EL VALOR DEL TÍTOL DE GRADUAT

La recent vaga contra el denominat “3 + 2” (sobre la qual s’haurà d’informar més llargament) pot haver distret l’atenció d’una notícia de gran trascendència que s’ha produït en les darreres setmanes.
En efecte, els dies 19 i 22 de febrer passat, el “Butlletí Oficial de l’Estat” va publicar resolucions del Ministeri d’Educació, indicant com es tradueixen els títols del sistema universitari anterior ( pel que ens interessa a nosaltres, el títol de Llicenciat) en el marc del nou sistema europeu, i més en particular, en el que es denomina MECES, marc estatal de conversió dels títols de l’esquema europeu.
Aquest esquema distingeix quatre nivells en l’ensenyament post-obligatori: els nivells de formació professional; graduat; màster; i doctorat. Doncs bé: les dues esmentades resolucions estableixen que els vells títols de Llicenciat universitari equivalen, en el nou marc, al títol de màster ( i no, per tant, al títol de Grau).

Quina trascendència pot tenir aquesta norma? El panorama no és clar; però hi ha dret a ser pessimista, i a tèmer una interpretació restrictiva, que consistiria, per dir-ho en poques paraules, a què totes aquelles activitats professionals que, fins ara, requerien el títol de Llicenciat, passarien a requerir el de Màster; el títol de Graduat no seria suficient per a dur-les a terme. Òbviament, això pot afectar directament  aquelles activitats que, per se, requereixen el títol de Llicenciat o equivalent: la pràctica de la medicina, l’arquitectura o l’enginyeria, requeririen, en el nou esquema, un títol de Master. Per això no és casualitat que aquestes professions ( o altres de semblants), que gaudeixen d’una especial protecció per influència corporativa, tinguin regles particulars, i estiguin subjectes a un marc específic d’ajustament entre títol universitari i atribucions professionals.

Però què passarà en professions lliures, com la de periodista, economista, historiador de l’art o, ja posats, politòlegs i sociòlegs? En allò que faci referència a la lliure contractació com a professionals, pot no haver-hi cap canvi – fora de l’evolució de la situació dels mercats de treball. Però en canvi, en aquells àmbits en què hi hagi regles per l’accés a la professió, i especialment en el sector públic, el canvi pot ser de gran trascendència.

Així, l’accés a cossos de funcionaris superiors, a l’ensenyament secundari, a l’escola diplomàtica o a l’administració local requereixen la realització d’unes oposicions, a les que només poden accedir (al menys, fins al dia d’avui) les persones que tinguin el títol de Llicenciat o equivalent. I si ara ja sabem que, oficialment, el títol de Graduat  no és equivalent al de Llicenciat, no és exagerat imaginar que aquells que tinguin, només, un títol de Graduat, no hi podran concursar.

Òbviament, això pot canviar. Les resolucions esmentades són del Ministeri d’Educació, però el Ministeri d’Administracions Públiques podria modificar el contingut de les convocatòries d’oposicions, especificant que el títol de Graduat equival al de Llicenciat; però això no ha succeït (i, d’altra banda, sembla que poden passar uns quants mesos abans no tinguem un govern que no estigui merament en funcions i pugui abordar qüestions més complicades com ara aquestes).

És preocupant que aquestes resolucions (que segueixen la línia de resolucions similars, relatives a altres titulacions, que s’han anat publicant des del mes de setembre) no hagin despertat cap reacció visible en les universitats. Per la nostra banda, i en el reduït marc de les nostres competències com a Facultat, l’únic que podem fer és comunicar aquestes informacions a tots i cadascun dels alumnes de la Facultat, per a fer-los conscients de les implicacions laborals i professionals que poden tenir, i per a què lliurement puguin adoptar les decisions que considerin més convenients de cara a garantir els seus drets i expectatives.

Per part de la Facultat, apart d’instar les autoritats acadèmiques a obtenir i difondre tota la informació necessària (tal com va acordar per unanimitat la Junta de Facultat reunida el dia 8 de Març), ens mantindrem atents, en defensa dels interessos dels nostres alumnes i de la pertinència laboral i professional dels títols impartits a la Facultat. I, òbviament, ens comprometem a difondre tota la informació pertinent que es pugui produir i a prendre les mesures necessàries per a què tots els nostres graduats puguin aspirar a la més alta valoració en termes professionals.

J. Botella, Degà

 

Curs de preparació per a concursos i oposicions de la Unió Europea

Per ajudar als nostres estudiants i graduats de la UAB a conèixer, entrenar-se i preparar-se per als concursos i oposicions que convoquen els diferents organismes comunitaris. Amb una durada de 25 hores (20 presencials i 5 d’aplicació a l’aula). Els dissabtes 2, 9, 16, 30 d’abril i 7 de maig, de 9 a 14h a l´Escola de Postgrau. Més informació

 

 

Activitat formativa del PIUNE

Aquesta activitat vol apropar els estudiants la realitat de les persones amb diversitat funcional per tal de trencar els estereotips existents a la societat i potenciar, mitjançant el coneixement, la igualtat, i així seguir avançant en la construcció d'una universitat inclusiva. Més informació

 

 

Diploma "La UE ante la Crisis de Refugiados"

L'objectiu d'aquest curs és oferir als participants una panoràmica sobre la gestió de les fronteres en el marc de la Unió Europea i el seu impacte en relació amb les polítiques d'immigració i asil. Més informació

 

 

Finalitza la Lliga de Debat Universitària

L'equip format pels estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia Dario Jané, Rita Giménez, Sara Garcia i Robert Martínez ha estat el guanyador de la Lliga de Debat Universitària de la UAB. Més informació

 

 

Sol·licitud de canvi d'estudis

De l'1 al 31 de març s'obre el termini de sol·licitud per accés per canvi d'estudis. 

. Més informació

 

 

I Congrés Estatal Interprofessional de mediació

Dies 10 i 11 de març, a Sabadell La Mediació constitueix un evident mètode alternatiu de resolució de conflictes a la via judicial, que evita l’enfrontament entre les parts i predica la cultura de la pau. Més informació

 

 

Seminari Obert de Sociologia de la Cultura

El Seminari obert de sociologia de la cultura és un fòrum de discussió de temes de recerca inscrits en la perspectiva de la sociologia de la cultura en un sentit ampli, amb la voluntat de vincular punts de partida teòrics i projectes de recerca diversos sobre les pràctiques de producció i consum cultural i les identitats. Més informació

 

ENTREVISTA

El  Álvaro Viol Garcia es llicencià en Sociologia en la promoció de l’any 2010.  Ha fet estudis de postgrau a la Facultat d’educació de la UAB (Mediació de conflictes) Actualment treballa com a Director d’habitatges amb serveis per a gent gran.

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?

Treballo coordinant uns habitatges amb serveis per a gent gran de Barcelona. És un equipament de l’Ajuntament de Barcelona on cada dia ajudem a que persones d’edat avançada mantinguin el màxim d’autonomia possible . La meva tasca es centra en garantir que els serveis de consergeria, auxiliar de geriatria, neteja i dinamització funcionin, també sóc el vincle amb altres serveis socials i l’Ajuntament.

Com valores la formació rebuda a la Facultat?

Molt bona, evidentment es poden fer millor les coses, però en general m’ha ajudat. Et dóna eines per de poder ser autònom en infinitat de situacions. Mirant-ho en perspectiva, canviaria dues coses; una de mi mateix i una altra de l Facultat. D’una banda, probablement jo hauria d’haver començat a fer pràctiques o voluntariats abans (En vaig fer durant l’últim any). D’altra banda, crec que el pla d’estudis era massa marcat, hagués valorat l’opció de poder fer més assignatures optatives per poder encaminar la meva vida laboral més clarament.

Com veus la Facultat des de la pràctica professional, quines coses creus que es podrien millorar?

És un tema complicat, ja que d’entrada l’alumne necessita tenir temps per a fer pràctiques, després també cal que les pràctiques siguin útils. Estaria bé crear una mena de servei d’orientació professional dins de la Facultat, on d s’assessorés als alumnes sobre on poden dirigir-se depenent d’on vulguin dirigir la seva vida laboral.

Quins consells donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

Els aconsellaria que facin un Erasmus o similar i que, dins de les seves possibilitats econòmiques i temporals intentin fer voluntariats i pràctiques per conèixer com funcionen les empreses i entitats per dins.

 

Agenda

"Les abolicionistes i la resistència pacífica"

Conferència el dilluns 7 de Març de 2016 a les 19:00h. A la Biblioteca Poble-sec (Francesc Boix. C/Blai, 34. Barcelona).

“Pensar la llibertat avui”

Xerrada el dilluns 7 de Març de 2016 de 19h a 21h. Al Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108. Barcelona).

Doctor Honoris Causa de la UAB del professor Timothy J. Kehoe

L’acte tindrà lloc el proper 16 de març, dimecres, a les 12 hores a la Sala d’Actes del Rectorat.