Els qui hem fet L'enllaç 18 - maig, 2003
   
Director Llorenç Guilera  
   
Coordinador Sebastià Galera  
     
Comitè redacció Maria Rosa Garcia  
  Sebastià Galera
  David Asensio
 
  Llorenç Guilera
 
Diego de Haro

David López

 
Maribel Rodriguez  
Sandra Parés  
   
Editor Sandra Parés  
Ramon Grangé  
 
Redacció Sandra Parés  
   
Disseny web Ramon Grangé  
     
Disseny web original Xevi Masias  
   
 
Fotografies Sandra Parés  
     
Col·laboradors Llorenç Guilera  
  Sebastià Galera  
  Maria Rosa García  
  Diego de Haro  
  Maribel Rodriguez  
  David Asensio  
  David López  
  Elena Nicolás  
  Martí Griera  
  Jose Antonio Lorenzo
  Laura Permanyer  
  Oriol Carol
  David Yeste
  Andreu Pacheco

L'enllaç
Revista del Servei d'Informàtica de la UAB
Edifici D 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tèl: 93.581.21.00 Fax: 93.581.20.94
Correu electrònic: enllac@si.uab.es

© Servei d'Informàtica 2003 - Tots els drets reservats