Biblioteques UABHomepage de la biblioteca


OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMInternet

Exposició bibliogràfica sobre...

Lluís Fina i Sanglas, Professor titular del Departament d'Economia Aplicada de la UAB

(1942-2000)

Imatge d'un llibreImatge d'un llibre

Icona fotografies Per veure les fotografies de l'exposició cliqueu aquí.

 

Comunicació del professor Joan Trullín, del Departament d'Economia Aplicada de la UAB, que sortirà publicat a la Revista Econòmica de Catalunya, núm. 40, novembre de 2000

Obituari

LLUÍS FINA, IN MEMORIAM

 "El passat dia 2 d'octubre moria al seu domicili de Barcelona el professor Lluís Fina i Sanglas, un dels economistes catalans més influents en el darrer quart de segle. El nom de Lluís Fina està associat íntimament a l'economia laboral. Es pot afirmar que fou el fundador i màxim exponent de la moderna economia laboral a Catalunya, essent molt rellevant la seva contribució en les noves estratègies laborals a Espanya i al conjunt de l'Europa Comunitària.

          La seva trajectòria en els àmbits docent i investigador, i la seva contribució a la diagnosi dels problemes del mercat de treball i al disseny de noves polítiques d'ocupació l'acrediten com un cas excepcional d'economista que va saber conjugar el conreu de l'anàlisi econòmica amb un objectiu intel·lectual molt clar: l'estudi i la difusió de l'economia laboral.

          Coincidiria la seva trajectòria com a economista amb la irrupció i posterior enquistament de l'atur com a problema central de l'economia espanyola i de la catalana. A l'estudi de les arrels estructurals del fenòmen de la desocupació hi dedicarà una bona part de la seva vida com a economista.

          Perquè Lluís Fina fou un economista rigorós que s'ocupava de temes rellevants i no defugia el camp normatiu: heu aqui una rara avis en un entorn en el qual tant sovint es peca o bé de la recerca del preciosisme en el conreu de la teoria, o bé de la manca de rigor intel.lectual entre els que s'endinsen en camps normatius. En la pràctica d'aquest fi equilibri l'ajudava un sòlid bagatge intel.lectual com a economista, una sòlida moral de base cartesiana, unes fermes conviccions respecte a la necessitat de posar la ciència al servei de la societat, i una bonhomia i fi sentit de l'humor amb els que tant sovint regalava als seus amics i companys.

          Nascut el 9 de març de 1942, es va llicenciar en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona l'any 1970. Va ampliar estudis a la Gran Bretanya, completant els estudis de postgrau en economia a la Universitat de Leeds. Va ser professor no numerari a la Universitat Autònoma de Barcelona entre 1974 i 1982, essent visiting fellow a la Universitat de Warwick el curs 1981/82. L'any 1979 va obtenir el grau de doctor a la UAB amb una tesi doctoral titulada "Convenios y salarios en el sector metalúrgico español : 1960-1975", dirigida pel professor Jacint Ros.

          Després d'una breu col.laboració al Departament d'Economia  i Finances de la Generalitat de Catalunya entre 1980 i 1981, va participar molt activament com Assessor Executiu del Ministeri de Treball en el primer govern socialista entre 1983 i 1986. Allà va desenvolupar tasques no només d'assessorament sinò també de construcció del que serà la nova administració laboral d'Espanya. En particular va participar al costat d`Álvaro Espina, Luis Toharia, Mª Teresa Giráldez y Carmen de Miguel en el que serà un dels períodes més fructífers de la política laboral espanyola, i de forma especial en la construcció de noves bases estadístiques i documentals.

          Va guanyar la plaça de professor titular d'Economia Aplicada al Departament d'Economia Aplicada de la UAB l'any 1985. L'any 1988 va ser nomenat Director d'Ocupació i Mercat de Treball de la Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Relacions Laborals de la Comissió Europea, càrrec que exercirà fins 1995, any en el qual es reincorpora a la UAB, passant a dirigir el Programa de Doctorat del Departament d'Economia Aplicada.

portada d'un llibreConvé destacar la participació sistemàtica de Lluís Fina en primera línia en les més importants plataformes d'anàlisi i de debat sobre els problemes de l'ocupació a Espanya i a Europa. Destaca la seva contribució en el Comitè de Ma d'Obra i Afers Socials de la OCDE i en el Grup de Treball d'Ocupació de la mateixa organització. Va ser membre fundador de l'Associació Europea d'Economia Laboral. Durant els set anys en què va ser Director d'Ocupació i Mercat de Treball de la Comissió Europea va participar en un lloc capdavanter en la construcció de les institucions d'anàlisi i gestió de l'economia laboral europea. Convé destacar que del seu treball és una bona part fruit l'Observatori de l'Ocupació de la Comissió Europea. Val a dir de passada que un repàs per l'extens catàleg de les col.leccions d'economia i de sociologia del treball del Ministeri de Treball entre 1983 i 1996 de les que va ser assessor serviria per trobar els seus referents intel.lectuals i per identificar els seus principals temes de recerca. La infuència de Lluís Fina en la traducció de la millor obra d'economia laboral d'arrel anglosaxona és decisiva.

L'obra escrita de Lluís Fina és molt extensa i està dispersa en molt destacades revistes i publicacions especialitzades, nacionals i estrangeres. No és aquí el lloc ni el moment de ressenyar-les exhaustivament atès que s'acosten a la cinquantena. Crec però que convé assenyalar algunes de les seves més principals contribucions.

           En format de llibre cal destacar una de les obres amb més repercussió en el debat sobre la política laboral a Espanya dels anys vuitanta, publicada conjuntament amb el professor Luis Toharia, amb qui va compartir una part rellevant de la seva trajectòria investigadora, a més d'una gran amistat. Em refereixo al treball "Las causas del paro en España. Un punto de vista estructural", publicada a Madrid per la fundació IESA l'any 1987, en què analitza una interpretació "alternativa" del problema de la desocupació a Espanya, posant l'èmfasi en l'existència d'una molt feble i ineficaç estructura empresarial, herència del model de creixement del franquisme. Fina serà també un dels pocs economistes espanyols que, tot i compartir amb el paradigma dominant que entre les raons del diferencial d'atur d'Espanya n'hi ha de situades en l'estructura salarial, posarà com a factor central les conseqüències sobre la inversió de les polítiques monetàries dutes a terme des de la transició.

          En línia similar, Lluís Fina editarà l'any 1991 el treball "El problema del paro y la flexibilidad del empleo. Informes sobre un debate", Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, amb pròleg d'Álvaro Espina, un dels seus grans amics i persona que tant va influir en la seva trajectòria en l'administració estatal i comunitària, en el qual analitza les raons per les quals s'observa un diferencial en l'evolució de l'ocupació i l'atur a Europa, Japó i els Estats Units, reconstruint amb gran rigor el debat impulsat per la OCDE sobre la qüestió de la flexibilitat i el mercat de treball.

          Menció a part mereix l'edició dels tres volums d'una obra momumental: els "Estudios de economía del trabajo en España", editada juntament amb Álvaro Espina y Felipe Sáez a la col.lecció "Economía del Trabajo" del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es tracta d'una obra imprescindible per comprendre el mercat de treball a Espanya i per seguir el debat sobre la qüestió de la flexibilitat interna o externa que ha presidit els darrers quinze anys l'economia laboral espanyola.

          L'obra escrita de Lluís Fina publicada en revistes especialitzades i en reculls d'actes o en llibres col.lectius és molt rica i abasta els principals camps de recerca de l'economia laboral d'aquest darrer quart de segle. Des de la qüestió del grau de centralització de les relacions laborals, a les raons de la baixa taxa d'activitat femenina, passant per l'anàlisi comparat de les estructures del mercat de treball dels diferents països europeus o l'avaluació de les polítiques d'ocupació. Alguns dels temes recurrents de Lluís Fina tenen a veure amb els pilars centrals de l'economia social de mercat, com la importància de l'eduació en general i la formació contínua en particular com a factors de competitivitat, l'impuls a la innovació, la recerca de mecanismes de flexibilitat interna o la necessitat de comparar el funcionament de diferents institucions en els diferents països com a criteri per seleccionar les millor polítiques.

          Va ser membre del consell editor de Labour Economics i del European Journal of Industrial Relations. Va participar també en el disseny d'estadístiques laborals a Europa, Espanya i Catalunya.

 portada d'una revistaLluís Fina va impulsar de forma molt intensa l'economia laboral a Catalunya. Va promoure la docència en economia laboral a la UAB, tant a nivell de llicenciatura com a nivell de doctorat, impulsant diferents treballs de recerca i tesis. Convé destacar també que la fundació i primera direcció de l'Institut d'Estudis Laborals, avui incomprensiblement hivernat, n'és una de les seves manifestacions, fruit de la qual es troba entre d'altres la publicació de "L'Anuari sòcio-laboral de Catalunya", publicat per la Universitat de Barcelona, i del que la nostra revista se'n va fer ressò en diferents  ocasions. Lluís Fina ha participat també en la difusió de la recerca sobre economia laboral a Catalunya, publicant entre d'altres diferents articles a la Revista Econòmica de Catalunya com "Formació i adaptabilitat de la mà d'obra", realitzat conjuntament amb Esteve Sanromà l'any 1989, "El mercat de treball a la Comunitat Europea: situació i perspectives" publicat dins el dossier sobre "L'Europa del Mercat Comú i el debat de Maastricht" l'any 1992, "El funcionament dels mercats de treball a Europa" en el número monogràfic dedicat a la reforma del mercat de treball el juliol de 1997. També ha estat significativa la seva participació en diferents seminaris i cursos especialitzats, entre els quals convé assenyalar els darrers seminaris que va dirigir a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona els lanys 1999 ("L'avaluació de les polítiques d'ocupació") i 2000 (codirigit amb Luis Toharia, i titulat "El empleo en España: situación y perspectivas", que va portar a termer malgrat l'agreujament de la malaltia que el va postrar durant el darrer any de la seva vida, i que va comptar amb la participació de grans i destacats companys acadèmics i agents socials).

          Malgrat la duresa de la seva malaltia, en la qual tant va poder comptar amb el suport de la seva estimada i inseparable muller Elena Blanchar i del seu fill Arnau, Lluís Fina va aconseguir enllestir abans de la seva mort tres llibres que es troben en fase final d'edició. En primer lloc un manual d'economia laboral que portarà per títol "El reto del empleo", fruit dels seus darrers anys de docència en diferents llicenciatures de la UAB. Addicionalment dos llibres que recullen els textos que provenen dels dos darrers seminaris dirigits a la UIMP de Barcelona.

          Serveixin aquestes notes d'urgència de breu però sentit testimoni d'homenatge a un home conseqüent, persona abnegada, professor exemplar i economista compromès que pretenia ni més ni menys que cercar solucions als principals problemes econòmics i, en particular a l'atur, com escrivia fa pocs anys en les pàgines de la nostra revista. La vida de Lluís Fina és una vida de dedicació incansable a l'economia laboral. Amb la seva desaparició l'economia laboral catalana, espanyola i europea ha perdut un dels seus més destacats exponents."

Joan Trullén. Departament d'Economia Aplicada de la UAB

 

Article del professor Joan Clavera, del Departament d'Economia Aplicada, de la UAB, publicat al diari El País, dimecres 4 d'octubre de 2000.

Lluís FINA, ECONOMISTA

          "Nos ha dejado Lluís Fina Sanglas, economista, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, tras una complicada enfermedad soportada con un valor y una lucidez admirables. Ha sido una persona que ha contribuído de una forma muy significativa al estudio de la economía del trabajo, llegando a asumir puestos técnicos de la máxima relevancia tanto en la Administración central como de la Comisión Europea.

Imatge de l'exposicióLluís Fina ha conseguido que generaciones de estudiantes consideraran el análisis del mercado del trabajo rehuyendo academicismos estériles, pero aplicando implacablemente la lógica del análisis económico puesto al servicio de las personas y de la resolución de problemas concretos. Muy crítico con los enfoques banales de los problemas económicos, decía Lluís Fina que "probablemente, nunca se habían dedicado tantos recursos para la investigación social y los estudios del mercado de trabajo. Sin embargo,  los resultados aprovechables para la acción política o para los reformadores sociales, procedentes de tales recursos, son extraordinariamente escasos".

          Así pues, se aplicó a sugerir soluciones ingeniosas para las nuevas situaciones de los nuevos tiempos: el impacto de las tecnologías y de la incorporación de la mujer en el mercado laboral, la adecuación de las políticas de empleo en economías cada vez más integradas, la relación entre paro y "desintegración" social, la incidencia de la flexibilización internacional de los mercados de trabajo, la coherencia entre el conjunto de las políticas laborales y el marco institucional necesario para llevarlas a cabo, por citar sólo algunos de los temas que más le preocupaban.

          En el ámbito de las instituciones públicas (universidad, administración) fue un servidor público ejemplar rehuyendo honores fáciles y asumiendo siempre el coste de su coherencia personal. Descanse en paz un hombre de bien y un economista que quiso que su profesión fuera, ante todo, un instrumento de progreso social para este complejo y cambiante mundo de fin de siglo."

(Joan Clavera, Universitat Autónoma de Barcelona)

 

Article publicat a El Full Informatiu de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, núm 6 d'octubre de 2000.

          "El passat 2 d'octubre morí a Barcelona, víctima d'una greu enfermetat, el professor del Departament d'Economia Aplicada, Lluís Fina Sanglas. Nascut a Barcelona el 1942, en Lluís Fina es va incorporar a la Facultat d'Econòmiques de la UAB l'any 1974 al tornar de la seva estància a la Universitat de Leeds on havia cursat un màster. Ell va ser l'impulsor de l'economia del treball no tan sols a lanostra Facultat, sino també al conjunt de l'estat espanyol. A aquest objectiu va dedicar els seus esforços en la seva primera etapa com a professor universitari, consolidant la docència dels estudis d'aquesta matèria i obrint contactes i relacions amb investigadors d'altres països i d'altres universitats espanyoles interessats en la mateixa qüestió.

          Fruit del seu prestigi acadèmic, el 1983 va ésser contractat com Assessor Executiu del Ministeri de Treball i Afers Socials, on jugà un paper clau com impulsor dels informes sobre l'ocupació a Espanya i la construcció d'un sistema d'informació estadística del mercat laboral. El 1985 retornà a la Facultat al considerar que havia culminat la seva feina a Madrid. El 1988 ens torna a deixar per ocupar el càrrec de Director d'Ocupació i Mercat de Treball de la Unió Europea a Brusseles, càrrec des del que va continuar, a escala europea, la seva tasca de potenciació de l'anàlisi dels mercats laborals.

          El 1995 tornà de nou a la Facultat dedicant-se plenament i amb il.lusió renovada, a la feina de docència i recerca que va continuar fins que li va permetre el deteriorament del seu estat de salut. La seva actitud valerosa davant de l'enfermetat, el seu sentit de l'humor que no va perdre mai, van significar pels que el vàrem tractar en els darrers mesos una mostra més dels valors personals d'un company del que havíem rebut molt en  l'àmbit acadèmic i personal. El Departament i la Facultat han perdut una gran persona.

          La vídua, en escrit dirigit al degà de la Facultat, agraeix profundament les mostres sinceres rebudes per part dels membres de la Facultat."

 

Comunicació signada pel professor Luis Toharia, Catedràtic de la Universidad de Alcalá del Área de Fundamentos del Análisis Económico.

LLUÍS FINA, IN MEMORIAM

          "El pasado día 2 de octubre falleció en Barcelona Lluís Fina Sanglas, a los 58 años de edad, como consecuencia de una esclerosis lateral amiotrófica que se le empezó a manifestar hace poco más de un año.

            Hablar de Lluís Fina es hablar de la economía laboral en España. Éste es un campo a veces denostado por los juristas, que consideran los temas laborales como un asunto exclusivamente jurídico y también por los economistas, que piensan que no es más que una rama más de la economía aplicada, sin connotaciones específicas. Creo que estas posturas están hoy superadas y, en nuestro país, eso se debe a personas como Lluís, que supo entender la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, jurídicos y económicos en el estudio de un mercado tan específico com es el del trabajo.

Portada d'un llibreLe conocí a finales de los años 70, cuando estaba preparando una edición del hoy consolidado Simposio de Análisis Económico en Bellaterra, dedicada precisamente a la Economía Laboral. Desde entonces, nuestra amistad no dejó de crecer, basada siempre en el mutuo interés por los temas de la economía laboral, sobre los que aprendí tanto a su lado, pero sobre todo en su generosidad y su bonhomía, acompañadas de un buen humor socarrón, que lo acompañó hasta sus últimos momentos, en que todavía reía, peso a no poder moverse ni hablar, con cualquier chascarrillo que se le contara.

          Creo que hay tres periodos en la vida de Lluís que merecen ser destacados. En primer lugar, su paso por el Ministerio de Trabajo entre 1983 y 1986, época de gran actividad no sólo legislativa sino, sobre todo, de asentamiento de las bases estadísticas, analíticas y documentales que marcarían un hito en el buen hacer de ese ministerio; Lluís fue un pilar fundamental de ese trabajo, al que aportó lo mejor de sí mismo, su seriedad y su dedicación.  En segundo lugar, su estancia en Bruselas como Director de Empleo de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales y Relaciones Laborales de la Comisión Europea entre 1988 y 1995, durante la cual impulsó y revitalizó el trabajo de su unidad, poniendo en marcha algunas iniciativas que desembocaron en el actual Observatorio del Empleo de la Comisión e iniciando la publicación del informe anual sobre El empleo en Europa. Su honradez en las inevitables peleas eurocríticas le llevó a dejar el puesto antes de lo que habría sido deseable. Por último, su vuelta a la universidad, volcado de nuevo en la docencia y en el trabajo investigador, fruto del cual han sido innumerables trabajos, algunos de los cuales todavía están en prensa y especialmente un manual de economía del trabajo (titulado El reto del empleo) que pronto verá la luz.

          Le echaremos de menos, pero siempre nos quedará el recuerdo de su honradez intelectual, su inteligencia, su capacidad y excelencia investigadoras y la entereza con la que supo llevar su terrible enfermedad, que nos sirve de acicate para seguir trabajando y viviendo, como él lo supo hacer hasta el final.

(Luis Toharia, Catedràtic Universidad de Alcalá)

 

La Biblioteca de Ciències Socials, us ofereix, en memòria al professor Lluís Fina Sanglas, aquesta exposició sobre la seva obra:

 

 

Icona opac Catàleg informatitzat

Podeu fer cerques dins el catàleg informatitzat de les biblioteques de la UAB via web http://cataleg.uab.cat directament,  tot seleccionant del desplegable el camp que us interessi, per ampliar coneixements sobre la matèria. Podeu fer servir les comandes de cerca següents: 

Per autor: fina lluis

Per paraula clau: fina lluis, fina sanglas (si cerqueu documents en què aquest autor aparegui per exemple com a traductor o com a col·laborador)

Per paraula clau: si busqueu bibliografia d'aquest autor en una matèria en concret; per exemple, quants documents hi ha que surti l'autor amb  la matèria "Treball"?; vegeu alguns exemples: treball fina, ocupacio fina, economia fina

Imatge del catàleg

Podem ampliar la cerca bibliogràfica en els catàlegs següents:   

 

Icona cd Bases de dades

Trobareu els títols a la pàgina web de bases de dades dins http://www.bib.uab.es . Alguns títols d'interès per trobar llibres de l'autor poden ser:

Trobareu articles de l'autor a les bases de dades:

 

Icona web Recursos a Internet

Podeu trobar més informació a partir de cercadors generals (Google, Yahoo, Altavista...) o bé a partir de la selecció de recursos temàtics del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).


Icona llistat Llistat bibliogràfic

Us oferim a continuació la bibliografia de Lluís Fina...


ARTICLES DE REVISTA

 • "Política salarial i lluita de classes sota el franquisme". Materiales, 7, 1978, págs: 105-128.

 • "Salarios y política de salarios : unas notas sobre la experiencia española en 1978 y 1979". Cuadernos de economía, 9 (25), 1981, págs: 481-495.

 • "Salaris i fiscalitat : el cas espanyol durant el període 1965-1975". Recerques, 13, 1983, págs: 103-120.

 • Coyuntura laboral : avance. [Avenços realitzats per Lluís Fina Sanglas]. Madrid : Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría General Técnica, 1984. 

 • "La Flexibilización de los mercados de trabajo". Economistas, 11, 1984, págs: 117-118.

 • "Cambio ocupacional en España, 1965.1982 : una primera aproximación". Información comercial española : revista de economía, 607, 1984, págs: 13-21.

 • Fina Sanglas, Lluís ; Hawkesworth, Richard I. "Syndicalisme et negociation collective en Espagne postfranquiste". Travail et societé, 9,1, 1984, pp: 3-31.

 • Fina Sanglas, Lluís ; Trullen Thomas, Joan. "Presente y futuro de los pactos sociales". Economistas, 23, 1986-1987, págs: 78-80.

 • Fina Sanglas, Lluís ; Toharia, Luis. "La caracterización de los mercados de trabajo : relaciones teóricas e implicaciones". Cuadernos económicos de ICE, 37, 1987, págs: 81-94.

 • "Unemployment in Spain : its causes and the policy response". Labour, 1, (2), 1987 (Autum), págs: 29-69.
 • Ferner, Anthony ; Fina Sanglas, Lluís. "La dinámica salarial durante el franquismo : el caso de RENFE". Revista de historia económica, 6(1), 1988, págs: 131-161.

 • "Les perspectives du Marché Européen du Travail". L'Avenir du Travail, vol. 0, núm. 1, 1990, pp: 13-20.

 • Fina Sanglas, Lluís (dir.) ; Buigues, P. ... [et al.]. "L'Impact sectoriel du marché, interieur sur l'industrie : les enjeux pour les états membres". Europe Sociale, núm. especial, 1990.

 • "Creación de empleo y desarrollo económico local". Economía industrial, vol. 1, núm. 287, 1992, págs: 103-106.

 • "El problema del paro en Europa : causas y remedios". Ekonomiaz,  núm. 31, 1995, págs: 12-45.

 • "El reparto de trabajo : experiencias europeas". El socialista,  núm. 594, 1996, págs: 48.

 • "La unión monetaria y el empleo". Información comercial española, núm. 756, 1996, págs: 71-88.

 • [Recensió del llibre ]: "El empleo en España y Europa: un análisis comparado por sectores". Revista econòmica de Catalunya, núm 31, 1997, págs. 150-153.

CAPÍTOLS DE MONOGRAFIES

 • "Creación de empleo : Adónde encontrar nuevos yacimientos?". La economía española en el camino de la convergencia europea. Madrid : Civitas, 1997, págs: 135-148.

 • Fina Sanglas, Lluís... [et al.]. "Reregulating the Labor Market amid and Economic and Political Crisis : Spain, 1975-1986". The State and the Labor Market. New York : Plenum Press, cop. 1989, pàgs: 107-125.

 • "El mercat de treball a la Comunitat Europea : situació i perspectives. Le Chômage de longue durée : comprendre, agir, évaluer. Paris : Syros-Alternatives, 1992, pàgs: 74-80.

 • "Les polítiques de lutte contre le chômage de longue durée". Le Chômage de longue durée : comprendre, agir, évaluer. Paris : Syros-Alternatives, 1992, pp.: 361-366.

 • "El problema del paro y la flexibilidad del empleo : infomes sobre un debate". Le Chômage de longue durée : comprendre, agir, évaluer. Paris : Syros-Alternatives, 1992.

CONGRESSOS I JORNADES

 • Fina Sanglas, Lluís.  "Evolució econòmica i condicions de treball".   Congrés Franquisme : resistència i consens (1936-1959).  Barcelona : [s.n.], 1987.

 • Fina Sanglas, Lluís ... [et al.]. "Nouveaux domaines et nouvelles formes de croissance de l'emploi". Programme de recherches et d'actions sur l'evolution du marché du travail. Bruxelles : Comission des Communautés Europeenes, 1987-1988.

MONOGRAFIES

 • Empleo en Europa. Luxemburgo : Comisión de las Comunidades Europeas. Dirección General de Empleo, Relaciones Industriales y Asuntos Sociales, [1990]-

 • Estudios empíricos sobre la demanda de dinero. Seleccionados por Manuel Gala Muñoz ; introducción y traducción de Luis Fina Sanglas y Manuel Peñalver Quesada. Madrid : Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1976. 475 p. ; 22 cm.

 • Fina Sanglas, Lluís ; Alfred Pastor. Obstacles en la creació d'ocupació a Espanya. Barcelona : Fundació Rafael Campalans, 1997. 14 p. ; 30 cm.

 • Fine, Ben. El capital de Marx.  Traductor: Luis Fina.  Barcelona : Vicens-Vives, 1976.  95 p. ; 21 cm.

 • Market services and European integration : the challenges for the 1990's. Edited by P. Buigues ... [et al]. [This study was carried out under the joint responsability of Horst Reichenback, DG II and L. Fina Sanglas].  Bruxelles : Commission of the European Communities, 1993.  XLVII, 452 p. ; 30 cm.

 • Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.  Perspectivas del empleo.  Traducción de Aurelio Martínez Benito, bajo la revisión de Lluís Fina Sanglas.  Madrid : Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1983. 217 p. : gràf. ; 22 cm.

 • Pesek, Boris P. ; Saving, Thomas R. Dinero, riqueza y teoría económica. Traducción de Luis Fina Sanglas y Manuel Peñalver Quesada.  Madrid : Confederación Española de Cajas de Ahorros, DL 1974.  498 p. ; 22 cm.

Recordeu que podeu consultar les exposicions bibliogràfiques realitzades per la Biblioteca de Ciències Socials des de la pàgina principal del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

 

 

Si voleu més informació o teniu algun suggeriment, adreceu-vos al Taulell de Referència i Informació Bibliogràfica.


pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Informació tancada el 13 de desembre de 2000.
Podeu fer comentaris.