Cursos Direcciˇ General de Cooperaciˇ i immigraciˇ

 

curs.gif

 

DATES: 25, 26 i 27 d’octubre i 4, 5 i 6 de novembre de 2010
HORARI: de dilluns a divendres de 16 h a 20 h i dissabtes de 10 h a 14 h
DURADA: 24 hores
LLOC: Centre Flassaders, aula multiusos 2 (2a planta) els dies 25, 26 i 27 d’octubre i aula multiusos 1 (1a planta) els dies 4, 5 i 6 de novembre
LLENGUA: castellà
PERSONES DESTINATÀRIES: persones que treballen en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament i de l’educació per al desenvolupament a les Illes Balears, i altres persones interessades en aquest tema

OBJECTIUS DEL CURS:

OBJECTIUS DEL PRIMER MÒDUL: DRET INTERNACIONAL HUMANITARI I DRET INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
• Conèixer els principals conceptes lligats al dret internacional humanitari.
• Conèixer els mecanismes de protecció internacional dels drets humans.

OBJECTIUS DEL SEGON MÒDUL: DRET INTERNACIONAL HUMANITARI: LA REGULACIÓ DELS MITJANS I MÈTODES PER FER LA GUERRA I LA PROTECCIÓ DE LES VÍCTIMES
• Conèixer el Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja i la seva relació amb el DIH.
• Conèixer els principals reptes que els conflictes armats actuals plantegen al DIH.
• Conèixer els principals conceptes lligats a la protecció de les víctimes i poder distingir entre disturbis, tensions internes i crims de guerra.
• Debatre sobre les limitacions i els mitjans per fer la guerra i conèixer-los.

OBJECTIUS DEL TERCER MÒDUL: CULTURA DE LA PAU
• Adoptar una perspectiva sensible al conflicte a l’hora d’intervenir en un context de conflicte armat o tensió.
• Conèixer les principals aportacions teòriques del Peace and Conflict Impact Assesment (PCIA) i Do No Harm (acció sense dany).
• Posar en pràctica les principals eines pràctiques de PCIA i acció sense dany.

DOCENTS:

 Rosario Huesa Vinaixa, catedràtica de dret internacional públic i relacions internacionals, i Pilar Rupérez Cornell, professora ajudant de dret internacional públic i relacions internacionals (Universitat de les Illes Balears, UIB); Javier Guisández Gómez, professor del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, i Francisca Aguilar, llicenciada en dret i màster en dret internacional humanitari; Gemma Redondo, investigadora de l’Escola de Cultura de Pau i especialitzada en contexts postbèl•lics amb experiència en projectes de construcció de pau a Bòsnia, Timor Leste i Sri Lanka, i Cécile Barbeito, investigadora i formadora del programa d’educació per a la pau de l’Escola de Cultura de Pau.

CONTINGUTS

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ ALS DRETS HUMANS I AL DRET INTERNACIONAL HUMANITARI (25/10, 4 hores, docents de la UIB)
1. El present i el futur del dret internacional humanitari: significat i objecte del DIH, el marc jurídic actual i els reptes de futur.
2. L’eficàcia de la protecció internacional dels drets humans: mecanismes de protecció en els àmbits universal i regional.

MÒDUL II: DRET INTERNACIONAL HUMANITARI: LA REGULACIÓ DELS MITJANS I MÈTODES PER FER LA GUERRA I LA PROTECCIÓ DE LES VÍCTIMES (26 i 27/10 i 4/11, 12 hores, docents de la Creu Roja)
1. El Moviment Internacional de la Creu Roja i el DIH. Els emblemes de protecció.
2. Reptes al DIH dels conflictes armats actuals.
3. Protecció de les víctimes: subjectes protegits, els mínims de protecció, el principi de precaució, les persones empresonades i detingudes, el cas particular dels disturbis i les tensions internes, els crims de guerra.
4. Limitacions en els mètodes i mitjans per fer la guerra: objectius militars, armes, actors, accions, efectes autoritzats sobre els objectius i danys prohibits sobre persones i béns protegits.
5. El sistema d’eficàcia del dret internacional humanitari: normativa, educació, control, repressió i altres eines.
6. Dones i infància en els conflictes armats.

MÒDUL III: ACCIÓ SENSE DANY: QÜESTIONAMENTS I PROPOSTES PER INTERVENIR EN ELS CONFLICTES (5 i 6/11, 8 hores, docents de l’Escola de Cultura de Pau)

1. Definició de conceptes: violència i construcció de pau.
2. Orígens de la sensibilitat al conflicte.
3. En què consisteix el Peace and Conflict Impact Assesment (PCIA). Estudis de cas: Angola i Bòsnia.
4. Anàlisi de conflictes: ACI, connectors i divisors. Estudi de cas: Tadjikistan.
5. En què consisteix “Acció sense dany”. Visions crítiques de l’acció sense dany.


METODOLOGIA

En els tres mòduls en què consisteix el curs es combinarà la teoria amb exercicis pràctics, projeccions, estudis de cas i jocs de rol.
Es proporcionaran bibliografia bàsica (elaborada pels mateixos docents i també pel Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament, CD2, de la UIB), materials didàctics i casos pràctics per als treballs en grup. A més, cada participant rebrà un manual bàsic de principis i valors de la Creu Roja.

INSCRIPCIÓ

Us podeu inscriure al curs fins al 20 d’octubre, inclòs, al mitjançant el següent formulari electrònic. La selecció es farà per ordre rigorós segons la data d’inscripció. La persona de contacte és Sonia de Wulf Vives (tel.: 971 17 74 28).

El dia 21 d’octubre s’enviarà un missatge electrònic de confirmació a les persones que hagin estat admeses al curs.

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

• Es lliurarà un certificat d’aprofitament de la Direcció General de Cooperació (i 2,5 crèdits de lliure configuració de la UIB només per als estudiants universitaris) a les persones que hagin assistit, com a mínim, a 20 hores de les 24 hores que dura el curs. Aquest certificat, l’ha de recollir a la Direcció General de Cooperació la persona que l’hagi obtingut o una persona autoritzada.
• S’hi poden inscriure dos membres de cada ONGD, en ordre de preferència. Si hi ha més persones matriculades que places oferides, s’atorgarà plaça només a un membre per ONGD.
• Hi ha un total de 25 places disponibles.
• Amb l’admissió al curs es contreu l’obligació d’assistir-hi. Si no s’hi pot assistir, s’ha de comunicar a la Direcció General de Cooperació com a mínim amb un dia d’antelació a l’inici del curs.
• No comunicar una baixa pot ser causa d’exclusió en altres cursos posteriors.

Català - Castellano