Edifici Z, ICTA-ICP
Carrer de les Columnes, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona · Spain
Tel. (+34) 93 586 87 77
Fax. (+34) 93 581 33 31
icta@uab.cat

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats