Des de Quepo vam voler recolzar a l'equip que havia viatjat a l'Índia per caminar 350km al costat de 25.000 persones que exigien unes condicions de vida més humanes, perquè creiem que aquesta poderosa forma de lluita neogandhiana, activa i sense armes, pugues i ha de servir d'exemple a altres moviments de no violència i acció participativa que es gesten en altres parts del món. Per aquesta mateixa raó, no ens conformem únicament amb produir i difondre un documental social, sinó que vam creure convenient dissenyar un pla de sensibilització que ajudés a reforçar l'enteniment i presa de consciencia al voltant d'aquesta i altres temàtiques tractades en Janadesh. People's verdict, a través d'una guia didàctica per a docents i professors.

Us convidem a ser partícips d'aquest projecte, a entendre-ho com una eina útil i eficaç per a les generacions futures, a projectar-ho, a difondre-ho i sobretot, a posar-ho en pràctica.


 
SINOPSI

Janadesh és la campanya de lluita no violenta més important des dels temps de Gandhi. Durant 30 dies, 25.000 homes i dones provinents dels sectors més desafavorits de l’Índia recorren a peu els 350 km d’autopista que separen la ciutat de Gwalior de la seu del Parlament, a Delhi. L'objectiu: iniciar una vaga de fam massiva per exigir una redistribució justa de les terres.
Aquests guerrers sense armes pensen que el sacrifici, la disciplina i el sofriment personals són millors eines que els fusells per produir un canvi social. Saben que exposar-se a la violència de l’oponent sense tornar-s’hi comporta grans perills, però que la seva acció té més valor que tones de prèdica.

Davant del coratge mostrat pels caminants, el govern indi, preocupat per mostrar el país com a potència econòmica emergent i epicentre global de la mística, es veurà obligat a respondre...