pino, Ángel (Institut de Ciència de Materials de Barcelona)
La luz es una forma de energía misteriosa y fascinante que no sólo permite que los objetos sean visibles sino que, además, se encuentra en la base de la tecnología y el desarrollo de la sociedad moderna. [...]
2015 (Dissabtes de la Física)
3 documents
2022-05-10
11:40
La llum a la nanoescala : des de Maxwell a la detecció precoç del càncer / González-Guerrero, Ana Belén (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
La llum es emesa o absorbida mitjançant petits paquets anomenats fotons, però també es comporta com radiació electromagnètica tot seguit les lleis que va establir Maxwell al segle XIX. La llum té una velocitat finita i constant al buit (3×108 m/s), encara que la seva velocitat es redueix en viatjar per un medi ja que interacciona amb la matèria. [...]
2015 (Dissabtes de la Física)
3 documents
2022-05-10
11:31
Llum polaritzada : de les pel·lícules 3D a les pantalles de cristall líquid / Herranz Casabona, Gervasi (Institut de Ciència de Materials de Barcelona)
La llum és una ona electromagnètica que es propaga en l'espai, és a dir, hi ha un camp magnètic i un camp elèctric acoblats que oscil·len periòdicament, les vibracions dels quals són perpendiculars entre ells i a la direcció de propagació. [...]
2015 (Dissabtes de la Física)
3 documents
2022-05-10
11:12
Llum : ona o partícula? / Elizalde Rius, Emili (Institut de Ciències de l'Espai)
Les cultures antigues distingien quatre elements (terra, aigua, aire i foc), que es corresponen amb els estats sòlid, líquid, gasós i plasma, als que afegien un cinquè element intangible, l'èter, el cel, la quinta essència. [...]
2015 (Dissabtes de la Física)
3 documents
2022-05-04
09:15
El Bossón de Higgs y la Frontera de la Física / Juste Rozas, Aurelio (Institut de Física d'Altes Energies)
Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha tratado de entender su entorno y se ha hecho preguntas cada vez más fundamentales sobre la naturaleza y su funcionamiento. Hoy en día los físicos de partículas están tratando de descifrar las leyes básicas que gobiernan el universo, desde su orígen hasta su posible fin, una investigación fascinante que abre las puertas al posible descubrimiento de dimensiones extras en el espacio, nuevas fuerzas o nuevas formas exóticas de materia más allá de las conocidas. [...]
2014 (Dissabtes de la Física)
2 documents
2022-05-04
08:59
Nanomaterials i captació / Lopeandía Fernández, Aitor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Una economia global sustentada energèticament en la combustió de matèries fòssils té molt poc recorregut, degut a l'extinció dels recursos i als efectes adversos que té sobre el planeta. La nostra societat demanda fonts alternatives d'energia per evitar aquesta possible crisi energètica, i tot suma. [...]
2014 (Dissabtes de la Física)
2 documents
2022-05-04
08:49
Perspectiva actual del universo / Pavón Coloma, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Desde los inicios de la Historia nuestra concepción del Universo ha evolucionado en función de los medios de observación disponibles y de las teorías físicas en boga. En esta conferencia se repasa esa evolución. [...]
2014 (Dissabtes de la Física)
3 documents
2022-05-03
10:12
GreenSCENT: we can all be cangemakers! / Gunella, Chiara (Universitat Autònoma de Barcelona)
2022 (GreenSCENT)  
2022-04-26
12:16
The Environmental Aftermath of the Imjin War / John S Lee (Durham University)
2021 (Aftermath of the East Asian War of 1592-1598)  
2022-04-26
12:16
Captured Korean Potters and Alternate Attendance in Japan's Satsuma Domain, 17th-18th Centuries / Clements, Rebekah (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA))
2021 (Aftermath of the East Asian War of 1592-1598)  
Enfocat a:
London International Advertising Awards (13)
Produccions de la Facultat de Ciències de la Comunicació (120)
Publicitat institucional UAB (7)
UAB Divulga videos (67)
Vídeos de les Biblioteques de la UAB (51)