EL PREU D’ESTUDIAR

Un dels elements que rodeja la discussió sobre la possible adopció d’un esquema “3 +2” en els estudis universitaris al nostre país és el possible augment del cost de les matrícules, ja que l’any de grau que es perdria té una matrícula més barata que l’any de màster que s’afegiria.
I amb raó. Els preus de la matrícula universitària s’han disparat en els últims anys, i a més en un ambient molt confús. D’una banda, el Ministeri ha fixat les bandes d’augment dels preus de matrícula dels Màsters (on sempre el govern de la Generalitat, ara i abans, ha seleccionat el nivell més alt), i amb un criteri incomprensible: com entendre, per exemple, que els Màsters professionalitzadors, obligatoris per poder accedir a certes professions com Educador, Advocat o Procurador dels Tribunals (i per tant, amb retorns econòmics tangibles i a curt termini), siguin més baratos que els Màsters de recerca, que apunten a poder accedir a un Doctorat, i emprendre una aventura tan precària avui com la carrera acadèmica?

De la matrícula als Graus se n’encarreguen les Comunitats Autònomes. I ho fan exercint l’autonomia: cadascuna pot fixar els preus en els nivells que estimi convenients. La Generalitat  va establir, en el marc de les seves dificultats fiscals i pressupostàries, que l’alumne havia d’assumir el 25 % dels costos de la docència (però seguim sense tenir una comptabilitat analítica que estableixi en precisió com es distribueixen els costos de la institució universitària entre les diverses funcions que realitza: docència, recerca, transferència, etc). El resultat ha sigut l’establiments de les taxes universitàries més elevades d’Espanya, i de retruc la creació d’extremes diferències: la matrícula en la Facultat equivalent a la nostra de Santiago de Compostela o Granada costa exactament la meitat.

I no es tracta només del cost de la matrícula. El cost autèntic de l’estudi és el cost de substitució, els diners que es deixen d’ingressar per dedicar la jornada a estudiar en lloc de dedicar-se a una feina remunerada (si per un moment podem fer abstracció del fenòmen de l’atur). Això només es cobreix amb l’existència de beques, i en aquest terreny la situació és desoladora, com ha posat de relleu un informe de la Fundació Jaume Bofill tot just presentat fa uns dies: poques, baixes, descoordinades, i amb greus disparitats territorials. Especialment dolorosa la desaparició de les beques complementàries a les beques Erasmus (ja de partida molt mòdiques), el que està en la base de la radical reducció de la demanda d’intercanvis d’aquest tipus per part dels alumnes de la nostra Facultat en els últims anys.

Per això els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya són apreciables (pendents de ratificació per part del Consell Executiu de la Generalitat), per què no agreugen la situació, però estan molt lluny de ser satisfactoris. L’equiparació del cost d’un any de Màster a un any de Grau no pot fer oblidar que són els preus dels Graus, justament, els que són massa cars. Sobre aquests preus, a més, cal comptar la penalització econòmica per als repetidors en segona o tercera matrícula, o la insuficiència de les beques “Equitat” adjudicades per la Generalitat. En aquest panorama ( només aminorat en els casos més dramàtics per les beques “Finestreta” que ha posat en marxa la UAB, amb un esforç considerable i amb bons resultats), cal una reforma en profunditat, més semblant a les polítiques d’inversió en coneixement que han posat en marxa França, Alemanya, Gran Bretanya o Itàlia, més que en les polítiques de reducció en la despesa pública seguides en els últims anys. També en això ens cal un canvi.

                                                               Joan Botella,  Degà

 

I ara què? No posar-se límits

El passat dijous 4 de juny, la Sala d’Actes va acollir una taula rodona sobre la formació un cop finalitzat el grau. Moderats pel Degà Joan Botella, quatre exalumnes de la casa i la gerent del COLPIS van explicar la seva trajectòria i van animar als recent graduats a no tenir por. Més informació

 

 

Acte de graduació de la promoció 2011-2015

El proper 27 de juny tindrà lloc l’acte de finalització d’estudis dels alumnes que van començar el curs 2011-2012. Els interessats s’han d’adreçar al Deganat per especificar el nombre d’acompanyants. Més informació

 

 

"Cal qüestionar la nostra condició humana més enllà d'ideologies"

El govern de Rafael Correa ha impulsat una original línia política basada en el concepte de "buen vivir": una vida conscient i feliç alternativa al model consumista i insostenible. Freddy Ehlers, ministre equatorià del "Buen Vivir", va impartir una xerrada a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Més informació

 

 

La revista electrònica UABDIVULGA enceta una nova etapa

La publicació, amb un disseny que s’adapta als dispositius mòbils, i amb nous continguts sobre innovació i transferència, compta amb referència ISSN i es fusiona amb la publicació UABINNOVA. Més informació

 

 

Segona trobada d'exalumnes de la UAB

La Trobada Alumni UAB 2015 -adreçada a l'exalumnat, PAS i PDI- serà el divendres, 12 de juny. Es farà una visita a l'edifici ICTA, i un col·loqui sobre la sostenibilitat, un valor que protagonitza la trobada d'enguany. Més informació

 

ENTREVISTA

Francesc de Paula Gambús i Millet és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració. Va començar els estudis a la UAB, on va cursar el 90% de la carrera, acabant-la a la Universitat Oberta de Catalunya, quan ja treballava al Parlament Europeu com assistent parlamentari. Ha  treballat a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i a la Caixa de Catalunya. També com assistent parlamentari al Parlament Europeu entre els anys 1998 i 2004. Del 2005 al 2007 com assessor del grup parlamentari de CiU al Congrés dels Diputats, a les comissions d'Afers Exteriors, Mixta de la UE, Defensa i Sanitat i Consum. Del 2007 al 2010 com a coordinador de la regidoria de Comerç i Consum de l'Ajuntament de Badalona.  A finals de 2010 es va incorporar al Govern de la Generalitat de Catalunya, exercint primer de cap de gabinet de la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega i després com a director general de Relacions exteriors, responsabilitat que ha tingut fins que va haver de plegar per a presentar-se a les eleccions al Parlament Europeu del 25-M, on va sortir escollit membre del Parlament Europeu.
 
- En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
La meva feina avui consisteix en representar bé la societat catalana, que és qui majoritàriament m'ha escollit com a diputat del Parlament Europeu, però amb una triple vessant. Defensar el dret a decidir dels catalans, defensar el programa electoral amb què ens vam presentar a les eleccions i explicar amb molta intensitat l'activitat que es fa a Brussel·les per acostar el projecte europeu a la ciutadania d'una vegada per totes.
 
- Com valores la formació rebuda a la Facultat?
De la formació rebuda a la UAB sempre en parlo molt bé. Vaig tenir grans professors, com en Rafel Grasa, en Salvador Cardús, en Joan Subirats, en Rodés, l'Agustí Bosch, en Joan Botella i un llarg etcètera.

- Com veus la Facultat des de la pràctica professional, quines coses creus que es podrien millorar?
Crec que tot és millorable a la vida, sobretot si són obres humanes, però té molt més a millorar el Col·legi de Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia, per posar la carrera sobre la taula. És una feina que quan jo vaig entrar a la facultat ja es parlava que calia fer, segur que s'està fent, però cal fer-ho encara més. Hi ha massa llicenciats en Ciències Polítiques fent coses que no tenen res a veure amb el que han estudiat.

- Quin/s consell/s donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Als estudiants de Ciències Polítiques sempre els dic que es plantegin fer una segona carrera en paral·lel, si els és possible. Sóc conscient que no sempre es pot, però la transversalitat de la Llicenciatura, combinada amb la profunditat d'una segona carrera en Ciències Socials obre un ampli panorama de possibilitats. En tot cas, i això no és només pels estudiants de Ciències Polítiques, sempre tinc la màxima de que tot està encara per aprendre i, per tant, cal tenir sempre una màxima curiositat per totes les coses.

Si voleu contactar amb el Francesc de Paula podeu fer-ho a fgambus.eu@unio.cat