Córrer la veu  Notícies del Servei de Biblioteques de la UAB
     Número 132, 22 de març de 2006 
                                            Hemeroteca    i     Redacció

 ACCÉS DES DE FORA DEL CAMPUS ALS RECURSOS ELECTRÒNICS

http://www.bib.uab.es

Us recordem que per accedir als continguts de la biblioteca digital (llibres, revistes, bases de dades…) de la UAB des de fora del campus cal que tingueu configurat el servei de xarxes privades virtuals (VPN) que el Servei d'Informàtica va posar en funcionament el juliol del 2003.

Aquest servei està dirigit a totes aquelles persones que accedeixen remotament a la UAB per mòdem, ADSL o altres tecnologies similars amb adreces externes, i per tant, complementa el sistema d'accés des dels mòdems UAB o del CESCA.


Els requisits i detalls de connexió els trobareu a la web del Servei de Biblioteques:

Biblioteques > Accés des de fora del campus

 

NOVES SUBSCRIPCIONS 2006  

Tal i com ja us comentàvem en el darrer Córrer la veu ( http://www.bib.uab.es/pub/correr/131.htm ) aquesta és la segona part dels nous recursos subscrit per l'any 2006, els quals ja podeu trobar al catàleg del Servei de Biblioteques http://www.babel.uab.es/ .

Distribuïts per grans àrees temàtiques són:

 

CIÈNCIES  

GeoscienceWorld
http://www.geoscienceworld.org/  

Base de dades de geologia que conté una trentena de revistes capdavanteres en aquest camp.

GSW va néixer de l'associació de diverses societats (Geological Society of America, Mineralogical Society of America, American Association of Petroleum Geologists, Society of Exploration Geophysicists, Society for Sedimentary Geology i Geological Society of London, i  American Geological Institute) per poder mantenir i fer econòmicament viable   les respectives publicacions científiques compromeses en la recerca i l'educació de la geologia.

GSW està estretament vinculada amb la base de dades GeoRef , també al vostre abast des del 2004. Això permet fer cerques simultànies i enllaços recíprocs entre ambdues bases de dades.  

 

CIÈNCIES SOCIALS

United Nations Common Database
http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_help/cdb_quick_start.asp

Base de dades d'estadística que fins el 2004 havia estat subscrita en format cdrom. Nacions Unides compila amb aquesta base de dades gairebé 450 sèries estadístiques històriques de 280 països i zones geogràfiques, elaborades per nombrosos organismes internacionals. El sistema és senzill i molt intuïtiu, permet la cerca per països, per temes, per sèries i creuar les diferents variables, formant taules fàcilment exportables en diferents formats.  

 

COMUNICACIÓ

NewsPaperDirect
http://library.pressdisplay.com/

Base de dades que dóna accés a l'edició del dia de 200 diaris de 55 països i a l'arxiu dels últims 45 dies. Es recupera la versió paper en PDF. Es pot buscar per paraula clau i enviar per correu electrònic l'article. S'ha subscrit per a ser consultada per 3 usuaris simultanis.

 

MULTIDISCIPLINARS

S'ha subscrit el paquet de revistes electròniques de l'editor Walter de Gruyter . Consta de 55 títols multidisciplinars que podeu consultar a l'adreça següent:

http://www.extenza-eps.com/action/showPublisherJournals?code=WDG

Com a part de la Biblioteca Digital de Catalunya s'ha subscrit el gestor de referències bibliogràfiques RefWorks, el qual permet gestionar i organitzar la vostra base de dades de referències personal, importar referències de diverses fonts d'informació, compartir informació amb altres col·laboradors i formatejar bibliografies, manuscrits i documents en estils professionals. El teniu disponible a :

https://www.refworks.com/Refworks/login.asp?WNCLang=false

Per començar a treballar-hi només cal que us registreu.


EXPOSICIONS A LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB

Des de l'any 1995 les Biblioteques de la UAB han anat fent exposicions, virtuals i presencials. Ara podeu trobar-les totes a la web a l'apartat:

Biblioteques > Exposicions

LES BIBLIOTEQUES S'AVALUEN

Entre 1999 i el 2001 AQU Catalunya i el CBUC van impulsar la primera avaluació transversal dels serveis bibliotecaris de les universitats públiques catalanes. Cinc anys després s'ha considerat necessari realitzar una nova avaluació, atès  que s'han produït canvis  significatius en el context  dels serveis bibliotecaris.

Amb aquest nou procés d'avaluació el Servei de Biblioteques  espera aconseguir els objectius següents :

El Servei de Biblioteques de la UAB ja ha constituït el seu Comitè d'Avaluació Intern (CAI) en el qual hi participen 12 persones en representació del professorat, de l'alumnat i del personal de les biblioteques.

La seva tasca serà la realització d'un autoinforme complet i detallat que ha de seguir els diversos apartats de la guia d'avaluació establerta per l'AQU i que es farà públic a la comunitat universitària per tal que tothom i pugui fer les seves aportacions.

Us agrairem que ens feu arribar els vostres comentaris

Biblioteques >Procés d'avaluació > Avaluació del Servei de Biblioteques de la UAB

 

EL SERVEI DE BIBLIOTEQUES REVALIDA LA SEVA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT ISO 9001

Durant els dies 8, 9 i 10 de març les biblioteques han rebut la visita d'auditoria que ha estat superada sense cap no conformitat.  

Entre els punts forts de l'informe d'auditoria destaca l'evidència de la millora contínua de la gestió de la qualitat al Servei de Biblioteques, l'alt grau de participació del personal pel seguiment i l'assoliment dels objectius i el seu compromís amb els usuaris.