FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

El Fons de Solidaritat obre dues convocatòries
16.12.2013 Cooperació  -  La Fundació Autònoma Solidària obre la Convocatòria XXXI del Fons de Solidaritat de la UAB, adreçada a membres del PDI i PAS, i la Convocatòria E2013-2014, adreçada a estudiants de postgrau, màster i doctorat. El Fons de Solidaritat de la UAB promou accions de cooperació entre la Universitat i els països del Sud, per una banda, i activitats d’educació per al desenvolupamental (EpD) al Campus, per l’altra.

La Convocatòria XXXI per a PDI i PAS està orientada, principalment, a l’enfortiment de la cooperació interuniversitària en relació amb la millora de la qualitat docent i la creació de capacitats de recerca en països del Sud (línia 1).  S’hi podran presentar propostes que contribueixin a acomplir els objectius de desenvolupament en àmbits com l'educació, salut, gènere, medi ambient, agricultura, alimentació i governabilitat democràtica, entre d’altres. Respecte a les activitats d’educació per al desenvolupament (línia 2), es prioritzaran aquelles iniciatives de formació que plantegin la incorporació de continguts en clau d’EpD a nivell curricular en les titulacions de grau. El període per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria s’obrirà el 7 de gener i finalitzarà el 28 de febrer.
 
La Convocatòria E2013-2014 pretén impulsar la participació de l’alumnat de postgrau en projectes i altres iniciatives de cooperació universitària en països del Sud vinculades als seus estudis. En aquest sentit, es valoraran especialment les propostes que estiguin lligades a projectes de la UAB ja existents i els treballs de recerca de màster o relacionats amb estudis de doctorat. El període per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria s’obrirà el 7 de gener i finalitzarà el 25 d’abril.

Més informació:
Àrea de Cooperació FAS
Edifici de Participació – Plaça Cívica. Campus UAB, Bellaterra
Tel: 93 581 40 41
fas.cooperacio@uab.cat
 

Més informació
Bases Convocatòria per a estudiants E2014-15 Fons de Solidaritat
Bases XXXII Convocatòria PAS i PDI Fons de Solidaritat UAB
Formulari per a projectes de cooperació PAS-PDI XXXII
Formulari per a projectes d'educació pel desenvolupament PAS-PDI XXXI
Formulari per a projectes de cooperació per a estudiants E2014-15
Annex 1: Pressupost desglossat Convocatòria XXXII PAS-PDI
Annex 1: Pressupost desglossat del projecte - Convocatòria estudiants
Imprimir
Anar a Notícies
 

 

 

© 2015 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats