ACREDITAR ELS NOSTRES TÍTOLS... PER CANVIAR-LOS?

En l’esquema actual dels estudis universitaris, les Facultats som de tant en tant sotmeses a exàmen: es diu Acreditació. L’acreditació consisteix a verificar que tot allò que es va posar per escrit , en el seu moment, en els documents justificadors de la creació i posta en marxa de la titulació, es compleix. Existeixen els mitjans materials i organitzatius requerits? El personal docent és suficient, en termes numèrics i també en qualificació, per a impartir els ensenyaments? Assoleixen els alumnes els coneixements previstos? Com s’apliquen els criteris d’avaluació fixats als programes / guies docents de les assignatures? Etcètera.

És fàcil d’imaginar que aquest exercici, que té molt d‘interés, és d’una complexitat extraordinària, i d’una dedicació molt important en termes d’hores de treball. I és a la vegada un repte prometedor, ja que aquest exercici permet descobrir els forats, els punts flacs en la pròpia institució i, per tant, obliga a elaborar propostes de millora de l’organització dels estudis.

Avui ens trobem de ple en aquest procés: després d’un molt important volum de feina, que ha mobilitzat moltes persones des del mes de juny, ara està exposat a informació pública, a través de la web de la Facultat, l’esborrany d’autoinforme d’acreditació. Tothom pot examinar-lo i formular les aportacions, crítiques o esmenes que cregui, que seran incorporades.

En una segona fase ( aproximadament cap al febrer / març) una comissió d’avaluadors externs ens visitarà per comprovar “in situ” el que diu l’informe, accedint a la documentació que vulguin, entrevistant-se amb membres dels diversos col.lectius de la Facultat, i verificant, en definitiva, l’exactitud de l’informe i la versemblança de les propostes de millora formulades.

La conclusió del procés pot ser favorable ( tot va bé: es pot continuar), fins i tot molt elogiosa, o pot ser negativa (obligant a afinar o revisar l’organització dels estudis), i pot eventualment arribar a ordenar la supressió d’algun dels Graus o Màsters de la Facultat, per manifesta insuficiència o incompliment dels objectius plantejats.

Per tant, es tracta d’un procés molt rellevant, i que pot tenir conseqüències de gran trascendència, cosa que no se li escapa a ningú.

Però ( sempre hi ha algun però….!) aquesta vegada dos elements emmarquen de forma pintoresca aquest procés. El primer és que no podem fer referències a les insuficiències en els mitjans disponibles. I això és molt important: els vigents plans d’estudis es van posar en marxa en el marc de la promesa del denominat “plà Bolonya”, que anunciava un  ensenyament més personalitzat, grups més reduïts i atenció més individualitzada; però en  realitat el que hem viscut a partir del 2009 és una contínua reducció en els efectius humans  (docents i no docents )  disponibles, tant en termes quantitatius ( les baixes no s’han cobert) com en termes qualitatius: no hi ha hagut les promocions i les qualificacions esperades, sinó al contrari, una freqüent i molt seriosa degradació de les condicions de treball, a conseqüència de les polítiques “d’austeritat” empreses al nostre país.

I el segon “però” és encara més peculiar: tot just estem fent la primera ronda d’avaluació dels actuals plans d’estudis (penseu, per exemple, que encara no s’ha fet cap enquesta d’inserció laboral dels graduats), quan ja toca pensar en una nova estructuració de l’oferta docent de la Facultat i, per tant, en modificar els plans d’estudis. Com s’anava insinuant, acaba de clarificar-se que el títol de Graduat no és equivalent, en termes professionals i laborals, al vell títol de Llicenciat, sinó als Diplomes de cicle curt; la vella Llicenciatura només equival a l’actual Màster, i no al Grau.

Una transformació com aquesta resulta d’enorme envergadura, ja que hem de protegir els drets i les legítimes aspiracions dels alumnes; i a la vegada, representa una oportunitat única: es pot procedir a revisar l’oferta docent que fa la Facultat, a incorporar noves titulacions o revisar els continguts de les actualment existents. Òbviament, un procés com aquest és molt complexe, i requereix molta reflexió i molt de consens; però ofereix una oportunitat d’adaptació i de correcció d’errors que cal aprofitar.

En un món raonable, aquests dos processos no s’acoplarien: els resultats del primer, un cop coneguts i suficientment assimilats, permetrien abordar el segon en millors condicions. Però en el nostre món real els hem de vincular. I aquesta vinculació pot acabar per ser una bona idea: el que l’acreditació ens mostri, o ens suggereixi, es podrà materialitzar i fer tangible en l’elaboració dels nous plans.

Per això és bo que a la Junta de Facultat del proper 27 d’Octubre s’abordin tots dos: es proposi a la Junta l’aprovació inicial de l’autoinforme d’acreditació, i es posi en marxa el procés d’elaboració dels nous plans d’estudis. Molta feina: caldrà molta dedicació i molta responsabilitat i, sobre tot, la implicació de tots els col.lectius de la Facultat, única garantia de que els resultats estiguin guiats per l’interés general i no per preocupacions de capelleta o de petits interessos. Un gran repte: ens en sortirem.

Joan Botella, Degà

 

Oportunitats de postgrau: Màster avançat en estudis europeus

El proper dimecres 28 d 'octubre, és presentarà el Màster en Estudis Europeus del Col•legi d'Europa. L'acte tindrà lloc a la sala de juntes de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia a les 13h. Més informació

 

 

Inauguració del curs acadèmic 2015-2016

El proper dijous 29 d 'octubre, la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia celebrarà la inauguració del curs acadèmic 2015-2016. L'acte tindrà lloc a la sala d'actes de la Facultat a les 12h. Més informació

 

 

INSCRIU-TE ALS CURSOS DEL COL•LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS

Si ets estudiant universitari tindràs el mateix descompte que els col•legiats i col•legiades Més informació

 

 

EUROPEAN YOUTH EVENT 2016

20 i 21 de maig de 2016, a Estrasburg El Parlament Europeu obre les seves portes a milers de joves de tota la UE i els convida a reunir-se amb responsables polítics europeus i oradors durant l'EYE (trobada de joves europeus) que tindrà lloc el 20 i 21 de maig de 2016 a Estrasburg. Més informació

 

 

18 i 19 de novembre eleccions parcials a Junta de Facultat

El 18 i 19 de novembre de 2015 tindrà lloc l'elecció de representants dels estudiants (sector C) a la Junta de Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Més informació

 

 

Convocatòria de beca de l'ICPS

ICPS

L'Institut de Ciències Polítiques i Socials convoca una beca de col·laboració de suport a la recerca.

Més informació

 

 

CICLES D.O. EUROPA 2015

Després de Loretta Napoleoni (8 d'octubre) i Iannis Varoufakis (15 d'octubre), el proper 29 d´octubre i 9 de novembre, Owen Jones i Judith Butler respectivament, reflexionaran al voltant de la identitat europea. Més informació

 

ENTREVISTA

El Vicente Álvarez de Haro es llicencià en Ciències Polítiques i de l’Administració en la promoció de l’any 1998. Ha fet estudis de postgrau a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials. També ha treballat com a Director de Desenvolupament Corporatiu i consultor polític. Actualment treballa com a Director de Comunicació i Màrketing i és analista polític per una publicació online.

-    En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?

A banda dels articles especialitzats en anàlisi política que realitzo per un medi digital, la meva feina diària consisteix en la planificació del màrketing i la comunicació tant externa com interna d’una empresa de begudes, identificació de missatges, difusió, contacte amb premsa, cap visible de l’empresa tant en quant a medis de comunicació com a l’Administració Pública i d’altres entitats. A nivell producte, identificació dels mercats i disseny de les accions que s’haurien de produir per fidelitzar o ampliar les quotes, contacte directe amb distribuïdors i clients i planificació de la producció segons necessitats.

-    Com valores la formació rebuda a la Facultat?

Molt positiva i inspiradora; però insuficient. La facultat t’ensenya a pensar, a desenvolupar una opinió i explorar i perfeccionar un discurs; crea les bases des d’on t’hauries de moure en quant a estudis més concrets i especialitzats i prepara l’entrada del mercat laboral; però no ofereix una entrada directa ni una formació completa.

-    Com veus la Facultat des de la pràctica professional, quines coses creus que es podrien millorar?

Potser sempre ha estat difícil concretar la formació en Ciències Polítiques amb unes sortides professionals clares i úniques; i, a la vegada, no s’explica bé quan necessària pot ser aquesta formació per qualsevol tipus de sortida professional relacionada amb les ciències socials. La majoria d’assignatures de la carrera treballen el camp de les idees i les assignatures més pràctiques no tenen continuïtat ni arriben a aglutinar un pes i interès adequat. No dic que s’hauria d’aplicar més pràctica però potser el programa educatiu hauria de ser més flexible. La carrera t’ensenya a pensar però no com aplicar el teu pensament ni posar en actiu les teves idees. A vegades sentia que ens allunyàvem massa del major focus d’anàlisi i observació que és el col•lectiu on vivim; el poder entendre millor i en temps real l’actualitat política, social, econòmica i històrica. Sovint em pregunto què hauria dit tal o qual professor sobre un problema en concret que m’aborda a la feina. Caldria enfocar més la carrera com una formació en desenvolupament personal que no de sortida professional;  i revertir en benefici aquesta feblesa que és l’encaix dels politòlegs al mercat laboral, i també la professionalitat dels politòlegs.

-     Quin/s consell/s donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

Que no es quedin a les aules ni es quedin només amb les explicacions dels professors. Que llegeixin llibres i premsa. Que es qüestionin tot. Que siguin actius. Que es posin a prova. Que busquin el món on els hi agradaria viure. La carrera posa a disposició de tots les eines per crear-ho, per tenir una veu pròpia i diferenciar-se de la resta; però que sàpiguen que han de ser ells qui trobin l’ús correcte a les eines que la carrera ofereix i que, la majoria de vegades, han d’aprendre per ells mateixos com funcionen aquestes eines.

 

Agenda

27/10/2015

09:00h IV Seminari internacional Islamolatina
Conferències i congressos - Sala d'actes de la Facultat de Filosofia i Lletres

29/10/2015

09:15h IX Jornades universitàries d'Ocupació Pública
Actes institucionals, conferències i congressos, divulgació - Sala d'actes de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, carrer Girona, 20
 

29/10/2015

12:00h Rafael Ribó inaugura el curs 2015-2016 a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Actes institucionals, conferències i congressos, divulgació - Sala d'actes de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia