UN PROCÉS OBERT

Per mandat de la Junta de Facultat, s’obre el procés de revisió de l’oferta docent de la Facultat. De manera unànim, la Junta va acordar engegar aquesta operació, que va molt més enllà del mer reajustament de la situació actual o d’un canvi superficial en la llista d’assignatures. El punt de partida és una jornada de reflexió (dia 28 de geneer) amb una àmplia participació de docents de la Facultat, d’ex - alumnes, de professionals i responsables dels sectors d’activitat vinculats a les nostres titulacions, i en què es discutiran quatre documents de treball consagrats a estudiar les habilitats i competències que han de reunir els nostres titulats; les possibles noves titulacions que es poden oferir; la possibilitat de generar cooperacions amb altres institucions (de dins o de fora de la UAB); i les dimensions econòmiques del procés de canvi, des dels preus de les matrícules fins a les implicacions del canvi en els recursos docents.

I s’ha triat aquesta operativa, per poder posar els bous davant del carro: per començar la reflexió sobre les necessitats que han de cobrir sociòlegs i politòlegs, per examinar quins perfils professionals nous estan emergint, per veure amb qui podem treballar per abordar-ho, o per fixar quines són les possibilitats reals actuals i les reivindicacions de futur que es plantejaran.

A diferència d’altres moments, en què calia constituir nous departaments o potenciar la presència de noves disciplines en el campus, aquesta vegada el canvi ha d’anar guiat per les necessitats formatives de l’alumnat, i per una mirada àmplia cap al futur. Hem de reconèixer que en els últims trenta anys el nostre entorn polític, administratiu, associatiu, i organitzatiu en general, ha crescut, ha madurat i ha canviat molt; que les necessitats i les demandes ja no són les que hi havia en altres moments, i que, a més, aquestes necessitats i demandes són canviants, i canvien a un ritme accelerat.

Per això han de jugar un paper crucial els antics alumnes que han acceptat de participar-hi, així com els professionals de molt diversos sectors que han volgut sumar-se a la nostra invitació. Ells han de ser els canals de comunicació entre allò que la societat demana i allò que l’acadèmia ha de fer. Més enllà de tòpics i frases fetes sobre “l’adequació a la demanda social” o “el lligam Universitat – empresa”, el que volem és pensar de manera seriosa i aprofundida sobre les realitats de present i de futur, i sobre la necessitat de mantenir oberts aquests canals de comunicació de manera permanent.

No és doncs una qüestió de quants anys o de quants crèdits; és una questió d’aprenentatge per part dels alumnes, i també d’aprenentatge institucional sobre noves formes de treball. Ens cal basar-nos en majors cotes d’exigència i a la vegada de confiança; ens cal poder reaccionar amb més rapidesa al sorgiment de noves especialitats o de noves identitats professionals. Encotillar-nos o tancar-nos en els perfils professionals que existien quan els docents érem més joves, no té sentit.

Tornem-ho a dir: estem en contra del “3 + 2”. Creiem en una sòlida formació bàsica, amb molts elements en comú, adquirida en el Grau, i amb un ventall extens de màsters d’orientació professional, amb perfils molt més específics, que permetin un accés d’alt nivell al món professional. Oblideu el passat: “màster” ja no serà sinònim de “minoritari”, “car” o “excepcional”; ja no serà “allò que fan les escoles de negocis”, sinó que esdevindrà gairebé obligatori. Avui som la Facultat de la UAB amb una major proporció d’estiudiants de màster entre el nostre alumnat : un 15 %. Però encara és poc: en el futur immediat, un alumne que no hagi cursat un màster, de fet, tindrà uns estudis universitaris inacabats.

Els màsters seran, doncs, com eren els “segons cicles” de les carreres d’abans, o com són els “quarts cursos” dels graus actuals. Un cop s’ha assegurat que el preu de  matrícula dels Màsters s’equipara al dels Graus (resolució del Consell Interuniversitari de Catalunya del juliol passat), s’obre la porta per entendre correctament la relació entre un nivell de titulació i altre, i entre tots dos i les exigències professionals.

Aquest procés, que s’obre ara, ens ocuparà els propers mesos, i ha de culminar a finals d’aquest curs. Si ho fem bé, en sortirem amb un perfil de Facultat completament renovat. Si ho fem bé: depèn només de nosaltres.

 

Joan Botella, Degà

 

Jornada de reflexió sobre l’oferta d’estudis de la Facultat

Des de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona hem iniciat un procés de reflexió sobre la nostra oferta docent davant la necessitat, normativa, de revisar els plans d’estudi. Més informació

 

 

tertúlies en anglès al Centre de Documentació Europea (UAB)

Segueixen les tertúlies en anglès al Centre de Documentació Europea (UAB) i ja tenen programada la primera del 2016. Serà el proper 28 de gener, de 14:15 a 15:15 sobre els 30 Anys d’Espanya a la Unió Europea. Més informació

 

 

L'Economia a Europa després de Grècia

Dilluns 1 de febrer, 19h L'Associació d'Amics de la UAB, Economistas Davant la Crisi i l'Ateneu Barcelonès organitzen el debat: 'L'economia a Europa després de Grècia' el dilluns 1 de febrer a l'Ateneu Barcelonès. Més informació

 

 

Aprèn a trobar feina

Activitats d´orientació professional a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia obligatòries per als estudiants que estan cursant pràctiques professionals. Més informació

 

 

Obert el període de preinscripció als màsters oficials de la UAB

La UAB ha obert el període per preinscriure's als màsters oficials que seran impartits el curs 2016-2017. S'ofereixen més d'un centenar de programes de tots els àmbit acadèmics i n'hi haurà quatre de nous dins dels àmbits de les biociències, la veterinària i la traducció. Més informació

 

 

Noves beques Erasmus+ per a realitzar pràctiques

La Universitat Autònoma de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa” han signat un conveni que té per objecte establir un marc de col•laboració per afavorir el desenvolupament de diverses activitats de caràcter cultural i social. Més informació

 

 

Descomptes en Formació per a estudiants de l´Autònoma al Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Als estudiants de Ciències Polítiques i Sociologia de les universitats catalanes se’ls aplica el mateix descompte que als membres del Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
  Més informació

 

 

PDI, PAS i estudiants, convocats a presentar propostes per al Fons de Solidaritat

S'obre la Convocatòria XXXIII del Fons de Solidaritat de la UAB, adreçada a PDI i PAS, i la Convocatòria E2015-2016, adreçada a estudiants de postgrau, màster i doctorat. El Fons promou accions de cooperació universitària amb països del Sud i activitats d'educació per al desenvolupament. Més informació

 

 

La UAB amplia les sales d’estudi de les biblioteques per l’època d’exàmens

El Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona ha decidit ampliar els espais oberts a l’estudi durant els períodes d’exàmens tant del primer com del segon semestre. La UAB ha decidit obrir els espais durant els caps de setmana a disposició dels alumnes. Més informació

 

ENTREVISTA

La Gisela Serrano es llicencià en Sociologia a la promoció de l’any 2012. Ha fet estudis de postgrau a la UOC (Màrqueting i Investigació de mercats). També ha treballat com a becària a la UAB. Actualment es becària a TNS al Departament de Client Service.

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?

Actualment estic realitzant un conveni en pràctiques a TNS, empresa d’investigació de mercats. Treballo en el departament de Client Service, donant suport a diferents estudis, però col•laboro sobretot en estudis de gran consum.
Aquesta vacant la vaig trobar a través d’una borsa de treball online.

Com valores la formació rebuda a la Facultat?

Correcte, però es toquen tantes matèries que no s’acaba d´aprofundir. És necessari especialitzar als alumnes en una branca o àmbit concrets, preparant-los per l’entrada al món laboral.

Com veus la Facultat des de la pràctica professional, quines coses creus que es podrien millorar?

Penso que les assignatures han d’estar més orientades a l’àmbit professional. Es podria fer un primer i segon curs on es toquin aspectes de la sociologia més teòrica i general, així como matèries introductòries a l’àmbit social, a l’estadística, etc. Una vegada superat el primer cicle, l’estudiant hauria de decantar-se per un àmbit concret, en el tercer i quart curs. D’aquesta forma, en un primer cicle l’estudiant aprèn els aspectes més teòrics i necessaris, i en el segon cicle, pot especialitzar-se, i aprofitar aquest tercer i quart curs per impartir sessions més pràctiques i lligades al que els estudiants es trobaran al mercat laboral.

Quins consells donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

Que aprofitin al màxim els cursos, que estudiïn amb ganes i seriositat, ja que es troben aquí com a elecció voluntària, per tant, han d’estar sempre motivats i amb ganes d’aprendre.

Correu de contacte: gisela.serrano.m@gmail.com


 

Agenda

"Incorporacions Lingüístiques", d'Enric Saurí Saula

Defensa de tesi doctoral a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia el Dimarts 26 de Gener de 2016 - 10:00h.

"La escolaridad en la determinación de los ingresos en México en la década de 1990", de Mónica María Goreti de la Garza Malo

Defensa de tesi doctoral a la Sala de Graus de la Facultat de Dret el Dimecres 27 de Gener de 2016 - 12:00h.

"Decisiones y Educación Superior. Lógicas de acción de jóvenes en el proceso de transición académica post-obligatoria", de Gastón Eloy Quintela Dávila

Defensa de tesi doctoral a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia el Dijous 28 de Gener de 2016 – 10:30h.

“Modos de vida de la clase trabajadora en chile y su relacion con la salud”

Defensa de tesi doctoral a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia el Divendres 29 de Gener de 2016 – 11:00h.

"Sistema de derechos e integración del sistema interamericano de derechos humanos en México: caso Alfonso Martín del campo Dodd", de Clara Castillo Lara

Defensa de tesi doctoral a la Sala de Graus de la Facultat de Dret el Divendres 29 de Gener de 2016 – 17:00h.

"La reconquesta del temps: estudi fenomenològic sobre downshifting"

Defensa de tesi doctoral a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia el Dilluns 1de Febrer de 2016 – 10:00h.

“La conceptualización y operacionalización de la calidad de la investigación basada en métodos mixtos: Un estudio de casos múltiples de cuatro disciplinas”

Defensa de tesi doctoral a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia el Dijous  4 de Febrer  de 2016 – 12:00h.