Biblioteques UABHomepage de la biblioteca


OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMInternet

Exposició bibliogràfica sobre...

Cent Anys de Legislació Social 
Lleis de 30 de gener i de 13 de març de 1900
(1900-2000)
Jornades Interdisciplinàries d'Estudi organitzades per la Diplomatura de Relacions Laborals de la Facultat de Dret de la UAB

Foto antiga treballadors

Icona fotografies Per veure les fotografies de l'exposició cliqueu aquí.

 

Malgrat l'existència d'una normativa anterior (les lleis de 1873 i de 1878), el centenari de les dues lleis més rellevants  promulgades a Espanya: la llei d'accidents de treball de 30 de gener de 1900 i la llei reguladora del treball de dones i nens de 13 de març del mateix any obliguen a una reflexió interdisciplinar des de la història contemporània, la història del dret i el dret del treball i de la seguretat social.

El darrer terç del segle XIX permet constatar l'aparició d'una legislació protectora de la classe treballadora, conseqüència de la nova intervenció de l'Estat en l'anomenada "qüestió social". Factor desencadenant de la "humanitària" solució arbitrada pels poders públics és el llastimós estat i condició a què havia arribat la classe treballadora com a resultat de la institucional explotació que el maquinisme i els postulats del lliberalisme doctrinari permetien al capitalista.

L'Estat decideix intervenir per mitjà de lleis tutelars dels treballadors a fi d'esmenar la superioritat patronal en l'establiment i regulació de les condicions de treball. Es tractarà, inicialment, d'un conjunt heterogeni i inconnex de disposicions que tenen per objecte la regulació d'aspectes parcials de la prestació del treball per subjectes especialment mancats de protecció (nens, dones, invàlids del treball, immigrants...).

La fundació l'any 1883 de la Comissió de Reformes Socials i la promulgació el 1900 de dos importants manifestacions legislatives com són la llei d'accidents de treball i la llei reguladora del treball de dones i nens són els precedents immediats per la consolidació històrica del dret obrer.

Retrat Eduardo DatoEduardo Dato (1856-1921) va desenvolupar des del Ministeri de la Governació un pla de reformes socials que van servir de punt de partida del procés legislatiu que integra el dret obrer del nostre país. Les manifestacions anteriors no van superar les bones intencions i no van tenir cap efecte positiu sobre la reglamentació efectiva de les relacions de treball.

 

 

Text: Maria Jesús Espuny, vicedegana de la Facultat de Dret i coordinadora de la Diplomatura de Relacions Laborals

 

La Biblioteca de Ciències Socials, us ofereix, amb motiu de la celebració d'aquestes jornades,  aquesta exposició sobre  100 anys de Legislació Social.

 

 

Icona opac Catàleg informatitzat

Podeu fer la cerca dins el catàleg informatitzat de les biblioteques de la UAB via web http://www.babel.uab.es directament, tot seleccionant del desplegable el camp que us interessi:

Imatge del catàleg

Imatge del catàleg

Imatge antiga d'un dispensari

Per matèria: 
legislació social
accidents laborals
treball mesures de seguretat
dret laboral           
seguretat social legislació espanya

Per paraula clau:
dret laboral historia

Per paraula clau de matèria:
treball
seguretat
and social

Per últim, us recordem que podeu consultar també el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (http://www.cbuc.es/ccuc).

 

Icona cd Bases de dades

La base de dades CSIC us pot ser útil per obtenir referències d'articles de revistes espanyoles sobre el tema que us interessi.

Imatge antiga. Obrers triant llana

La base de dades Bibliografía: base de datos referencia articles de  totes les revistes de la Ley-Actualidad des de llur origen, referències bibliogràfiques de 31 revistes jurídiques d'altres editorials, i text complet de tots els articles publicats a La Ley.

BDA Aranzadi conté tota la legislació publicada al Boletín Oficial del Estado des de 1930, també la legislació social. També trobareu jurisprudència de tribunals espanyols.

Trobareu més títols a la pàgina web de bases de dades dins http://www.bib.uab.es.

 

Icona web Recursos a Internet

Navegant per Internet es pot accedir a algunes adreces de les quals us en fem una selecció:

Exposición conmemorativa del centenario de la Seguridad Social http://www.mtas.es/centss/default.htm

Premios Centenario del nacimiento de la Seguridad Social en España http://www.seg-social.es/indexpremios.html

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
http://www.mtas.es/

Dades de sinistralitat laboral bases de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/stat-treb/sinistra.htm

La web del Derecho del Trabajo
http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/5605/

Foto antiga alumnes Escola Industrial

 

Índice cronológico de legislación laboral http://www.mtas.es/guia/indices/indice.html

Cyberforum Laboral
http://www.upf.es/bib/dret/laboral/cyberfor/
welcome.htm

 

Base de dades de referències legals en l'àmbit de la seguretat i la salut en el treball a Espanya (i de la Unió Europea). http://193.146.189.3/HsPro/BDGene/Index.asp

Podeu trobar més informació a partir de cercadors generals (Google, Yahoo, Altavista...) o bé a partir de la selecció de recursos temàtics del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).


Icona llistat Llistats bibliogràfics

Consulteu el llistat bibliogràfic d'obres sobre aquest tema que podeu trobar a la Biblioteca de Ciències Socials i el llistat bibliogràfic d'obres d'altres biblioteques de la UAB

També podeu obtenir les imatges que podreu veure a l'expositor i els textos legislatius en la seva publicació original

 

Recordeu que podeu consultar les exposicions bibliogràfiques realitzades per la Biblioteca de Ciències Socials des de la pàgina principal del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

Imatge antiga dones

Si voleu més informació o teniu algun suggeriment, adreceu-vos al Taulell de Referència i Informació Bibliogràfica.


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Informació tancada el 17 de novembre de 2000.
Podeu fer comentaris.