FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Necessitat d’un marc legal incentivador i de més recursos, conclusions de la jornada sobre inserció laboral de persones amb diversitat funcional
24.11.2016 Discapacitat  -  Diferents experts en l'àmbit de la inserció laboral i de la discapacitat han analitzat la situació de l’accés al món laboral de persones amb diversitat funcional assenyalant que encara hi ha molta feina per fer. 

La Facultat de Dret de la UAB va ser l’encarregada d’acollir aquesta xerrada, organitzada pel Piune, el programa UABImpuls i Treball Campus i que va aplegar una seixantena d'assistents. La regidora d'educació de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Elvi Vila, i el director de la FAS, Jordi Prat ,van inaugurar la jornada i van donar pas a la taula rodona, l’acte central,  moderat pel professor de dret de la UAB, Ricardo Esteban.

Eliseu Oriol, director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, va afirmar que la llei no exigeix d’una manera completament eficient la inserció laboral d’aquestes persones perquè “contempla moltes al·legacions i condicions d’excepcionalitat”. Oriol va afirmar també que “la negociació col·lectiva no pot ser aliena als processos de desigualtat en la diversitat funcional”.

De fet, el marc legal en matèria de persones amb diversitat funcional és força nou. La primera llei es va redactar l’any 1982, la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), i el 2014 es va aprovar la Llei General de Discapacitat (LGD), vigent actualment. Segons aquesta llei, les empreses de més de 50 treballadors estan obligades a complir la quota del 2% de persones amb discapacitat entre el seu personal. Tot i així, les mesures alternatives a aquest imperatiu són diverses: donacions monetàries, contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treball, etc.

Lluís Bahamonde, adjunt a presidència de la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya (PIMEC), va recordar que el 25% de la societat actual té alguna discapacitat mental  i que es necessària la seva inclusió al món laboral. Bahamonde va criticar que “falta que l’Administració proposi itineraris prelaborals per a aquests col·lectius perquè les empreses es convencin de la necessitat d’incloure’ls”.  Va afirmar rotundament  que “les empreses volen beneficis així que l’Administració ha de tenir un paper clau en la inserció laboral de les persones amb discapacitat ajudant a l’empresa”.

Al seu torn, Ghassan Saliba, responsable de Cohesió Social de CCOO de Catalunya, va contestar exposant com les empreses redacten convenis per a persones amb discapacitat amb salaris inferiors als convenis que tenen altres treballadors de la mateixa categoria sense discapacitat. Va recordar també que “els llocs que s’ofereixen a persones amb diversitat funcional són precaris i de baixa qualificació”. Per aquest motiu, Saliba va explicar que calia una doble sensibilització: d’empreses i de sindicats.

Segons alguns estudis, les empreses espanyoles segueixen sense complir la Llei General de Discapacitat (LGD). L’últim ponent, Ramon Giró, expert en gestió corporativa i RSE-D, va començar la intervenció amb una dada impactant: un 15% de la població mundial té alguna discapacitat, si s’hagués de concentrar en algun lloc ocuparia el continent americà sencer. Per aquest motiu cal que “hi hagi transversalitat en totes les àrees d’empresa per la discriminació positiva de les discapacitats”. Giró va voler puntualitzar també que totes les empreses a qui ha assessorat en la matèria “no tenien mala fe, sinó falta de recursos”.  En una entrevista publicada prèviament a la jornada, a més, afirmava que "una bona gestió de la diversitat pot ser font de noves oportunitats per a l'empresa".

Sara Moreno, vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, va ser l’encarregada de tancar l’acte afirmant que cal ajustar la norma i la societat per tal de ser més acollidors i està més disposats a la negociació col·lectiva.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2017 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats