Circular de la FAS
Febrer 2010

Xiringus amb cooximetria

  • Amb l'objectiu de sensibilitzar als estudiants sobre els efectes immediats de fumar i promocionar els tractament per deixar de fumar, s’estan duen a terme, des del Programa de Salut, els Xiringus amb cooximetria. La cooximetria és una prova clínica per detectar la pèrdua en la capacitat d'oxigenació d’hemoglobina que consisteix en determinar el nivell monòxid de carboni en l'aire espirat per una persona. Aquesta activitat està emmarcada en el projecte Passo de fumar, orientat a la població jove i que coordina l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). L’activitat es va iniciar el 2009 i durant els mesos de gener i de febrer s’han realitzat tres Xiringus amb cooximetria i està previst realitzar-ne un mensualment. L'activitat es desenvolupa amb els voluntaris del Programa de Salut de la FAS i la tècnica del Programa, juntament amb dos membres d’ASPB.

Dia Mundial de Tolerància Zero contra la Mutilació Genital Femenina

  • El dia 8 de febrer es va celebrar el Dia Mundial de Tolerància Zero contra la Mutilació Genital Femenina. Més de 130 milions de dones al món han patit algun tipus de mutilació genital i sofreixen les seves conseqüències. En la defensa dels drets humans, el Grup Interdisciplinar per a la Prevenció i l’Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials consolida la implantació a Gàmbia i a Espanya d’una estratègia d’abordatge circular del problema de la MGF. La FAS està donant suport aquest en la gestió i finançament del projecte que es basa en la investigació aplicada i implicada, la sensibilització, la prevenció i l’empoderament perquè les pròpies dones assumeixin propostes alternatives que evitin la mutilació.

Tres estudiants de la UAB faran un Camp de treball a Algèria

  • Des de la FAS s'ha fet una selecció dels estudiants de la UAB que han volgut presentar-se a les places, obertes per la Xarxa Vives Universitats, per realitzar un camp de treball a Algèria durant la Setmana Santa. En concret, s’han obert un total de 45 places en els camps de treball de Beni Abbes (rehabilitació d’un antic mercat), Mascara (en l’àmbit ambiental) i Tlemcen (en el camp de l’arqueologia). Des de la Xarxa s’ha fet una segona selecció i finalment, tres estudiants de la UAB han estat seleccionats, dos per anar al camp de Tlemcen i una tercera persona pel de Mascara. En els camps hi participaran també 28 joves algerians d’universitats de l’oest d’Algèria.
Primera reunió del Patronat de la Fundació del nou any
  • El passat 4 de febrer es va celebrar la primera reunió d'aquest any del Patronat de la Fundació. En la reunió es va presentar la memòria d'activitats del curs 2008-09 i es van aprovar el pressupost per a aquest 2010 i les sol·licituds a subvencions per a l'activitat. Durant la reunió es van tractar els principals objectius i les línies de treball de l'entitat per a aquest any com són l'ampliació del Programa CROMA, les accions per assegurar l'accés de les persones amb discapacitat a les noves tecnologies, el treball per estructurar l'activitat de solidaritat i de cooperació en la formació dels estudiants de la UAB i l'avaluació de la gestió dels projectes del Fons de Solidaritat i de les accions de l'àrea. En aquest mateix sentit, es va ratificar el compromís de l'entitat en els valors, principis i criteris de qualitat en la seva gestió.
Taula de participació social
  • Des del mes de desembre la FAS torna a formar part de la Taula de participació social, una iniciativa del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per establir i consolidar els vincles entre la comunitat i les persones sotmeses a execució penal. Com a entitat que duu a terme un Programa de voluntariat en l’àmbit de la Justícia es considera important poder participar conjuntament amb altres entitats en millorar les intervencions que afavoreixen la reinserció social de les persones internes en centres penitenciaris o educatius.
Un informe del Protectorat acredita la correcta gestió de la Fundació
  • Durant el mes d'octubre de l'any passat la FAS va ser sotmesa a una inspecció externa dins el Pla d'inspecció 2009 del Protectorat de Fundacions de Catalunya. El protectorat és l'encarregat de vetllar perquè es compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts de les fundacions, i perquè es respecti la voluntat fundacional. La FAS va haver de sotmetre's a aquesta supervisió ja que el Pla contempla com una de les circumstàncies d'inspecció que la darrera xifra del número d'inscripció de la fundació sigui coincident amb el número obtingut mitjançant un sorteig. Després d'aquest procés avaluatiu, el Protectorat va emetre un informe favorable dels llibres, dels documents i de les activitats de la Fundació.

Més informació sobre la Fundació Autònoma Solidària al web www.uab.cat/fas

Segons els articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, de Serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic, si no vols rebre més missatges, fes arribar un correu electrònic a l'adreça: fas.comunicacio@uab.cat indicant a l'assumpte del missatge "baixa circular".