Copy
Obrir en el navegador
UAB CAMPUS Espacios y Servicios Universitarios
ESPECIAL CASA CONVALESCÈNCIA                                                        NÚM. 42
18 Anys d'Esdeveniments a Casa Convalescència

A finals de l’any 1.999 Casa Convalescència obrí les seves portes com a seu per a reunions, cursos, congressos i esdeveniments i des d’aleshores i fins ara ha acollit més de 2.500 cursos, més de 1.000 reunions, 313 congressos i gairebé 500 actes socials.
Els perfil dels organitzadors és molt divers, el 50% de tots aquests esdeveniments han estat promoguts per la Universitat Autònoma de Barcelona, i el seu grup Esfera, i l’altre 50% es reparteix entre organismes i institucions de tots els àmbits (27%), empreses (15%) i agències intermediàries (8%).
 
Amb l’objectiu d’augmentar l’ocupació de Casa Convalescència, en la franja horària dels vespres, hem dut a terme, durant els anys 2017 – 2018, un seguit d’accions dirigides a empreses i a agències organitzadores d’esdeveniments i de comunicació. Aquestes accions van culminar el passat 24 de maig amb la jornada Capvespre a Casa Convalescència, durant la qual 88 representants de 50 agències i 9 empreses van poder veure Casa Convalescència preparada per acollir un acte social. Montserrat Balagueró, Vicepresidenta de la Fundació UAB, va ser l’encarregada de donar-los la benvinguda a aquesta acte coorganitzat pels equips de Casa Convalescència i l’Agència de Promoció i Congressos – UAB Campus.

Capvespre a Casa Convalescència - UAB Campus - Maig 2018

Ambaixadors UAB Campus

El nou membre del programa Ambaixadors UAB Campus és el Dr. Ferran Martín.
Catedràtic d’Electrònica, al Departament d’Enginyeria Electrònica de la UAB, Director del Departament d’Enginyeria Electrònica, Director del CIMITEC i Cap del Grup consolidat GEMMA, és també membre de diversos organismes internacionals com la European Microwave Association (EuMA), el Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) i el Institute of Engineering and Technology (IET), essent-ne membre distingit d’aquest dos últims.

És investigador principal de desenes de projectes internacionals, nacionals, regionals i de convenis amb empreses, i, segons Google Scholar, els seus treballs de recerca han estat citats més de 12.000 cops.

L’any 2006 va rebre el Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica, el 2008 i el 2013 el Premi ICREA Acadèmia, el 2015 el Premi Ingeniero Comerma i l’any 2009 li va ser atorgada la Càtedra de Transferència Parc de Recerca UAB/Santander.

El Dr. Martín té una consolidada experiència organitzant congressos i trobades científiques i ho demostra el fet d’haver organitzat diversos workshops i cursos en l’entorn del IEEE International Microwave Symposium i en la European Microwave Conference, i per haver estat President del Comitè organitzador i tècnic del 14th Workshop on Modelling and Simulation of Electron Devices (Casa Convalescència – UAB Campus, Octubre de 2003), President del Comitè local i Organitzador de la Conferència Metamaterials 2011 (Barcelona, setembre de 2011) i President del Comitè Tècnic de la European Microwave Conference (Madrid, setembre de 2018).

Ambaixadors UAB Campus - Dr. Ferran Martín
 
Millores a Casa Convalescència

Enguany hem renovat i millorat l’equipament audiovisual de l’Aula Magna. El nou projector, la nova pantalla, el sistema audiovisual totalment digital i el nou sistema de gravació, no només milloren la qualitat de les projeccions i presentacions que es fan en aquesta sala sinó que, permeten realitzar videoconferències amb ponents remots, skypes empresarials i descarregar-se les gravacions dels actes, mitjançant un enllaç d’Internet. Des d’una tauleta es pot controlar, de manera tàctil, la projecció, la pantalla i les senyals de vídeo i d’àudio.
 
Casa Convalescència té la voluntat de continuar fent millores en els següents àmbits:

  • Sostenibilitat: principalment en la producció i gestió dels residus.
  • Comoditat dels clients: creació d’àrees de descans amb mobiliari ergonòmic.
  • Modernització de les sales petites: mobiliari versàtil i multifuncional.
  • Seguretat: nou sistema de videovigilància.
  • Accessibilitat: automatització de la porta de l’accés principal.
UAB Campus Acull ....
Feu clic per veure el Llistat d'Actes
Tel. +34 93 581 74 01
agencia.promocio@uab.cat


Vila Universitària Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona. Espanya
Copyright © 2018 UAB Campus, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp