Núm. 18 - 15 de març de 2010
 
 
ÉS HORA D'ANAR PER FEINA
 

Des de mitjans de gener, l’equip de deganat, amb el suport eficaç de la gestió acadèmica, està treballant en la preparació del curs 2010-2011 i en la perspectiva dels següents, fins a finalitzar la total implantació dels Graus. És una feina silenciosa però intensa i delicada, conduïda amb una gran capacitat pels coordinadors de grau.
La setmana passada, després de l’aprovació a Junta de Facultat dels criteris generals, vam fer arribar una escaleta d’horaris pel curs vinent, que els Departaments hauran de treballar fins a fer una proposta docent a la Facultat i que valorarem en detall fins a l’aprovació final del Pla Docent, en una nova Junta.
Es tracta del procés més complex i compromès de tots els que es fan durant l’any, pel fet que és el que ha de garantir la màxima qualitat de la docència i la seva bona organització. I és el moment en què cal demanar la màxima atenció i dedicació de tots els professors i la seva màxima generositat per saber posar els interessos dels estudiants per davant de qualsevol altra consideració.
No cal que digui que comptem amb la col·laboració entusiasta de tothom.

Salvador Cardús i Ros, Degà

   
  ÉS NOTÍCIA
   
  DIA DE LA DONA
 

 

 

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona treballadora, i dins del marc de la celebració de la cinquena jornada institucional, es va dur a terme a la Sala d’Actes del Rectorat, el proppassat 11 de març, un reconeixement a la Dra. María Jesús Izquierdo per la defensa dels drets de les dones a la UAB. La presentació va ser a càrrec de la seva companya al Departament de Sociologia, la Dra. Teresa Torns.

  INCIDENTS A LA CONFERÈNCIA DE LA DIPUTADA ROSA DIEZ
 

El deganat de la Facultat va fer públic un comunicat sobre els incidents produïts a causa de la conferència de la diputada espanyola Rosa Díez, que finalment es va poder celebrar a l’Aula 12.
El degà vol agrair les nombroses mostres de suport de professors, autoritats acadèmiques, PAS, estudiants i antics estudiants que ha rebut per la defensa que vam fer de la llibertat d’expressió. Particularment, vol esmentar la de l’equip deganal de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, presidida pel seu degà Dr. Jordi Guiu, i molt especialment la carta de suport rebuda del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Sr. José Montilla.
També es pot consultar el comunicat institucional de la UAB.

   
  ACORDS DE LA JUNTA DE FACULTAT
 

La Junta de Facultat, que es va reunir el 4 de març, es va centrar principalment en el pressupost 2010 i en l’aprovació de criteris per a l’organització docent. A proposta de l’equip de deganat, es van aprovar les línies generals del pressupost 2010 per tal que siguin conegudes pel conjunt de la Facultat, malgrat el pressupost no podrà ser formalment aprovat fins que no es tingui el tancament definitiu de l’any 2009.

 

Pel que fa als criteris de planificació docent, les principals novetats són la incorporació de dues franges horàries destinades a tutories, que seran de 13 a 14 h i de 15 a 16 h, la planificació d’assignatures optatives a dos anys vista, la desaparició de la franja no docent de dimecres al migdia i l’avançament de mitja hora de les classes de la tarda. Els horaris de classe de Grau per al proper curs seran, doncs, de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.
La Junta també va aprovar el Reglament de la Comissió d’Igualtat i les Normes del Consell d’Estudiants, que permetrà convocar eleccions a delegats de curs de manera immediata. En el seu informe el degà va comentar diferents iniciatives que properament es posaran en marxa, com ara el Pla de comunicació, una auditoria lingüística, o el Pla estratègic de la Facultat. També va anunciar que durant el mes d’abril es faria un balanç del primer any de mandat del seu equip.
La Junta va comptar, una vegada més, amb una participació extensa i intensa per part dels representants dels estudiants, fet que consolida la trajectòria ferma i exemplar de compromís amb la Facultat.
   
 
CONVOCATÒRIES ADREÇADES ALS ALUMNES
 

Fins el 30 d'abril s'obre el termini per a la presentació de projectes per a la promoció de Joves Sociòlegs/gues, per iniciativa de Joves en Sociologia.

Ajuts per a cursos de llengua anglesa, alemanya o francesa, destinats a becaris de règim general o mobilitat.

El Patronat Catalunya Món ha obert la convocatòria per realitzar estudis internacionals durant el curs 2010-2011
     
 
XAVIER BONAL TORNA A LA FACULTAT
 

Després d’una bona colla d’anys treballant a l’administració com a Adjunt al Síndic de Greuges per a temes d’infància, en Xavier Bonal es reincorpora a la Facultat. De la mateixa manera que la seva qualificació acadèmica ha estat fonamental per a la seva bona feina a la sindicatura, ara, la seva experiència a l’administració representarà un enorme enriquiment per als nostres estudiants que, a partir del curs vinent, podran gaudir de la seva docència. Ens alegrem de tenir-lo, altra vegada, amb nosaltres i li donem la benvinguda.

 
  ELECCIONS AL CONSELL D'ESTUDIANTS
 

En els propers dies es convocaran eleccions per triar els representants de curs per al Consell d’Estudiants, concretament dotze persones delegades amb la següent distribució: una per a cada torn de primer, una per a cada torn de segon i tercer de cada titulació, i una per a quart curs de cada titulació. Seran membres nats els 15 representants a la Junta de Facultat i els 4 representants que actualment formen part del Claustre de la UAB. En el Consell també estaran representades les diferents associacions reconegudes per la Facultat.

   
  NEU A LA UAB
 

 

 

Com bé sabreu, el passat 8 de març gran part de Catalunya es va veure afectada per una onada de fred i neu. La UAB no es va lliurar pas de les fortes nevades. Per això, el Comitè per a Situacions d’Emergències Generals de la UAB va activar el Pla d’autoprotecció general del Campus i va ordenar l’evacuació general, que es va desenvolupar sense incidents. En vista de les dificultat d’accés al campus, el Comitè també va acordar interrompre tota l’activitat l’endemà.
Podeu trobar més fotografies al Dipòsit Digital de Documents - DDD .

   
  SALÓ DE L'ENSENYAMENT I FUTURA
 

Un any més, i dins el marc de les activitats d’orientació universitària, la UAB estarà present aquest mes al Saló de l’Ensenyament i al Saló Futura que es realitzarà a Fira de Barcelona (Recinte Montjuïc). Des d’aquí us volem animar a que no perdeu l’oportunitat de trobar tota la informació sobre els estudis de postgrau i de màsters oficials.

   
   
  Si ens voleu fer arribar alguna notícia que creieu interessant difondre a través del butlletí, envieu-nos-la a fcps.butlleti@uab.cat
  Si voleu opinar i aportar propostes per millorar el butlletí:   http://www.facebook.com/home.php#/profile.php?id=1317986979&ref=ts
  Si us voleu donar de baixa envieu un missatge a fcps.butlleti@uab.cat
 
AGENDA

18/03/10 i 19/03/10
Jornades: "Les garanties processals dels drets estatutaris". Seu del Consell de Garanties Estatutàries, Barcelona. Organitzat pel Grup de Recerca Estudis Federals i Autonòmics UAB.

 
17/03/10 - 21/03/10
Saló de l'Ensenyament, Fira de Barcelona
 
19/03/10 - 20/03/10
Saló Futura, Fira de Barcelona
 
29/03/10 - 5/04/10
Vacances de Setmana Santa
 
06/04/10
Dia no lectiu amb motiu de la Festa Institucional de la Facultat
 

EL PERFIL

El Xavier Miranda Ruche es llicencià en Sociologia en la promoció de l'any 2007-2008. Ha fet estudis de postgrau a la Universitat de Lleida.
Ha treballat com a treballador social a l'Ajuntament del Prat de Llobregat i actualment treballa com a sociòleg a Salut Mental Ponent, entitat del Tercer Sector ubicada a la ciutat de Lleida.
 

En què consisteix la teva feina?
Consisteix en dissenyar e implementar projectes per a l’entitat, Salut Mental Ponent, que es dirigeixen a incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per algun tipus de trastorn mental (projectes de comunicació, d’inserció sociolaboral i de rehabilitació psicosocial). Compagino aquesta feina amb la dedicació parcial a la consultoria social, i fins el semestre passat, amb la docència a la Universitat de Lleida.

Com hi vas accedir?
Vaig presentar-me a una plaça vacant que oferia l’entitat i que lligava amb l’àmbit i el tipus de feina que estava cercant. Vaig enviar el meu currículum i vaig superar el procés de selecció.

Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
En general la valoració que en faig és positiva. Només vaig cursar el segon cicle, perquè provenia d’una diplomatura en Treball Social, però estic molt satisfet de l’enriquiment teòric que m’ha proporcionat la major part d’assignatures cursades.

Com valores la Facultat des de la pràctica professional?
Penso que és necessari destinar més esforços a realitzar unes pràctiques professionals de major qualitat. Des de la meva experiència personal, aquestes van ser massa superficials, en quant a contingut, temporalitat i seguiment tutorial. També, crec que seria bo reduir part del temps dedicat a les classes magistrals, per tal d’introduir amb major freqüència la reflexió i el debat participatiu dins l’aula.

Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Doncs que més enllà del tràfec diari que comporta la carrera (seminaris, treballs, exàmens...), els recomanaria que no s’oblidin de gaudir-la.

Si voleu contactar amb el Xavier Miranda podeu fer-ho a: xaviermiranda3@hotmail.com
 
ENLLAÇOS
 
EL WEB RECOMANAT

Us volem recomanar la web de l'ETC, on trobareu la informació més actualitzada sobre els espectacles i activitats que es realitzen al Campus. No us perdeu les estrenes de cinema, ni l'Artefacte '10, què no tot ha de ser estudiar!!!

 
   
       
2010 Universitat Autònoma de Barcelona