FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

La FAS participa a la III jornada UNIDISCAT
III Jornada UNIDISCAT 24.05.2013 Discapacitat  -  La FAS participa a la III jornada UNIDISCAT que s’ha celebrat a la Universitat de Barcelona. La FAS ha presentat el Pla d’Acció Tutorial per a estudiants universitaris amb discapacitat.

L’objectiu de la III Jornades UNIDISCAT ha estat oferir alguns exemples de bones pràctiques que les universitats del sistema català han desenvolupat i la valoració dels resultats obtinguts. Aquesta tasca és fonamental per retroalimentar el propi sistema UNIDISCAT per millorar la coordinació entre universitats, millorar les iniciatives de futur de la Secretaria d’Universitats i Recerca en aquesta matèria i fer una correcta programació de nous projectes per als propers anys.

La FAS ha participat presentant el Pla d’Acció Tutorial per a estudiants universitaris amb discapacitat en el marc de la sessió Orientació, accés i atenció a la universitat.

Aquesta jornada es celebra cinc mesos més tard de la jornada de presentació del Pla d'Acció Tutorial (PAT) per a estudiants universitaris amb discapacitat, on hi va participar la FAS i que va tenir lloc el desembre passat a la UAB, i van ser un espai de treball on es van recollir les aportacions i observacions per a la Guia de Recomanacions tant per part dels professors com de la resta d'experts en temes de discapacitat.

Només al curs 2011-2012 es van matricular 255 estudiants amb alguna discapacitat a la UAB. Considerant l'augment constant d'estudiants amb discapacitat es va dur a terme l’elaboració del PAT a partir del nou model educatiu que estableix l'acció tutorial com a eix fonamental en l'aprenentatge de l'estudiant i el nou Estatut de l'Estudiant Universitari que recull la necessitat d'adaptar els programes de tutoria i les activitats a les necessitats dels estudiants amb discapacitat.

L’UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya) està representat per totes les universitats catalanes i té per objectiu analitzat la situació actual i les necessitats de l'estudiantat amb discapacitat. Aquestes jornades serveixen doncs com a espais de treball per establir línies de treball conjunt.

Imprimir
Anar a Notícies
 

 

 

© 2013 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats