Córrer la veu  Notícies del Servei de Biblioteques de la UAB
     Número 133, 7 de febrer de 2007 
                                            Hemeroteca    i     Redacció

 NOVETATS BIBLIOTECA DIGITAL 2007

ÀMBIT GENERAL

LLIBRES ELECTRÒNICS

Oxford Reference Online

A partir del 2007, i dins el marc de la Biblioteca Digital de Catalunya, s'ha ampliat la col·lecció de títols disponibles dins ORO amb 56 diccionaris i obres de referència noves. Trobareu tota la informació a:

http://www.cbuc.es/cbuc/fitxes_tecniques/oxford_reference_online_premium_collection  

Oxford Scholarship Online

Aproximadament 1.200 llibres electrònics d'economia i finances, religió, ciències polítiques i filosofia publicats per Oxford University Press.

Accés: http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/index.html

 

REVISTES ELECTRÒNIQUES

ALPSP

Learned Journals Collection: 627 revistes de 48 editors científics sense ànim de lucre. Podeu veure la col·lecció de títols a http://www.alpsp-collection.org/

Accés disponible a l'adreça: http://aljc.swets.com/Collection/title_lists/2007/Access/Journal_List_access_2007.html

Blackwell

Com a integrants de la Biblioteca Digital de Catalunya, durant aquest any 2007 tindrem accés il·limitat als més de 800 títols de la plataforma Blackwell Synergy que consten a la nostra llicència.

Podeu veure'ls a http://www.blackwell-synergy.com/action/showJournals

Cairn Bouquet General

Portal que conté unes 117 revistes científiques franceses.

Accés http://www.cairn.info/accueil.php

Elsevier Science Direct

La Biblioteca Digital de Catalunya ha acordat amb Elsevier ampliar l'accés a tots els títols subscrits de la plataforma Science Direct a partir de l'any 1995 en endavant. A banda també s'han comprat els arxius o backfiles complets (fins 1994) de 396 revistes, que representen un 22% de la col·lecció d'Elsevier; es a dir, que hi tenim accés des del primer número disponible a ScienceDirect. Són revistes de medi ambient, agricultura, biologia, ciències socials, economia i empresa. S'han seleccionat aquells títols amb major número d'accessos durant el 2005 i 2006.

Trobareu tota aquesta informació actualitzada (junt amb la llista dels 396 backfiles i el fitxer de la nova llicència) a la fitxa http://www.cbuc.es/cbuc/fitxes_tecniques/sciencedirect

 

BASES DE DADES

Bases de datos del CSIC online : ICYT. ISOC i IME

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp

Dissertation and Theses

Base de dades que inclou les referències de tesis i treballs d'investigació des de 1861 en l'àmbit dels Estats Units i a partir de 1988 en l'àmbit internacional (especialment del Regne Unit). Conté més d'1.8 milions de títols. Fins ara teníem l'accés a la versió en cd-rom Dissertation abstracts ondisc.

Accés http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPUcyODcrM2IxMCZTTUQ9NTTUQ9NCZJTlQ9MiZWRVI9Mg==&clientId=47569

DOGC

Base de dades en línia que conté el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des del número 1. Consultable des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB. L'accés és per password i cal demanar-lo a la Biblioteca de Sabadell o a la de Ciències Socials : http://www.gencat.net/diari

 

A partir d'aquí hem fet una classificació temàtica dels recursos, cliqueu a sobre per anar directament a la que més us interessi:

  1. Ciències
  2. Ciències Socials
  3. Comunicació
  4. Humanitats
  5. Medicina
  6. Veterinària

 

CIÈNCIES

LLIBRES ELECTRÒNICS

C.R.C. Handbook of Chemistry and Physics Online

Accés disponible a l'adreça: http://www.hbcpnetbase.com/

Referex Engineering Collection: Electronics and Electrical

138 llibres electrònics d'Elsevier, consultables a la plataforma Engineering Village http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller?CID=keyWordSearch

 

REVISTES ELECTRÒNIQUES

Cerebral Cortex Online http://cercor.oxfordjournals.org/current.dtl

Faculty 1000 Biology Online http://www.f1000biology.com/browse/

International Journal of Neuropsychopharmacology Online http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PNP

Molecular Psychiatry Online http://www.nature.com/mp/index.html

Nature Materials Online http://www.nature.com/nmat/archive/index.html

Nature Photonics Online http://www.nature.com/nphoton/archive/index.html

Nature Physics Online http://www.nature.com/nphys/archive/index.html

Nature Reviews Neuroscience Online http://www.nature.com/nrn/index.html

Neuropsychopharmacology Online http://www.nature.com/npp/journal/yearlist.html

News@nature Premium Plus http://www.nature.com/news/archive/index.html

Science Classic

Arxiu històric de la revista Science 1880-1996.

Disponible a http://www.sciencemag.org/archive/

 

BASES DE DADES

STMA-Z (Statistical theory and method abstracts - Zentralblatt)

Com a part de la Biblioteca Digital de Catalunya tenim accés a aquesta nova base de dades que inclou "reviews" d'articles sobre estadística. Accés http://www.zentralblatt-math.org/STAT/

 

CIÈNCIES SOCIALS

REVISTES ELECTRÒNIQUES

Revistas Generales. IUSTEL

Hem ampliat l'accés a 2 usuaris simultanis i la consulta a la totalitat de les revistes Iustel.

Accés http://www.iustel.com/revistas/

Revistas Harvard Deusto Online

A partir d'aquest any 2007 disposem d'accés en línia, en format html, a les revistes Harvard-Deusto Business Review , Harvard-Deusto Finanzas y Contabilidad y Harvard-Deusto Márketing y Ventas.

Accés http://www.e-deusto.com/ebsco/control.asp

 

BASES DE DADES

Armed Conflict Database Online

Base de dades amb informació sobre uns 70 conflictes armats d'arreu del món, interns i internacionals, incloent també terrorisme. Accés per password i per a 4 usuaris simultanis.

Podeu consultar-la a l'adreça: http://acd.iiss.org/

Banco de Datos ASEP/JDS Online

Base de dades que conté enquestes d'opinió, tant espanyoles com internacionals. Consultable des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB. Accés disponible a: http://www.jdsurvey.net/

Duns 40000 principals empreses catalanes

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés per password a l'adreça http://qms.servidorprivado.com:8080/cata40000/ . Cal contactar amb la Biblioteca de Ciències Socials per a saber les claus d'accés.

Duns 50000 principales empresas españolas

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB. Accés per password a l'adreça http://www.duns50000.es/ . Cal contactar amb la Biblioteca de Ciències Socials per a saber les claus d'accés.

U.N.Comtrade Online

Base de dades que conté estadístiques d'importacions i exportacions des de 1962 d'uns 200 països d'arreu del món. Consultable des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés disponible a http://comtrade.un.org/db/default.aspx

United Nations Treaty Collection Online

Base de dades de tractats internacionals. Consultable des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés disponible a http://untreaty.un.org/English/treaty.asp

Chelem:Comptes Harmonises sur les Echanges & l'Economie Mondiale

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés https://chelem.bvdep.com/ip

Osiris

Base de dades d'empreses editada per Bureau Van Dijk i que conté informació molt completa sobre empreses a escala internacional.

Accés http://osiris.bvdep.com/ip

World Development Indicators Online

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés disponible a http://devdata.worldbank.org/dataonline/

World Energy Statistics Online

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés http://new.sourceoecd.org/

 

COMUNICACIÓ

BASES DE DADES

Agència catalana de notícies: ACN

Base de dades adquirida per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Proporciona notícies especialment d’àmbit local i comarcal des de l'any 2000 fins a l'actualitat.

Accés http://www.acn.cat/

Adfolio: Online Creative Library

Base de dades en línia de campanyes publicitàries d'Adforum que inclou 50.000 anuncis i 30 festivals de publicitat d'àmbit internacional. Disponible en breu.

Iconoce

A partir del 2007 la base de dades de buidat de premsa Iconoce és consultable en línia des de qualsevol ordinador amb accés a Internet connectat a la Xarxa UAB a l'adreça:

http://www.iconoce.com/uab/hemeroteca.php

 

REVISTES ELECTRÒNIQUES

El País.es

Hem augmentat el nombre d'usuaris simultanis per a la consulta del diari El País online de 25 a 50.

Accés http://www.elpais.es

Sueddeutsche Zeitung Online

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés disponible en breu a http://www.sueddeutsche.de/

 

HUMANITATS

LLIBRES ELECTRÒNICS

Encyclopedia of Language & Linguistics. 2nd ed. Online

Enciclopèdia consultable a la plataforma d'Elsevier Science Direct. Cobreix de forma molt àmplia tots els aspectes actuals de l'estudi de la lingüística. Accés disponible a http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/0080448542

Cambridge Companions Collection Online

Col·lecció de 221 llibres de text electrònics de literatura, clàssiques, filosofia, religió i cultura editats per la Cambridge University Press. Accés disponible en breu a l'adreça: http://cco.cambridge.org/collection?id=complete

Eolss Online: Encyclopedia of Life Support System

Està considerada l'enciclopèdia multidisciplinar d'abast més ampli. Disponible a l'adreça: http://greenplanet.eolss.net/EolssLogn/InsLogin.aspx

 

BASES DE DADES

Naxos Music Library Online

La Biblioteca Musical Naxos és una font única que ofereix als usuaris accés a tots els enregistraments musicals dels catàlegs Naxos i Marco Polo. La cerca es complementa amb informació sobre els compositors, artistes, any d'enregistrament i composició, períodes, instruments solistes o gènere musical. S'actualitza anualment amb uns 200 CDs.

Accés http://ubellaterra.naxosmusiclibrary.com/

Repertoire International des Sources Musicales Online

Base de dades d'àmbit mundial que recull música impresa, treballs de teoria musical, libretti, etc. dipositats a biblioteques, arxius, monestirs i col·leccions privades.

Accés per a 5 usuaris simultanis disponible a http://www.rism-database.ch/index.php?lang=en

Bibliografia de la literatura española desde 1980 online

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés disponible a http://ble.chadwyck.co.uk/

Bookfind. World edition online

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés disponible a http://www.bookfind-online.com/

Books in Print Professional Online

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés per a 5 usuaris simultanis disponible a http://www.booksinprint.com/bip/default.asp

V.L.B. Aktuell Online

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés http://mvb-vlb.de/default.asp

 

MEDICINA

 

REVISTES ELECTRÒNIQUES

Cell Metabolism

completem la subscripció de totes les revistes de Cell Press amb aquest nou títol publicat per primer cop a finals del 2006.

Accés disponible en breu a http://www.cellmetabolism.org/

 

LLIBRES ELECTRÒNICS

Harrison's Online en Español

A més de l'accés a Harrison's Online en anglès que ja teníem, aquest 2007 s'ha subscrit la versió en castellà.

Accés http://www.harrisonmedicina.com/

 

VETERINÀRIA

LLIBRES ELECTRÒNICS

Encyclopedia of Animal Science Online

Accés disponible en breu a http://www.dekker.com/sdek/issues~content=t713172958~db=enc

Encyclopedia of Dairy Science Online

Enciclopèdia consultable a la plataforma d'Elsevier Science Direct.

Accés disponible a http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/0122272358

Encyclopedia of Food Microbiology Online

Enciclopèdia consultable a la plataforma d'Elsevier Science Direct.

Accés disponible a http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/0122270703

Encyclopedia of Meat Science Online

Enciclopèdia consultable a la plataforma d'Elsevier Science Direct.

Accés disponible a http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/012464970X

Knovel Library Food Sciences Online

Col·lecció de 110 llibres digitals de diversos editors especialitzats en ciències dels aliments.

Accés disponible en breu a :

http://www.knovel.com/knovel2/library/Show_Books.jsp?SubjectAreaID=60

 

REVISTES ELECTRÒNIQUES

Equine Veterinary Journal http://www.ingentaconnect.com/content/evj/evj

Equine Veterinary Education http://www.evj.co.uk/journals/equine_veterinary_education.htm

Journal of Applied Poultry Research Online http://japr.fass.org/

Journal of Food Protection Online http://www.ingentaconnect.com/content/iafp/jfp

Journal of Veterinary Medical Education Online http://www.jvmeonline.org/

 

BASES DE DADES

Cab Abstracts Plus Online

És un complement de CAB Abstracts que proporciona accés al text complet. Disponible en breu a: http://www.cababstractsplus.org/

Wildlife & Ecology Studies Worldwide Online

Accés en línia consultable des de tota la xarxa UAB a: http://biblioline.nisc.com/scripts/login.dll?BiblioLine&dbname=QWW_

Agricola

Fins ara teníem aquesta subscripció en format cd-rom, instal·lat a la xarxa Cítrix. A partir del 2007 podrem consultar-la en línia des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UAB.

Accés disponible a http://proquest.umi.com/login?COPT=UFJEPTMmSU5UPTImVkVSPTI=&clientId=47569