La base de dades History of Science, Technology and Medicine / Molero Mesa, Jorge

GeorgeSarton

George Sarton

Des del mes de gener passat, els membres de la Universitat Autònoma de Barcelona tenen accés a la base de dades History of Science, Technology and Medicine (HistSciTechMed database) mitjançant EBSCOhost, que actualment és el recurs millor i més ampli per a la recuperació de bibliografia secundària en Història de la Ciència. Dóna cobertura a prop de 9.500 revistes d’àmbit internacional, d’on s’han recollit els gairebé 300.000 registres que la componen.

Aquesta base de dades integra tota mena de referències de documents secundaris (articles de revista, monografies, capítols de llibre, tesis doctorals, ressenyes de llibres,…) procedents de tres repertoris de cobertura internacional i d’un repertori bibliogràfic d’àmbit nacional italià. Entre tots quatre cobreixen un ampli ventall temàtic i cronològic entorn de la història de la ciència, la tecnologia i la medicina. El primer i més extens, Isis Current Bibliography of the History of Science, està promocionat per la History of Science Society (HSS) i incorpora dades de treballs publicats a partir de 1974. De menor cobertura però no menys important hi ha el repertori Current Bibliography in the History of Technology, que depèn de la Society for the History of Technology (SHOT) i que inclou bibliografia a partir del seu volum corresponent a 1987. En tercer lloc, Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine, propietat de l’empresa farmacèutica The Wellcome Trust, inclou referències del seu repertori tradicional Current Work in the History of Medicine, on podem trobar referències datades a partir de 1991. Finalment, Bibliografia Italiana di Storia della Scienza, creada per l’Istituto e Museo di Storia della Scienza de Florència amb registres datats a partir de 1982.

El nucli d’aquesta base de dades està constituït pels fons del repertori elaborat tradicionalment per la revista Isis, fundada per l’historiador de la ciència George Sarton (1884-1956) a Bèlgica l’any 1912. Sarton, a l’inrevés que el seu contemporani, l’historiador de la medicina Henry E. Sigerist (1891–1957), va concebre una història positivista de la ciència i estava convençut de la idea de progrés que emanava de l’acumulació de coneixements generats per l’inductivisme científic. No és estrany, doncs, que s’afegís al moviment recopilatori cientificodocumental en auge a principi del segle XX, tant a Europa com als Estats Units d’Amèrica. Des del primer número publicat l’any 1913, Isis va incloure una Bibliographie analytique des publications relatives à l’histoire de la science que, amb en pas del temps, va acabar per constituir una publicació independent. Aquest repertori, que actualment s’anomena Isis Current Bibliography, s’edita com a suplement al número de desembre de la revista. La History of Science Society va néixer l’any 1924 justament per donar suport econòmic a la revista de Sarton i des d’aleshores també és la responsable del seu repertori bibliogràfic. Pel fet de ser una societat sense ànim de lucre, la HSS va poder allotjar, l’any 1993, els registres recopilats per Isis al Research Libraries Information Network (RLIN), més tard Research Libraries Group (RLG), amb el nom de Bibliographic Database for the History of Science, Technology and Medicine (HSTM). Posteriorment, i amb motiu de la fusió de RLG i l’organització cooperativa Online Library Computer Center (OCLC) l’any 2006, la base de dades HSTM va passar a aquest últim allotjament, al qual s’accedia a través de la plataforma First-Search. Finalment, el canvi de política de l’OCLC pel que fa a la distribució de continguts va afavorir la transferència l’any 2012 dels drets d’explotació de les bases de dades disponibles mitjançant el servei First-Search a EBSCO.

La subscripció a aquesta base de dades és una vella aspiració del grup d’historiadors de la ciència de la UAB del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC). Els membres de la HSS ja podien consultar gratuïtament aquesta base de dades a OCLC i continuen mantenint els mateixos privilegis a EBSCO, tal com recullen les condicions de la HSS per a la seva explotació comercial; tanmateix, tant la resta d’investigadors que no són membres de la HSS com l’alumnat del Màster i del Doctorat d’Història de la Ciència de la UAB quedaven exclosos de poder utilitzar aquesta eina imprescindible per als seus plans formatius i per al desenvolupament dels seus projectes de recerca. Finalment, l’adquisició per part de la UAB dels permisos d’accés a aquesta base de dades per a quatre usuaris simultanis ha pal·liat aquesta greu carència que la nostra universitat havia de resoldre sens falta.

Bibliografia:

Weldon, Stephen P. (2009) “The Isis Bibliography” from Its Origins to the Present Day: One Hundred Years of Evolution of a Classification System. Circumscribere, 6: 26-46.
http://revistas.pucsp.br/index.php/circumhc/article/view/1942/1198

Cohen, I. Bernard (1957) George Sarton. Isis, 48 (3): 286-300.
http://www.jstor.org/stable/226466

 

Jorge Molero Mesa
Centre d’Història de la Ciència (CEHIC)
Jorge.Molero@uab.cat

Deixa un comentari


8 + = nou