FAS > Voluntariat > Sumar-se > Formulari voluntariat 2017-2018

Informació voluntariat

Fundació Autònoma Solidària

 
Formulari per a sol·licitar informació dels programes de voluntariat universitari
 
Nom: *    
Cognoms: *    
Correu: *    
Telèfon: *  

*Només farem servir el telèfon en cas que tinguem incidències amb el vostre correu electrònic.

   
Sexe: *    
Facultat: *    
Estudis: *    
Curs: *    
Interessat/da en rebre informació: *  

Escull com a màxim dos programes de voluntariat. Per seleccionar dos programes, fes clic als dos programes mentre mantens presionada la tecla "Control". Si vols informació de 3 o més, clica l'opció "General".

 

   
    Vull rebre el butlletí mensual de la FAS - amb informació sobre el voluntariat i altres temes socials -
    Vull rebre el butlletí de cooperació per al desenvolupament
Com has conegut la FAS?: *  

 

   
 
 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us fem saber que les vostres dades seran incorporades a un fitxer per a la gestió del voluntariat de la fundació. El responsable del fitxer és la Fundació Autònoma Solidària i us hi podreu dirigir per exercir el drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals a l'adreça de la Fundació Autònoma Solidària, Edifici R, Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o al correu electrònic fas@uab.cat

© 2017 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats