ciències

Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària

ISSN 16996712

Número 21. Març 2011

Anima't a escriure les teves experiències, seran benvingudes!

Experiències didàctiques i treballs pràctics

 • Construcció de ludions
  Lluís Nadal

  • Es presenten diferents formes senzilles de construir un ludió o diable de Descartes amb materials a l’abast.

  • Paraules clau: ludió, flotabilitat, principi d’Arquimedes, principi de Pascal

 • Les joguines canvien de color: descobrim-hi la química
  Rosa M. Melià, Josep a. Melià i M. del Tura Puigvert

  • Professors com el Dr. Josep Estalella i divulgadors com Tom Titt han contribuït a tornar a entrar a les aules l’ús de joguines, trucs de màgia, curiositats, i muntatges espectaculars i casolans. Han aprofitat el seu vessant lúdic i la quotidianitat per exemplificar i contextualitzar conceptes i lleis científiques sense perdre rigor. Entre les joguines on es visualitzen canvis químics analitzarem diverses nines fabricades per poder observar fàcilment els canvis de color en alguna de les seves parts. Veurem que aquests canvis es poden classificar en dos grups: els indicadors de pH i el seu canvi de color en funció de l’acidesa, i les substancies termocròmiques i els seu canvi de color a temperatures relativament poc elevades. Afegirem també alguns records i petites figures que es basen en la diferència de color entre l’hidrat i la forma anhidra d’algunes substàncies iòniques segons la presència d’aigua ambiental.

  • Paraules clau: joguines, canvis de color, química, àcid–base, termocròmic, hidrat

 • Aprofitant la llum: la visible i la invisible
  Narcís Puigdevall i Naroa de la Fuente

  • En aquest article es proposa una seqüència didàctica amb l’objectiu de treballar les ones electromagnètiques a quart d’ESO. La idea general és començar analitzant la llum visible per tal de formular models cada vegada més complexos però amb més potència explicativa, des de les partícules de llum a les ones electromagnètiques. A continuació es treballa la resta de l’espectre electromagnètic, descobrint quines són les aplicacions de la llum invisible parant esment tant a la seva utilitat com als possibles perills associats a cada regió de l’espectre.

  • Paraules clau: llum, ones, fotons, ones electromagnètiques, perill, cicle d’aprenentatge

Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències

 • Cap a una pràctica de projectes orientats a la modelització
  Neus Garriga, Teresa Pigrau i Neus Sanmartí

  • Molt bona part dels projectes de ciències que s’apliquen a les aules d’infantil i primària tenen com a eix l’aprofundiment en alguna temàtica científica. En aquest article analitzem com han evolucionat els projectes realitzats per una de les autores, de manera que el treball fet s’orienti a promoure processos de modelització del coneixement científic en els infants.

  • Paraules clau: projectes, modelització, conversa, competències

Aprofundim en la ciència

 • La dependència de l'energia fòssil i el nostre futur energètic
  Mario Giampietro

  • El consum d’energia fòssil és a la base del funcionament de la nostra societat. Tanmateix, molts científics es mostren escèptics sobre la possibilitat de conservar aquest estil de vida en un context que necessàriament haurà de reduir dràsticament el ritme actual de consum d’energia fòssil. En un futur més proper del que sembla, haurà de canviar el sistema d’ali­mentació, els transports, la producció de béns i la manera de viure de les persones.

  • Paraules clau: energia, consum, alternatives energètiques, eficiència, paradoxa de Jevons

La nostra vida professional

Suplement