Aquest número extraordinari del Butlletí vol recollir algunes de les presentacions que es van realitzar en el marc de la primera “Trobada de professorat de Secundària i Universitat: Les assignatures d’Economia i Empresa”.

La jornada, que es va realitzar el passat 22 d’abril, va permetre establir un diàleg entre professors de secundària i universitat al voltant de la docència de les assignatures d’Economia i Empresa. Tots els assistents varen valorar molt positivament aquesta iniciativa, i va permetre copsar que hi ha molts temes per tractar al voltant dels problemes d’adaptació dels estudiants de l’ensenyament secundari als estudis universitaris.

Esperem que aquesta trobada tingui continuïtat el proper curs.


 

M. Dolors Márquez Cebrián
Vicedegana d'Estudiants i Comunicació de la Facultat d'Economia i Empresa

 
PARTICIPACIONS A LA TROBADA

 

La motivació com a metodologia docent

Judith Panades

Judith Panadés, professora del Departament d'Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, va parlar sobre les motivacions dels alumnes a l'hora d'escollir les seves titulacions, així com l'enfocament plantejat en les diferents assignatures dels Graus. Més informació

 

 

La docència de les matèries d'Economia a l'Educació Secundària

Campus UAB

Pedro Gozalbo Mariner, professor d’Economia a l'Institut Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès) i President de l’Associació d’Ensenyaments d’Economia i Empresa (AEEE). Va parlar sobre la presència i el paper de les matèries d'Economia en l'Educació Secundària. Aquí trobareu el resum de la seva ponència. Més informació

 

 

Els estudis d'Economia i Empresa a la Secundària: ESO i Batxillerat

Imatge de la Trobada

Elena Carbonell i Font, professora d'Economia de Secundària a l'Institut Montserrat (Barcelona), va parlar sobre l'evolució dels estudis des de l'aplicació de la LOGSE a les escoles espanyoles i de la nova reforma de la Llei Educativa. Més informació

 

 

La percepció dels estudiants de primer curs sobre temes econòmics

Facultat Economia i Empresa UAB

Les professores del Departament d'Economia Aplicada de la Facultat d'Economia i Empresa, Isabel Busom i Cristina López-Mayán, van presentar els primers resultats d'un estudi sobre les percepcions que tenen sobre diversos temes econòmics els alumnes de primer quan comencen els seus estudis de Grau. Més informació

 

 

Els estudis d'Economia i Empresa a la Formació Professional Superior

Joaquim Delgado

El professor Joaquim Delgado, de l'Institut Escola del Treball (Barcelona) va tractar els continguts d'Economia i Empresa en els Graus de Formació Professional. Més informació

 

EL PERFIL

Inés Macho-Stadler

 Inés Macho-Stadler (Bilbao, 1959) és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UPV-EHU. Doctorada a París per l'École des Hautes Études en Sciencies Sociales l'any 1989, va treballar com a professora a la mateixa UPV-EHU abans d'incorporar-se l'any 1991 al Departament d'Economia i Història Econòmica de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB, on des de 1998 és Catedràtica d'Universitat. Imparteix docència tant en Graus com en Màsters.

Ha estat Presidenta de l'Associació Espanyola d'Economia, membre de la Junta Directiva de l'European Economic Association o de l'European Association for Research in Industrial Economics, Presidenta i membre d'equips d'avaluació de projectes i investigacions de la Comissió Europea i el Ministeri de Ciència i Tecnologia, així com membre del Comité Editorial de revistes de prestigi internacional.

La professora Inés Macho-Stadler ha publicat prop de 50 articles i el llibre Introducción a la Economia de la Información (1994), traduït a l'anglès i el xinès. L'any 2007 rep el XI Premi Catalunya d'Economia, de la Societat Catalana d'Economia, i el 2013 se li concedeix el Premi al Millor Article en Economia de la Salut (Associació Espanyola de la Salut). Ha dirigit 15 Tesis Doctorals i va ser Directora del Programa Internacional de Doctorat IDEA.

Durant la Trobada, va presentar el Premi Nobel d'Economia 2015, Jean Tirole.

 

Agenda

El Dr. Diego Prior nou degà electe

El 25 de juny, el Dr. Diego Prior fou elegit nou degà de la Facultat, en sessió extraordinària de la Junta de Facultat. L'actual equip de Deganat restarà exercint les seves funcions fins el proper 12 de setembre