Nova eina per cercar finançament  
 
 

Una de les funcions bàsiques de la Universitat és la recerca. Per dur a terme aquesta recerca és molt important  obtenir finançament.
Periòdicament, se’ns ofereix la possibilitat d’accedir a recursos econòmics a través d’un gran nombre de convocatòries públiques i privades; per tant és del màxim interès estar ben informat sobre tots els ajuts en el moment oportú.

L’Àrea d’I+D té com una de les seves funcions principals informar i assessorar a la comunitat universitària sobre les diferents convocatòries de recerca. En una primera etapa es va publicar el butlletí d’I+D, un full mensual on es recollien les convocatòries publicades. Posteriorment, aquest full es va passar a format electrònic i es pot consultar en PDF a la pàgina http://blues.uab.es/recerca/VI/butlleti.htm

Tanmateix, és molt més útil la informació sobre quina convocatòria està vigent en cada moment per finançar una activitat específica. Si es vol assistir a un congrés, el que interessa és trobar recursos per aquesta activitat, independentment de qui els proporcioni. Per aquesta raó, des de l’Àrea I+D s’està treballant en aquesta línia. Actualment, la consulta de convocatòries de recerca es pot trobar en un web dinàmic: http://www.recerca.uab.es.

Per garantir que la informació és actual, les convocatòries es consulten directament a la base de dades de recerca de la UAB a on, diàriament, es registren les convocatòries publicades al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), al BOE (Boletín Oficial del Estado) , al DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) o a qualsevol altre mitjà de comunicació.

Les activitats s’agrupen per tipus:

  • Projectes
  • Mobilitat
  • Infrastructura
  • Incorporació de Personal
  • Beques
  • Altres Ajuts 
  • Accions Complementàries.

Quan es fa una petició, la base de dades retorna els valors que coincideixen amb aquesta i ens mostra els resultats en pantalla.

Amb un web dinàmic s’aconsegueixen tres objectius:

1. La informació mostrada és sempre la més actual .

2. No cal editar les pàgines per canviar els continguts, només cal actuar sobre la base de dades.

3. Es pot donar servei les 24 hores.

Respecte a la informació mostrada, si està disponible, es pot accedir al document oficial on es va publicar la convocatòria i també als enllaços dels impresos i altres documents complementaris.

Una altra funcionalitat d’aquest servei és la possibilitat de fer preguntes sobre una convocatòria. El personal de l’Àrea respon al més aviat possible aquestes qüestions i, si són d’interès general, les publica a la mateixa pàgina d’on procedeix la pregunta com a preguntes més freqüents.

L’Àrea d’I+D també informa individualment a través del correu electrònic a tots els usuaris que ho desitgin cada cop que s’afegeix una nova informació, distingint-la per camps científics. Per això, hi ha dues llistes de distribució públiques a les que tothom es pot subscriure, una per  ciències experimentals i ciències de la salut i una altra per  ciències humanes i socials. Us hi podeu subscriure o modificar la vostra subscripció accedint a la pàgina http://blues.uab.es/recerca/VI/llistes_de_distribucio.htm

D’ofici també s’informa a tots els departaments, instituts, centres, serveis, hospitals, administracions de centre, gestors econòmics i gestors departamentals si les convocatòries són del seu interès i àmbit de coneixement.

En els propers mesos l’Àrea d’I+D posarà en funcionament un nou web de recerca, que millorarà aquest servei, i permetrà, per exemple, fer  cerques per paraula clau dins del títol d’una convocatòria,  cerques per camp científic i altres funcionalitats de les que en sereu informats en el seu moment.

 

 

 

Elaborat pel Servei d'Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici D 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 93 581 21 00 Fax: 93 581 20 94
Correu electrònic: enllac@si.uab.es
Data d'actualització: maig 2003