Biblioteques UABHomepage de la biblioteca


OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMInternet

Exposició bibliogràfica sobre...

La Protecció dels drets dels consumidors


Imatge d'un anunci de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya
(Imatge extreta de la Web de la Generalitat de Catalunya)

 

En els darrers anys i degut a l'aplicació d'una economia cada cop més globalitzada, les actituds i les pautes dels consumidors s'han anat modificant. Les institucions i les administracions es troben amb una creixent necessitat de cercar mecanismes de protecció dels consumidors que facilitin l'exercici de la seva llibertat d'elecció.

Els consumidors són cada vegada més conscients dels seus drets bàsics en l'àmbit de la seva salut i seguretat, en els seus interessos econòmics i socials, en el dret a una informació correcta, en l'educació i en la formació. També en el seu dret a la representació, consulta i participació. A la seva protecció jurídica, administrativa i tècnica en situacions d'inferioritat i indefensió. I per últim a les indemnitzacions i reparacions de danys i perjudicis que els corresponguin.

La Biblioteca de Ciències Socials, us ofereix amb aquesta exposició, una mostra del seu fons bibliogràfic seleccionat cronològicament des del 1997 fins l'actualitat i una guia per poder ampliar aquesta  informació tot indicant-vos les comandes que heu d'emprar:

 

 

Icona opac Catàleg informatitzat

Podeu fer la cerca de temes relacionats dins el catàleg informatitzat de les biblioteques de la UAB http://www.babel.uab.es, tot seleccionant del desplegable el camp que us interessi. Alguns termes de cerca poden ser:

Per matèries:

protecció del consumidor
empresaris industrials - responsabilitat civil
responsabilitat per productes
publicitat enganyosa
competència econòmica deslleial

 Per paraula clau:

consumidor comunidad europea
responsabilidad consumidor congressos
consumer law  

Per altres matèries relacionades:

danys i perjudicis
salut pública
síndrome de l'oli tòxic espanyol - aspectes legals

Exemple de cerca:

Imatge del catàleg

 

Us recordem que podeu consultar també el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (http://www.cbuc.es/ccuc).

 

Icona cd Bases de dades

A la pàgina web sobre bases de dades http://www.bib.uab.es trobareu el llistat de les bases de dades disponibles a la UAB en diversos llistats: alfabètic, per matèries i pels diferents accessos. Alguns títols d'interès poden ser: d'àmbit multidisciplinar CSIC, Eric per a educació, Sociological abstracts per sociologia, BDA Aranzadi per informació jurídica, etc.

 

Imatge sobre drets del consumidor

 

Icona web Recursos a Internet

A través d'Internet es pot accedir a algunes adreces sobre la Protecció dels Drets dels Consumidors, de les quals us en fem una selecció:

Instituto Nacional de Consumo
http://www.consumo-inc.es

Sistema Arbitral de Consumo
http://www.consumo-inc.es/arbitraje/index.htm

Junta Arbitral de Consum de Catalunya
http://www.gencat.es/jacc/cindex.htm

Institut Européen Interrégional de la Consommation
http://www.ieic.net

CRC Consommation
http:/www.crc-conso.com/d1.htm

U.S. Consumer Gateway
http//www.consumer.gov

Listado de Asociaciones de Consumidores de España. http://esint60.tsai.es/inc/obras.htm

MAG (estudios de consumo)
http://infoconsumo.es/infoconsumo

Consumer (revista sobre consum gratuïta)
http://www.consumer-revista.com

Podeu trobar més informació a partir de cercadors generals (Google, Yahoo, Altavista...) o bé a partir de la selecció de recursos temàtics del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

 

Icona legislació Legislació específica

Ley 26/84, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE, núm. 176, 26-07-84).

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (BOE, núm. 274, 15-11-88).

Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos (BOE, núm. 161, 07-07-94).

Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo (BOE, núm. 72, 25-03-95).

Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo (BOE, núm. 121, 21-05-93).

Podeu consultar les últimes disposicions sobre el tema publicades en el BOE a: http://www.infoconsumo.es/infoconsumo/mes/boe.html.

Així mateix trobareu una selecció de les darreres referències publicades al Diario Oficial de las Comunidades Europeas a
http://www.infoconsumo.es/infoconsumo/mes/doce.html.

 

Icona llistat Llistat bibliogràfic

Consulteu el llistat bibliogràfic sobre les obres de La Protecció dels drets dels consumidors que podeu trobar a la Biblioteca de Ciències Socials.

 

Recordeu que podeu consultar les exposicions bibliogràfiques realitzades per la Biblioteca de Ciències Socials des de la pàgina principal del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

 

Imatge de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

Si voleu més informació o teniu algun suggeriment, adreceu-vos al Taulell de Referència i Informació Bibliogràfica.


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Informació tancada el novembre de 1999.
Podeu fer comentaris.