Blog

NOU Documental "La Ruta del Tomàquet"

Presentació dilluns 29 juny a Barcelona

Presentació Día: Dilluns 29 juny 2015 Hora: 19h30 Lloc: Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB (C/Montalegre, 5, Barcelona) Sinopsi El tomàquet és una de les hortalisses més importants en l'alimentació catalana. Es cultiva des de fa molt de temps i ha estat un protagonista de pes per a la pagesia catalana, sempre omnipresent a l'antic Mercat del Born, on es centralitzava la comercialització dels aliments de Barcelona en els anys 60. Actualment a Catalunya se segueix consumint grans quantitats de tomàquet, tal com es registra en les estadístiques de venda de Mercabarna, el successor del...

Temàtiques: 

 • Deute
 • Terra
 • Extraterritorialitat

Quina marca Barcelona? Inversions catalanes a l'exterior: el cas de Buenaventura, Colòmbia

26 i 27 juny 2015, Paty Llimona (C/Regomir, 3, Barcelona)

 

Organitzen: Lafede.cat i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia Les empreses transnacionals han esdevingut un actor clau en l’actual procés de globalització, amb un poder econòmic i polític cada vegada més gran. Simultàniament, són creixents les denúncies que es fan a aquestes empreses per part de la societat civil per violacions dels drets humans. Davant aquesta realitat ens preguntem si el marc internacional vigent, basat en una legislació voluntària, és suficient perquè les transnacionals responguin de manera efectiva per violacions dels drets humans. El fet que aquestes violacions es continuïn...

Temàtiques: 

 • Energia
 • Terra
 • Extraterritorialitat

Acaparament energètic

David Llistar (@superllisti), ODG.

Juny 2015. 7 pag.

Aquest paper defineix el concepte de acaparament energètic com el fenomen que es produeix quan una economia altament consumidora d'energia i dependent de l'exterior acapara recursos, terres i drets humans de poblacions terceres. S'analitza el cas espanyol i s'explica com el model energètic espanyol actual necessita ser violent d’e ndolls cap enfora i de com transitar a un model respectuós amb altres pobles i amb les properes generacions. Es revisen els efectes i els països sobre els qui acapara el metabolisme energètic espanyol.

Temàtiques: 

 • Energia
 • Terra
 • Extraterritorialitat

Per la Sobirania dels Pobles davant el poder de les transnacionals

En ocasión de la Cumbre UE-CELAC Bruselas 8 – 10 de junio 2015 El 10 y 11 de junio se reunirán en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea (UE). Esta Cumbre ocurre en un contexto en que la situación en Europa muestra que la crisis que estalló en 2008 está lejos de concluir. Frente a esto, las importantes movilizaciones sociales que llevaron a la victoria electoral de Syriza en Grecia, las que se han producido en España que podrían conducir a una victoria de Podemos, las recientes movilizaciones Blockupy en contra al BCE en Frankfurt...

Temàtiques: 

 • Deute
 • Energia
 • Terra
 • Extraterritorialitat

Extraterritorialitat. Mecanismes de control davant la vulneració dels Drets per les ETNs

Mónica Vargas Collazos (@MonicaVarColl), ODG.

Abril 2015, 9 pàgines, pdf. (català)

Malgrat el reconeixement de la universalitat dels Drets Humans, així com de la participació de la gran majoria dels països en el Sistema Internacional dels Drets Humans, els Estats tendeixen a limitar la seva responsabilitat a l'interior de les seves pròpies fronteres, la qual cosa implica un buit en la protecció real dels Drets a nivell internacional. Aquest fenomen resulta extrapolable al conjunt de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC). Per la seva banda, les empreses transnacionals, en tant que actors clau en el procés de globalització, estan essent assenayaldes de manera creixent per la violació...

Temàtiques: 

 • Extraterritorialitat

Azerbaidjan: repressió a tot gas

La UE intercanviarà euros per gas amb el règim corrupte i autoritari d'Azerbaidjan

El territori d'Azerbaidjan, poseedor d'una gran riquesa en hidrocarburs (petroli i gas) està situat en un important punt geoestratègic, essent per tant una peça clau en les transaccions energètiques internacionals. Per això no resulta extrany que sigui també el major soci comercial de la Unió Europa en el Caucas sud. Actualment, ens trobem davant de la proposta de construcció de l’ infraestructura energètica més ambiciosa que la Unió Europea hagi afrontat mai: el Corredor de Gas del Sud (CGS). Aquest megagosudecte Caspi- Europa, connectaria l'Azerbaijan amb Itàlia, passant per Geòrgia, Turquia, Grècia i Albània a...

Temàtiques: 

 • Energia
 • Extraterritorialitat

Pàgines