FAS > Cooperació > Fons de solidaritat > Campanya 0,7

Amb l'objectiu de construir una universitat més solidària i compromesa, cada inici de curs es posa en marxa la campanya pel 0,7 %, dirigida a tota la comunitat universitària. Les aportacions d'estudiants, professorat i personal d'administració i serveis, juntament amb una aportació de la UAB, constitueixen el Fons de Solidaritat de la UAB.

Si ets estudiant i vols donar el 0,7, només has de marcar amb una creu la casella de la teva matrícula i aquest concepte s'inclourà al preu final. La teva aportació es destinarà a finançar projectes de cooperació per al desenvolupament i de solidaritat amb els països del Sud en els àmbits de l'educació, salut, medi ambient, agricultura, alimentació i governabilitat democràtica. Marca solidaritat. Marca cooperació.

En les dues convocatòries obertes, una per a PAS i PDI i una altra per a estudiants, s’han atorgat en el curs 2011-12 un total de 75.415¤ que financen 7 projectes de cooperació per al desenvolupament a Angola, Algèria, Etiòpia, Moçambic i Mèxic. També s’ha donat suport a 3 iniciatives de sensibilització i/o formació al Campus.

D'on sorgeix la campanya del 0,7?

El fort impacte de la guerra dels Balcans (1992-1995) va generar campanyes de solidaritat arreu i, en el cas de la nostra universitat, aquestes es van concretar, entre d'altres, amb l'acollida d'estudiants bosnians. D'altra banda, un nou moviment social de solidaritat internacional al voltant de la reivindicació del 0,7 % en ajuda oficial al desenvolupament, tal com recomana una resolució de l'ONU de 1972, va convocar joves d'arreu de l'Estat en múltiples acampades urbanes amb aquest lema durant l'hivern de 1994-1995.

En aquest context, l'any 1992 es va crear un primer fons de solidaritat amb aportacions de departaments, de centres i de la mateixa UAB i es va constituir la Comissió Autònoma Solidària, encarregada de la gestió d'aquestes aportacions. Aquell mateix any es va iniciar una campanya adreçada al personal docent i al d'administració i serveis de la UAB, en què es feia una crida a la solidaritat per ampliar aquest fons. Dos anys més tard es va començar una campanya similar adreçada a l'alumnat.

El novembre de 1994 el Claustrede la UAB decideix donar el 0,7 % del pressupost d'ingressos propis a accions de cooperació per al desenvolupament. Aquest compromís s'ha mantingut amb diferents criteris d'aplicació fins avui dia, tot i que més aviat tendeix a assegurar una aportació mínima anual.

© 2012 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats