Biblioteques UAB Homepage de la biblioteca  

Canvi climàtic

Exposició bibliogràfica, desembre 1999

Les darreres previsions dels models sobre el clima i el canvi climàtic no són pas gaire engrescadores. Els resultats confirmen la reiterada sospita de l'empitjorament de la situació climàtica en les properes dècades: més calor, menys precipitació i menys humitat del sòl, afegint-hi fenomens metereològics extrems, sequeres prolongades i pluges escadusseres però més intenses. Per altra banda, independentment del diòxid de carboni emès localment, existeix una predisposició natural a rebre els efectes del canvi pel fet que la península està justament situada a l'extrem sud de les borrasques atlàntiques i a la tendència d'aquestes a desplaçar-se cap al nord. Tot plegat implica rebre en un futur la meitat de la precipitació mitjana actual. El problema té doncs dimensions globals i la investigació es fonamenta en un gran esforç de coordinació i de síntesi a nivell mundial (Panell intergovernamental per al canvi climàtic, IPCC).

La Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries ha volgut fer-se ressò d'aquesta problemàtica donant-vos a conèixer una mostra dels llibres al vostre abast sobre el canvi climàtic. Comptant amb la col.laboració del professor Josep Enric Llebot hem fet una tria de les obres més significatives. La selecció s'acompanya d'una guia amb els recursos disponibles a la Biblioteca per ampliar i actualitzar la informació.

 

  Canvi climàtic

CatàlegBases de dadesInternetObres selecionades

  Bases de dades i revistes d'abstracts

  • Life sciences collection (lliure accés des d'ordinadors de la UAB)
  • Water resources abstracts: gestió dels recursos hídrics (lliure accés des d'ordinadors de la UAB)
  • Medline (lliure accés des d'ordinadors de la UAB)
  • CSIC / ICYT: Base de dades multidisciplinar sobre ciència i tecnologia (Xarxa de CD-ROM de la UAB, lliure accés des d'ordinadors de la UAB)
  • Current contents. Life sciences ; Agriculture, biology and envromental sciences (accés des de la pròpia biblioteca)
  • Chemical abstracs (versió impresa)

 Recursos a Internet 

Generals

Investigació

Revistes

Consulta del catàleg: què hi ha a les biblioteques de la UAB

Consultant el catàleg per Internet (http://www.babel.uab.es) podreu saber quines obres hi ha a les biblioteques de la UAB, on són i en quin estat estan (disponibles, excloses de préstec, etc.). 
També podeu consultar-lo mitjançant lliure connexió a l'ordinador Babel de les biblioteques de la UAB (telnet://babel.uab.es ; clau de connexió: hello bib.uab). En aquest cas la consulta és  menys assistida, per això us caldrà conèixer les comandes bàsiques: 

a/ cerca per autor     Ex: a/Llebot, Enric
t/ cerca per títol      Ex: t/energía y cambio climático
s/ cerca per matèria  Ex: s/canvis climàtics

w/ cerca per paraula clau  de qualsevol camp Ex: w/ozó 
w/a: cerca per paraula clau de l'autor  Ex: w/a:Llebot 
w/t: cerca per paraula clau del títol  Ex: w/t:ozono 
w/s: cerca per paraula clau de la matèria  w/s: hivernacle 

w/cerca per combinació de paraules clau   Ex: w/canvis hivernacle ozó


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències.
Darrera actualització: 1 de desembre 1999. Podeu fer comentaris.