Perspectiva Escolar

Juny'12 / nº363

EDITORIAL
Escoles d'estiu, ara i sempre

MONOGRÀFIC
Profe, avui veurem una pel·li? Ramon Breu
Dickens vist per Polanski. Irene de Puig
Artefactes per atrapar lleons a les terres altes d'Escòcia.
Miquel Obiols
La novel·la Pa negre com a recurs per tractar la llengua.
Maria Cinta Carnicer
La novel·la Olor de colònia a la televisió. Sílvia Alcàntara
Comparació cinema-novel·la. Jaume Macià
Cinema i literatura. Apunts sobre l'adaptació cinematogràfica. Mercè Coll
Bibliografia complementària. Biblioteca Rosa Sensat

ESCOLA
Els algorismes i les operacions escrites. Maria Antònia Canals
El cicle de l'aigua dins d'una garrafa. M. Roser Nebot
El retorn de Jaume I. Reflexions al voltant d'una proposta.
Glòria Jové Monclús i Olga Olivera Tabeni

MIRADES
Elogi dels dotze més un. Jaume Cela

RESSENYES I NOVETATS
Ensenyar, aprendre, salvar-se.
'Lan Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia' Josep Callís i Franco
Novetats bibliogràfiques. Biblioteca Rosa Sensat