Circular de la FAS
Desembre 2010

Bones festes compromeses!
  • Aquest 2010 ha estat un any on voluntaris, amics, col·laboradors i equip de la FAS hem continuat donant sentit a paraules com transformació, oportunitat, voluntariat, igualtat, compromís, solidaritat, justícia i acció. Esperem que, tots plegats, el 2011 continuem apostant per tot això i més. Aprofitem, a més, per fer-vos arribar la nostra postal de Nadal i desitjar-vos unes molt bones festes compromeses!
I Jornadas ciencia, investigación y soberanía alimentaria
  • El divendres 17 de desembre es van dur a terme aquestes jornades, organitzades pel Grup de recerca d'agricultura, ramaderia i alimentació en la globalització (ARAG) de la UAB i per la FAS, en les quals es va reflexionar sobre el paper que es pot i s'ha de jugar en el món acadèmic en la sobirania alimentària dels pobles. A les jornades, que hi van assistir unes 75 persones, es van debatre casos pràctics, presentats per experts i organitzacions camperoles i duts a terme en universitats i centres de recerca europeus i africans.

Es resol la XXVIII Convocatòria del Fons de Solidaritat
  • El Fons de Solidaritat de la UAB finançarà onze projectes en l’àmbit de la cooperació universitària per al desenvolupament en l’actual convocatòria adreçada a membres del PAS i PDI. La comissió avaluadora ha resolt la convocatòria a partir dels informes d'experts tant de la UAB com d'altres universitats per un import total de 90.000€. S'ha acceptat una proposta de sensibilització i deu projectes de cooperació que es realitzaran a Argentina, Nicaragua, Mèxic, Perú, Equador i Tanzània. Els projectes es posaran a partir del gener i s’executaran al llarg del 2011. Aquesta convocatòria del Fons de Solidaritat ha rebut un total de 17 sol·licituds de subvenció.

"Mou-te pel teu dret a la salut"

  • L'1 de desembre el Programa de Salut de la FAS va portar al campus una campanya de sensibilització en motiu del Dia mundial de la lluita contra la sida que enguany tenia com a lema "Mou-te pel teu dret a la salut". Durant tota la jornada i també els dies anterios es van desenvolupar un grapat d'accions que van comptar amb la participació d'estudiants sensibilitzats de la problemàtica de la malaltia. En aquesta jornada es va aporfitar per informar sobre les maneres de prevenir el contagi del VIH.

     

Resolució de les Beques Impuls
  • El 3 de desembre es va reunir la Comissió avaluadora de les Beques Impuls que va valorar les sol·licituds presentades pels estudiants amb discapacitat i en situació de dependència. Les 14 beques atorgades són en concepte d’assistència personal durant la jornada acadèmica i/o de mobilitat en el cas que, degut a la seva discapacitat, els estudiants tinguin dificultats per fer ús dels transports públics col·lectius de forma autònoma o requereixin de suport per fer ús de transports específics des del seu lloc de residència fins al centre. Al web de la FAS està publicada la resolució d'aquesta convocatòria.
Desembre, un mes ple de celebracions i commemoracions solidàries
  • Durant aquest mes de desembre (i finals del novembre) s'han vingut celebrant diverses dates commemoratives de diferents temàtiques però amb un element comú, la solidaritat amb els col·lectius més vulnerables i la lluita per la igualtat d'oportunitats i drets. Algunes de les dates commemoratives han estat el Dia mundial de la lluita contra la sida, el del voluntariat, el dels infants, el dels drets humans, el de les persones amb discapacitat o el de la persona migrant. A web de la FAS hem publicat una notícia per cada data, donant dades, informacions i recursos per tal d'apropar i sensibilitzar sobre les diferents realitats.
Col·laboració entre la Secretaria per a la Immigració i la Fundació Autònoma Solidària
  • La Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, a través de la seva col·laboració amb el Ministeri de Treball i Immigració, ha formalitzat recentment el seu suport a accions realitzades per la FAS. Durant el 2010, la Fundació ha dut a terme programes per garantir les oportunitats i possibilitats que ofereix el sistema educatiu i universitari català a fi d’aconseguir la integració i inclusió social de les persones immigrades. En aquest sentit, s'està desenvolupant el Programa CROMA (antic programa Infància), un projecte socioeducatiu que atèn a infants i joves de centres educatius propers al campus de Bellaterra i que tenen dificultats per assolir els objectius escolars. A més, s'ha treballat per facilitar l’accés de les persones d’origen immigrant a la formació continuada.

Més informació sobre la Fundació Autònoma Solidària al web www.uab.cat/fas

Segons els articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, de Serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic, si no vols rebre més missatges, fes arribar un correu electrònic a l'adreça: fas.comunicacio@uab.cat indicant a l'assumpte del missatge "baixa circular".